Mannerheim-yhteisprofessuuri tuottaa tuloksia

Maanpuolustuskorkeakouluun ja Helsingin yliopistoon perustettiin kaksi vuotta sitten lahjoitusvaroin yhteisprofessuuri, jonka ympärille koottu tutkimusryhmä on rakentanut Venäjän Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikan tutkimukseen, opetukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita. Korkea akateeminen taso ja vahva asema yhteiskunnallisessa keskustelussa on mahdollista tavoittaa samanaikaisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmä sekä Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuri ovat vuodesta 2017 alkaen koonneet yhteen Venäjän sotilas-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta ja opetusta Suomessa. Tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että suomalaisilla päättäjillä, viranomaisilla ja yleisöllä on riittävä tietopohja ja yksittäisiä tilannekatsauksia laajempi näkemys Venäjän turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Lisäksi uusi asiantuntijasukupolvi saa kriittiset taidot muuttuvissa tilanteissa toimimiseen.

Ryhmä on julkaissut tutkimusraportteja ja tieteellisiä artikkeleita, mm. Journal of Strategic Studies -lehdessä. Tutkimusryhmän jäsenet olivat tiiviisti mukana Puolustusministeriön johtamassa Voiman Venäjä -hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2019. Raportin tuloksia on esitelty Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, NATO-maiden suurlähettiläille ja viranhaltijoille sekä viranhaltijakunnalle ja tutkijoille Washingtonissa.

Vuoden 2019 aikana ryhmä on jakanut tutkimustuloksiaan pitämällä yhteensä 37 esitelmää kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja kutsutilaisuuksissa. Ryhmän jäsenet opettavat ja antavat ohjausta Maanpuolustuskorkeakoululla ja Helsingin yliopistolla. Ryhmä on pitänyt myös yksittäisiä luentoja Puolustusvoimissa.

Ryhmä järjestää vuosittain kansainvälisen Venäjä-seminaarin Santahaminassa. Vuoden 2019 seminaarin teema, uhkakuvat Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikassa, tavoitti parissa päivässä 200 ilmoittautujan maksimimäärän. Seminaari järjestetään tänä vuonna kolmannen kerran. Vuoden 2020 seminaarin aiheena on pelote ja venäläiset sotataidon klassikot. Tilaisuus järjestetään Santahaminassa 2.4.2020. Ilmoittautuminen avataan 9.3.2020. Lisätietoja seminaarista Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilla.

Uutinen on muokattu tutkimusryhmän sivuilla 27.1.2020 julkaistusta uutisesta.