European Creative Cities & Covid-19 seminaarisarja kokoaa yhteen kaupunkitutkijoita ympäri Eurooppaa keskustelemaan koronakriisin vaikutuksesta luovaan infrastruktuuriin.

Koronapandemia on korostanut kestävyysmurroksen tärkeellisyyttä ja paljastanut yhteiskuntiemme yhden erityispiirteen: Taide- ja kulttuuriala on kaikista heikoimmassa asemassa nykyisessä talousjärjestelmässä, vaikka sen on niin kutsutun luovan kaupungin teorioissa jo pitkään väitetty olevan keskeisessä roolissa kaupunkien luovien ratkaisuiden löytämisessä, kulttuurisen vuorovaikutuksen edistämisessä ja kaupunkitalouden kehittämisessä.

Kaupunkitutkimuksen säätio The Urban Studies Foundation on myöntänyt apurahan kansainvälisen European Creative Cities & Covid-19 seminaarisarjan järjestämiselle, josta vetovastuun ottavat Helsingin yliopisto yhdessä Dundeen yliopiston (Skotlanti), Gran Sasso Science Instituten (Italia) ja Fondazione Pistoletta Cittadellaarte Biellan (Italia) kanssa. Seminaarisarjan tavoitteena on kokoontua yhteen keskustelemaan koronan vaikutuksesta luovaan kaupunkitilaan ja luovan kaupungin idean tulevaisuuteen. Pyöreän pöydän keskustelut käsittelevät seuraavia kysymyksiä:

  • Miten koronakriisi on vaikuttanut kaupunkien luovaan infrastruktuuriin?
  • Mitä vaihtoehtoisia luovia ratkaisuja ja vuorovaikutuksen muotoja koronakriisi on mahdollisesti synnyttänyt?
  • Mitkä ovat ne paikallistason ratkaisut kestävän ja avoimen jälleenrakennuksen mahdollistamiseksi sekä miten niitä voitaisiin vauhdittaa konkreettisilla politiikkatoimenpiteillä?

Seminaarisarja toimii alustuksena poikkitieteelliselle kansainväliselle julkaisulle aihepiiristä. Ensimmäinen seminaari järjestetään Dundeessa (Skotlanti) kesäkuussa 2021, toinen L'Aquilassa (Italia) syyskuussa 2021, kolmas Helsingissä joulukuussa 2021 sekä neljäs Biellassa (Italia) kesäkuussa 2022. Lisätietoja seminaarisarjasta ja sen järjestäjistä löydät täältä. Voit myös seurata aihepiiristä käytävää keskustelua twitterissä avainsanalla @CreativeCityC19.

Lisätietoja tilaisuudesta
Professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto
sami.moisio@helsinki.fi