Julie Yu-Wen Chen - Etnisyys ja Kiinan politiikka

Tammikuussa 2016 Helsingin yliopistossa aloitti työnsä ensimmäinen Kiinan tutkimuksen professori, taiwanilaissyntyinen valtiotieteiden tohtori, etnisyyden tutkija Julie Yu-Wen Chen (s. 1980). Hän on julkaissut useita tutkimuksia poliittisesti herkistä aiheista kuten Kiinan etnisistä ja kielellisistä vähemmistöistä.

Chen on tutkinut myös kiinalaista kyberavaruutta ja sen rajoituksia vähemmistöjen näkökulmasta. Vähemmistöjen lisäksi hän on kiinnostunut Kiinan kansainvälisistä suhteista.

Helsingin Yliopisto satsaa yhä merkittävämmäksi mahdiksi nousevan Kiinan kulttuurin ja politiikan tutkimukseen.

Kansainvälinen etnisyyden tutkija

Tunnetuimmassa työssään Chen tutki Kiinan uiguurivähemmistöä. Uiguurit ovat Kiinassa 10 miljoonan ihmisen muslimivähemmistö, ja osa heistä vaatii hallitukselta enemmän autonomiaa. Chen selvitti etenkin uiguurien tapoja operoida kansainvälisesti tavoitteidensa eteen ja haastatteli uiguuriaktivisteja eri maissa USA:ta ja Saksaa myöten.

Chen on tutkinut etnisyyteen liittyviä aiheita muissakin Aasian maissa, ja hän toimii Routledgen julkaiseman, kansainvälisen Asian Ethnicity -tiedejulkaisun päätoimittajana. Lisäksi hän on kahden merkittävän akateemisen ja kriittisen Kiina-tutkimuksen julkaisun päätoimittaja.

Ennen Helsingin professuuriaan Chen on ehtinyt tutkia ja opettaa monissa maissa. Hän on työskennellyt muun muassa Taiwanissa, Tsekissä, Saksassa, Singaporessa, Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kazakstanissa.

Turismi on politiikkaa

Helsingin yliopistossa Chen aikoo jatkaa Kiinan kansainvälisen vuorovaikutuksen tutkimista. Häntä kiinnostaa, millaista imagoa Kiina kansainvälisesti luo ja miten Kiinaan muissa maissa suhtaudutaan. Chen on tarkastellut esimerkiksi Kiinan tapaa hyödyntää turismia poliittisesti.

Turismi ei Chenin mukaan ole ainoastaan kaupallista toimintaa: turistit toimivat ikään kuin lähettiläinä lomailemissaan maissa ja luovat mielikuvia kansastaan. Kiinan hallitus, joka haluaa pehmentää imagoaan, on rohkaissut kansalaisiaan turisteiksi esimerkiksi niihin Afrikan maihin, joiden kanssa Kiinalla on taloussuhteita ja kasvavia investointeja.

Tätä turismistrategiaa Chen kutsuu pehmeäksi vallankäytöksi. Tapaamalla tavallisia, mukavia kiinalaisia maan kulttuuri ja ihmiset tulevat tutummiksi eikä Kiina jää mielikuvissa pelottavaksi, etäiseksi maailmanmahdiksi.

Ensi töikseen Helsingin yliopistossa Chen on alkanut koota yhteen eri tiedekunnista ja laitoksilta löytyviä Kiinan tutkimuksesta kiinnostuneita. Oikeustieteellisestä tiedekunnasta hän on jo löytänyt Kiinan työlainsäädännön kehittämisestä kiinnostuneita tutkijoita.

Kiinan tutkimuksen professori Julie Yu-Wen Chen: Julkaisut ja aktiviteetit