Ellen Eftestøl-Wilhelmsson – Sopimusoikeus voisi suojella ympäristöä

Juridiikka on vanhin yhteiskuntatiede. Lakia ei voida eristää politiikasta ja yhteiskunnasta, toteaa siviili- ja kauppaoikeuden ruotsinkielinen professori Ellen Eftestøl-Wilhelmsson.

Kauppaoikeus ei ensimmäisenä kuullosta alalta, jolla olisi yhtymäkohtia kestävään kehitykseen tai luonnon suojeluun. Ennakkoluulo on kuitenkin väärä, kertoo siviili- ja kauppaoikeuden tuore professori Ellen Eftestøl-Wilhelmsson.

– Pohjoismainen sopimusoikeus on vanhaa mutta hyvin joustavaa. Voisimme hyvin hahmotella ratkaisuja, joissa yksityisoikeudellisissakin sopimuksissa otettaisiin huomioon esimerkiksi ympäristönäkökulma, Eftestøl-Wilhelmsson toteaa.

– Sopimusoikeuden avulla voisimme luoda tilanteen, jossa sopijaosapuolilla olisi kannuste ottaa ympäristövaikutukset huomioon sopiessaan vaikka rahdin kuljettamisesta.

Lain joustava käyttö ympäristökysymyksissä on tuttua professorin kotimaasta Norjasta. Siellä perustuslakiin on kirjattu, että Norjan valtio on sitoutunut kestävään kehitykseen.  Korkein tuomiosituin joutuukin ennen pitkää ottamaan kantaa, ovatko uudet suunnitelmat öljyn poraamisesta arktisilta alueilta perustuslain mukaisia.

Juridiikan käyttäminen tähän tyyliin voi tuntua poliittiselta. Eftestøl-Wilhelmssonin mukaan tässä ei kuitenkaan ole mitään outoa.

– Juridiikka on vanhin yhteiskuntatiede. Lakia ei voida eristää politiikasta ja yhteiskunnasta. Oikeustieteilijöiden on myös pohdittava, miten oikeus vaikuttaa osana yhteiskuntaa. Lain tulkintakin voi muuttua yhteiskunnan muuttuessa, joskin muutokset ovat pienempiä kuin lainsäädännön kautta tehtävät.

Ruotsinkielisenä professorina Helsingin yliopistossa 2016 aloittava Eftestøl-Wilhelmsson puhuu äidinkielenään norjaa, mutta ruotsi ei tuota ongelmia. Hän on asunut Suomessa jo pitkään ja puhuu ruotsia myös kotikielenään.

Sen sijaan suomea professori ei puhu kovin hyvin.

–Meillä on kaksikielinen koulutusohjelma, jossa opetan myös suomea äidinkielenään puhuvia opiskelijoita. Joillekin heistä on tullut yllätyksenä, että minun kanssani pitää ihan oikeasti puhua ruotsia myös vaikeista asioista. Mutta hyvin olemme tähän asti selvinneet.

Uusien professorien juhlaluennot pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa 7.12.2016. Tutustu professoreihin ja ohjelmaan.