Suomen ensimmäinen eläinoikeuteen johdatteleva yliopistotasoinen kurssi tarjoaa kotimaiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ihmisten ja eläinten suhdetta käsittelevä keskustelu on tällä hetkellä polttavan ajankohtainen. Aihe puhututtaa niin käynnissä olevan kotimaisen eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen kuin myös kulutustottumusten, etiikan ja elinkeinokysymysten näkökulmasta. Keskustelu eläinten asemasta sekä laajemmin ihmisten ja eläinten suhteesta on tullut sosiaaliseen ja perinteiseen mediaan jäädäkseen. 

Avoimessa yliopistossa 14.8.2018 käynnistyvä Eläinoikeus 5 op on ensimmäinen lajiaan; ihmis-eläinsuhteen oikeudellisiin näkökulmiin akateemisella tasolla johdatteleva suomenkielinen opintojakso. Opintojaksolla keskitytään tarkastelemaan etenkin ihmis-eläinsuhteen oikeudellisia, moraalisia ja biologisia ulottuvuuksia koskevia linjanvetoja. Käsittely ei kuitenkaan jää vain teorian tasolle, vaan opintojakson teemaluennoilla käytännönläheisyys on olennainen osa opetusta.

Opintojaksolle osallistumiseen riittää kiinnostus ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Erityisen hyödyllistä jakson anti on niille, jotka ovat tekemisissä eläinoikeudellisten kysymysten kanssa esimerkiksi opintojensa, töidensä tai harrastustensa puolesta. Opintojakson luennot muodostavat kattavan valikoiman eläinoikeudellisia näkökulmia ja tarjoavat siten mahdollisuuden syventää tietämystä monella tasolla.

Jakson vastuuopettajana toimii OTM ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Tero Kivinen. Kivinen on omassa tutkimuksessaan keskittynyt kansainvälisen eläinoikeuden etiikkaan sekä globaalin eläinoikeuden filosofisiin ja biologisiin ongelmakohtiin. Hän tulee luennoimaan jaksolla eläinoikeuden ja moraalifilosofian sekä biologian välisistä yhteyksistä, jotka ovat hänen erityismielenkiintonsa kohde.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (30.6.2018 alkaen) opinto-ohjelmassa:
Eläinoikeus 5 op

Lue myös:
Oikeustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opinnot aiheittain ja koulutusohjelmittain
Avoimen yliopiston opetushaku
Miten opiskelemaan?