Talous & yhteiskunta

Miksi eriarvoisuus ei katoa maailmasta? Miten luonnonvaroja tulisi käyttää ympäristö huomioiden? Entä mitä kuuluu lähiöille ja miten niiden asukkaat voivat?

Helsingin yliopistolla tutkitaan yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä, kuten taloutta, liiketoimintaa, kuluttamista ja vallan jakautumista. Tuoreet tutkimustulokset käsittelevät niin demokratiaa, kaupungistumista kuin oikeuslaitostakin.