Opiskele ympäristöpolitiikkaa verkossa

Mitä on yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus? Mitä keinoja hallinnolla on ympäristön tilan parantamiseksi? Pelastuuko maailma?

Ympäristöpolitiikka on työntynyt lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan, kuten kulutukseen, yritystoimintaan, koulutukseen ja asumiseen. Ympäristöpolitiikkaan kuitenkin liittyy suuria taloudellisia intressiristiriitoja ja ideologisia yhteentörmäyksiä. Näistä syistä ympäristöpolitiikka on konfliktiherkkää eivätkä osapuolet aina ymmärrä toisiaan.  Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op) -kurssilla tarkastellaan ympäristöpolitiikkaa eri osapuolten näkökulmasta.

– Pohjimmiltaan ympäristöpolitiikka on ihmiskunnan kohtalonkysymys.  Jos ympäristöpolitiikassa ei olisi tehty mitään, ekologinen kriisi olisi jo ryöstäytynyt hallitsemattomaksi. Epävarmaa kuitenkin on, ovatko nykyisetkään toimet riittäviä. Ympäristöpolitikan tutkijoiden enemmistö vaikuttaa olevan paljon pessimistisempää kuin poliitikot tai median antama julkisuuskuva, kertoo kurssin opettaja Arto Lindholm.

– Monet tutkijat ajattelevat, että vain talouskasvun hallittu kääntäminen negatiiviseksi, Degrowth-politiikka, on ainoa mahdollisuus säästyä vakavalta ekologiselta katastrofilta. Optimistisempi näkökulma ympäristöpolitiikkaan on, että länsimaisesta elämäntavasta ei tarvitse tinkiä, kunhan se käännetään paljon nykyistä tehokkaammaksi ja vähemmän tuhlaavaksi. Yhtä mieltä ollaan siis siitä, että jotain on tehtävä, joko jarrutettava tai painettava kaasua, mutta nykyinen, pelkästään talouskasvua ajava malli ei ole mahdollinen.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op) alkaa verkko-opintoina 27.6.2016.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.
Kurssi on yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopintojen valinnainen opintojakso ja sisältyy myös ympäristöpolitiikan ja ympäristötieteiden opintoihin.

Kesäopiskelu mielessä?
Miten opiskelemaan
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on opiskelu verkossa?