Vielä ehdit mukaan kevään Mooc-kursseille!

Opintoja verkossa ilman maksua ja ilmoittautumista: Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen, kasvatustieteisiin, yhteiskuntatilastotieteeseen sekä Suomen poliittiseen kulttuuriin ja järjestelmään.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen käytännöistä löydät opinto-ohjelmista.

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (5 op)

Maanantaina 14.3. alkavalla opintojaksolla saat yleiskuvan kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Opit myös ymmärtämään kulttuuriperintöä historiallisesti muuttuvana alueena, joka kattaa aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa osatehtävät maksutta ja ilmoittautumatta. Lopputehtävän tekeminen ja siten opintojakson suorittaminen edellyttää ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista. Ilmoittautuminen päättyy 6.4.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa. Mooc-opintojakso on seuraavan kerran elokuussa 2016.

Johdatus kasvatustieteisiin (3 op)

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoihin kuuluvalle opintojaksolle voi tulla mukaan 4.4. saakka. Opintojaksolla tutustut yleisen ja aikuiskasvatustieteen keskeisiin kysymyksiin, tehtäväalueisiin ja pyrkimyksiin.

Mikäli haluat jaksosta suorituksen, on sinun ilmoittauduttava ja maksettava opintomaksu ennen kuin palautat jakson suoritukseen kuuluvan oppimispäiväkirjan. Suoritusaika päättyy 18.4.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (5 op + 5 op)

Syksyllä 2015 alkanut Suomen ensimmäinen tilastotieteen MOOC-kurssi koostuu kahdesta osasta. Ilmoittautuminen molempiin päättyy 27.4. Kurssi alkaa seuraavan kerran toukokuussa. 

Voit osallistua kurssille tutustumalla kurssiaineistoihin ja oheiskirjallisuuteen, tekemällä harjoitustehtäviä ja/tai testaamalla osaamistasi kurssikokeessa. Jos haluat suorittaa kurssin osallistumalla tenttiin, silloin sinun tulee ilmoittautua ja maksaa opintomaksu.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset opinto-ohjelmissa: osa 1 ja osa 2

Finnish Political Culture and System – Johdatus Suomen poliittiseen kulttuuriin ja järjestelmään

Kurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, eikä se vaadi etukäteistietoja. Englanninkielinen kurssi soveltuu aloitus- ja tukimateriaaliksi myös maahanmuuttajille tai heidän kanssaan työskenteleville.

Jos kurssin haluaa suorittaa ja saada siitä suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin, on opintomaksun suuruus 15 euroa.

Lisätietoja opinto-ohjelmassa
Traileri

Mooc.helsinki.fi
Moocit tuovat yliopistossa opiskelun kotikoneille