Verkosto-oppimisen ja -opettamisen pilotti

Kumpulan kampuksella pyritään luomaan yliopistolle uutta, matalan hierarkian oppimisympäristöä.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Kumpulassa kehitetään uutta oppimisen ja opettamisen verkostomallia. Tavoitteena on murtaa perinteistä, hierarkista tutkinto-opetuksen perinnettä ja kehittää uusia toimintamalleja, joissa erilaiset osaajat voivat oppia toinen toisiltaan.

– Pyrimme muun muassa yhdistämään syvemmin yliopiston teoreettista ja työelämän käytännön osaamista, tiedekunnan varadekaani Hannu Toivonen sanoo.

Työelämän edustajat pääsevät hankkeessa tutustumaan uusimpaan tutkimustietoon. Opiskelijat ja opettajat puolestaan saavat työelämästä kullanarvoista hiljaista tietoa. Toivonen uskoo, ettei tieteellisestä tasosta kokeilussa tarvitse tinkiä lainkaan. 

– Päinvastoin tieteellinen taso voi parantua, kun avaamme ajatteluamme enemmän käytännön kokemukselle.

– Kun me opetamme täällä yliopistolla softaprojektin vetämistä, on varsin kiinnostavaa kuulla mitä samasta asiasta kertoo ihminen, joka on johtanut softa-projekteja kentällä 10–20 vuotta.

Työelämän mentorit gradupiireihin

Vasta startannut hanke jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pilotoidaan konkreettista verkostoyhteistyötä muun muassa tiiviissä hackathon-tyyppisessä yhteisprojektissa yritysten kanssa. Lisäksi työelämän mentorit osallistuvat tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen gradupiireihin.

Hankkeen toisessa osassa verkosto-oppimisen ja opettamisen malleja kartoitetaan monitieteisesti pedagogien, yhteiskuntatieteilijöiden, humanistien ja kognitiotieteilijöiden kanssa.  

Kolmantena osana projektissa järjestetään luentosarja yliopiston henkilökunnalle. Tavoitteena on rohkaista yliopistolaisia rikkomaan ajattelunsa rajoja.

– Luennoilla on visionäärisiä ja provosoiviakin puhujia, jotta voisimme horjuttaa kaikenlaisia luutuneita käsityksiä ja tottumuksia, joita instituutioon aina syntyy.

– Yliopiston opettajien luova ajattelu jää helposti opetuskiireiden ja rutiinien jalkoihin. Tapahtumien aikana annetaan lupa ja suorastaan yllytetään ajattelemaan asioita uusista näkökulmista.