Vääriä kokonaispistemääriä vain yhdellä hakijalla

Yhden hakijan kohdalla tapahtunut henkilötietojen tallennusvirhe ei vaikuttanut muiden hakijoiden tietoihin tai pistemääriin.

Kansallisessa kasvatustieteen VAKAVA-pääsykokeessa on Tampereen yliopistossa yhden hakijan kohdalla tapahtunut henkilötietojen tallennusvirhe, jonka takia kyseisen hakijan kokeen pistemäärä tallentui väärin. Kyseessä on inhimillisestä virheestä johtunut yksittäistapaus ja se on hakijan osalta oikaistu. Tallennusvirhe ei vaikuttanut muiden hakijoiden tietoihin tai pistemääriin. 

Helsingin yliopistossa ei ole ilmennyt VAKAVA-pääsykokeessa virheitä tallennusprosessissa tai hakijoiden pistemäärissä. Helsingin yliopistoon hakeneiden ei siis tarvitse olla huolissaan omien tietojensa oikeellisuudesta.

Mikäli kuitenkin koet, että koetuloksesi on virheellinen, voit pyytää asiassa oikaisua. Toimi silloin niiden ohjeiden mukaan, jotka ovat koetuloksista saamassasi kirjeessä. Kirje sisältää muun muassa linkin sähköisen oikaisupyynnön tekemiseen.