Uutta! Tieteidenvälisiä näkökulmia ympäristöahdistukseen

Tammikuussa alkava opintojakso antaa eväitä ekokriisin herättämien tunteiden ymmärtämiseen, jäsentämiseen ja lievittämiseen. Verkkoluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Maapallon ilmasto lämpenee, ja lämpeneminen on ihmisen aiheuttamaa. Tutkijat havaitsivat ilmiön jo vuosikymmeniä sitten, mutta vasta viime vuosina se on noussut toden teolla otsikoihin. Keskustelu käy kiihkeänä politiikassa ja sosiaalisessa mediassa, eikä jakolinjoilta ole vältytty. Marraskuun lopussa EU julisti ilmastohätätilan. 

Ei olekaan ihme, että asia herättää monen mielessä vaikeita kysymyksiä: Mitä ilmastonmuutos merkitsee minulle, lapsilleni, entä heidän lapsilleen? Mitä voin omalta osaltani tehdä, ja onko teoillani merkitystä? Miksi moni edelleen kieltää ilmastonmuutoksen? 

Avoimessa yliopistossa ensimmäistä kertaa toteutettava opintojakso Ympäristöahdistus – tieteidenvälisiä näkökulmia 5 op tarjoaa eri tieteenaloihin nojaavia välineitä ympäristöahdistuksen ymmärtämiseen, jäsentämiseen ja lievittämiseen. Se on omiaan esimerkiksi ympäristötieteiden, teologian ja uskonnontutkimuksen ja kasvatustieteiden opiskelijoille; ympäristöalalla, lasten ja nuorten parissa, mielenterveystyön tai kansalaisaktivismin kentällä toimiville sekä kaikille muille, joita aihe eri syistä kiinnostaa ja koskettaa. 

Opintojaksolla tarkastellaan muun muassa ympäristöahdistuksen erilaisia muotoja ja coping-keinoja, nuorten ympäristöahdistusta, ympäristökasvatusta ja ympäristöviestintää. Vierailevina luennoitsijoina nähdään asiantuntijoita eri tieteenaloilta: muun muassa kasvatustieteiden yliopistonlehtori Hannele Cantell, sosiaali- ja ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Nina Janasik, sosiaalipsykologian apulaisprofessori Annukka Vainio sekä ympäristötieteiden yliopistonlehtori Risto Willamo. Vastuuopettajana toimii ympäristöteologian dosentti ja tietokirjailija Panu Pihkala.

Opintojakson luennot ovat kaikkien katsottavissa suorina verkkolähetyksinä. Ne julkaistaan myös luentosarjan päätyttyä tallenteina Avoimen yliopiston YouTube-kanavalla. Luentojen aiheet, aikataulut ja linkit suoriin verkkolähetyksiin löydät opinto-ohjelmasta

Ympäristötunteista pitää puhua 

Sitran alkukesästä 2019 teettämään kyselyyn vastanneista suomalaisista 27 prosenttia tunnisti itsessään ilmastoahdistuksen piirteitä. 15–30 -vuotiaista ilmastoahdistusta koki 38 prosenttia. Todennäköistä on, että kaikki ahdistusta kokevat eivät vielä tunnista oireitaan.

Ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala on ensimmäisten joukossa tuonut ympäristöahdistuksen teeman suomalaisen tutkimuksen ja keskustelun piiriin:

– Noin kymmenen vuotta sitten silloisessa ympäristökasvatustyössäni havaitsin, että ihmisillä oli monenlaisia vaikeita tunteita ympäristöasioiden vuoksi. Ihmettelin, miksei näistä tunteista puhuta, Pihkala kertoo.

Sittemmin Panu Pihkala on tehnyt monitieteellistä ympäristötutkimusta sekä kirjoittanut ympäristökysymysten psykososiaalisista ulottuvuuksista, erityisesti ahdistuksesta. Viime aikoina luennointipyynnöt ovat lisääntyneet. Tämä on viesti siitä, että aihe on yhä ajankohtaisempi ja puhuttelee monia. Panu Pihkalan mukaan ympäristöahdistusta on monentasoista:

– Pohjimmiltaan kyse on terveestä reaktiosta siihen, että maailman ympäristötilanne on niin vakava. ”Käytännöllinen ahdistus” ohjaa toimimaan. Mutta olemassa on myös lamauttavan tason ympäristöahdistusta, johon tarvitaan tukea. 

Tarvitaan sekä toimintaa että tunteiden kohtaamista

Miten omaan tai vaikkapa tutun nuoren tai lapsen ympäristöahdistukseen tulisi suhtautua, ja miten sitä voisi lievittää? Panu Pihkala katsoo, että tarvitaan sekä toimintaa että tunteiden kohtaamista.

– On tärkeää oivaltaa, että toiminta voi olla hyvin monenlaista hyvien päämäärien edistämistä: jollekulle se voi olla toisten tukemista, ja toiselle mielenosoittamista. Lasten ja nuorten ahdistus olisi tärkeää kohdata ja antaa heille viesti siitä, että aikuisillakin on monia vaikeita tunteita asian suhteen. Myös yhteistyö eri sukupolvien kesken on tärkeää, Pihkala tiivistää. 

Yksi tapa toimintaan – ja myös omien tunteiden kohtaamiseen – on hankkia tietoa ja jäsentää sen avulla omia ajatuksiaan aiheesta. Ympäristöahdistus - tieteidenvälisiä näkökulmia 5 op alkaa 14.1.2020. Luennot ovat verkossa reaaliaikaisesti kaikkien katsottavissa. Luentojen tallenteet julkaistaan Avoimen yliopiston YouTube-kanavalla luentosarjan päätyttyä. 

Jos opintojakson haluaa suorittaa, tulee ilmoittautua Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (75 euroa). Lisätietoa muun muassa aikatauluista, suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löydät opintojakson opinto-ohjelmasta. 

Lue lisää opiskelusta Avoimessa yliopistossa: