Uutta! Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op

Elokuussa alkava opintokokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lukion johtajille sekä muihin alan johtotehtäviin tähtääville.

Johtajan työ kasvatus- ja opetusalalla merkitsee paitsi strategian, rakenteiden ja henkilöstön johtamista, myös laajaa pedagogista johtajuutta. Oppilaitosten on pystyttävä vastaavaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin.

Elokuussa alkavat kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op antavat valmiuksia oman johtamisosaamisen kehittämiseen kaikilla näillä johtamisen alueilla. Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä. 

Opinnot ovat rehtorin kelpoisuusvaatimusten mukaiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
  • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
  • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op
  • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
  • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op 

Opettajina toimivat Helsingin yliopiston Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO:n tutkijat ja kouluttajat. 

23.8.2019 käynnistyviin opintoihin alkaa ilmoittautuminen 10.7.2019. Ilmoittautuessa valitaan joko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtamisen linja tai perusopetuksen ja lukion johtamisen linja. Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus. Opintokokonaisuuden hinta on 375 euroa.

Lisätietoa opinnoista ja ilmoittautumisesta