Työttömän opiskelumahdollisuudet parantuneet - myös Avoimessa yliopistossa!

Työttömyysetuudella voi opiskella lyhytkestoisesti aiempaa vapaammin, ja opiskellen voi osoittaa aktiivisuuttaan. Selvitimme työttömän kolme vaihtoehtoista tapaa opiskella avoimessa yliopistossa.

Oppiminen tekee aina hyvää: se vahvistaa aiempaa osaamista, avartaa ajattelua ja tuottaa uusia taitoja. Opiskelu työttömänä työnhakijana ei kuitenkaan ole aina aivan mutkatonta. 

Vuodenvaihteen molemmin puolin voimaan tulleiden uudistusten tavoitteena on parantaa työttömän työnhakijan opiskelumahdollisuuksia. Kokosimme alle kolme vaihtoehtoista tapaa, joilla voit tällä hetkellä opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuutesi säilyttäen.

Jokaisen vaihtoehdon osalta on tärkeää varmistaa oma tilanne ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon tai TE-palveluiden koulutusneuvontaan hyvissä ajoin ennen opintojen alkua.

1. Uutta: Ly­hytkestoinen opiskelu 

Jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija, voit vuoden 2019 alusta alkaen opiskella lyhytkestoisesti (enintään kuuden kuukauden ajan) opintoja, jotka antavat sinulle ammatillisia valmiuksia, edistävät työllistymistäsi tai tukevat yritystoimintaasi. Lyhytkestoinen opiskelu voi olla joko pää- tai sivutoimista.

Lyhytkestoisesta opiskelusta tulee ilmoittaa TE-toimistoon. Toimisto ei kuitenkaan arvioi yksilöllistä koulutustarvettasi eikä opintojen soveltuvuutta siihen, toisin kuin omaehtoisen (päätoimisen) opiskelun tapauksessa.

Lue lisää lyhytkestoisesta opiskelusta TE-palveluiden ja Kelan verkkosivuilta: 

2. Sivutoiminen opiskelu 

Jos opiskelet avoimia yliopisto-opintoja keskimäärin alle viiden opintopisteen (5 op) verran kuukaudessa, katsotaan opiskelusi sivutoimiseksi ja voit opiskella työttömyysetuutta saaden. Myös sivutoimisesta opiskelusta tulee ilmoittaa TE-toimistoon ennen opintojen aloittamista. Lue lisää sivutoimisesta opiskelusta TE-palveluiden verkkosivuilta:

3. Omae­htoinen (päätoiminen) opiskelu 

Jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja tavoitteenasi on tutkinnon tai sen osien suorittaminen, voi sinulla olla mahdollisuus omaehtoiseen (päätoimiseen) opiskeluun työttömyysetuudella. Opiskelu katsotaan päätoimiseksi, jos opintojen laajuus on vähintään keskimäärin viisi opintopistettä (5 op) opiskelukuukautta kohden.

Opintojen tulee tähdätä ammatilliseen tutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai olla em. tutkintojen osia (esimerkiksi avoimet yliopisto-opinnot). TE-toimisto kuitenkin arvioi, oletko koulutuksen tarpeessa ja parantavatko opinnot ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Omaehtoisesta (päätoimisesta) opiskelusta tulee sopia TE-toimiston kanssa hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista.

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta TE-palveluiden verkkosivuilta:   

Opiskelu ja aktiivimalli

Lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta 1.1.2019 alkaen. Lue lisää opiskelusta ja aktiivimallista Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n ja TE-palveluiden verkkosivuilta: