Työ­elä­mä­se­mi­naa­ri, Work­ing life sem­inar

Huippuasiantuntijaksi työelämään? Top expert in working life?

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma sekä Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma järjestävät yhdessä:

Työelämäseminaari: Huippuasiantuntijaksi työelämään?

Tule kuulemaan kolme inspiroivaa uratarinaa ja löydä oma uraunelmasi

Tilaisuus pidetään perjantaina 27.4. klo 16-18 auditoriossa CK112. Puhujina on:

Kaarlo Reipas, matemaatikko, Eläketurvakeskus

Paola Elefante, Technical Project Manager/Software Developer, RELEX Solutions

Stratos Staboulis, Data Scientist, Eniram

Ilmoittaudu tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään 23.4.

Tervetuloa!

--

Bachelor's Programme in Mathematics, Master's Programme in Mathematicis and Statistics and Doctoral Programme in Mathematics and Statistics organize:

Working life seminar: Top expert in working life?

Come and listen to three inspirational career stories and find your own career dream

The event will be organized Friday 27.4. at 16-18 in Exactum's CK112. The three speakers are:

Kaarlo Reipas, mathematician, Finnish Centre for Pensions

Paola Elefante, Technical Project Manager/Software Developer, RELEX Solutions

Stratos Staboulis, Data Scientist, Eniram

Register by filling out this form 23.4. at the latest.

Welcome!