Tutustumiskurssien tarjonta laajenee, tervetuloa tutustumaan!

Avoimen yliopiston tutustumiskurssien tarjonta laajenee kovaa vauhtia. Koostimme muutamia ajankohtaisia tärppejä tutustumiskurssiemme joukosta.

Tutustumiskursseihin panostetaan nyt Helsingin yliopistossa ja tämä näkyy suoraan Avoimen yliopiston tutustumiskurssien tarjonnassa. Suunnitteilla on uutuuskursseja muun muassa kansanterveystieteestä, matematiikasta, geotieteistä ja fysikaalisista tieteistä.

– Tutustumiskurssien kautta yliopistomme laaja monitieteisyys näyttäytyy jokaiselle yliopisto-opinnoista kiinnostuneille. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua koulutusohjelman ja tieteenalan ominaispiirteisiin, kertoo Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen projektipäällikkö Pauliina Kupila.

Tavoitteena on, että jokaisella yliopiston 33 kandiohjelmalla olisi tulevaisuudessa oma tutustumiskurssinsa

Tutustumiskurssit sopivat hyvin toisen asteen opiskelijoille, kuten yliopistopolkua miettivälle lukiolaiselle. Nuoret ovat tärkeä kohderyhmä, mutta eivät suinkaan ainoa. Tutustumiskurssit sopivat erinomaisesti myös oman uran uutta suuntaa ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia etsivälle työikäiselle. Opetus toteutetaan verkossa, jolloin opiskeluun voi osallistua joustavasti.

Valmiita tutustumiskursseja löytyy jo nyt Avoimen yliopiston opintotarjonnasta usealta tieteenalalta. Kokosimme muutamia tärppejä loppusyksystä ja alkuvuodesta tarjolla olevista tutustumiskursseistamme. Mukana myös ensimmäinen ruotsinkielinen tutustumiskurssimme. Tervetuloa tutustumaan!

Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin, 1 op

Tutustumiskurssi kaikille yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmasta tai sen tieteenaloista kiinnostuneille. Opintojaksolla opit, mitä tieteenaloja yhteiskunnallisen muutoksen ohjelmaan kuuluu ja minkälaisia näkökulmia yhteiskunnan tutkimukseen näillä aloilla voi olla. Opetuksessa havainnollistetaan, kuinka ajallisesti tai paikallisesti kaukaiselta vaikuttavia ilmiöitä tutkimalla on mahdollista kyseenalaistaa oman yhteiskunnan itsestäänselvyyksiä.

Jakso on joustavasti suoritettavissa. Verkko-oppimisympäristö ovat avautunut 5.10.2020 ja mukaan voi ilmoittautua opinto-ohjelman kautta 15.4.2021 saakka.

Tutustumiskurssi varhaiskasvatukseen: Vuorovaikutus ja laaja tekstikäsitys, 2 op

Opintojaksolla tutustut laaja-alaiseen tekstikäsitykseen. Kulttuureissa on monia muitakin tekstipohjaisen ilmaisun tapoja kuin puhuttu ja kirjoitettu kieli. Tämä avaa moninaisia viestinnällisiä ja kielellisiä resursseja, joita voidaan käyttää, hyödyntää ja tulkita erilaisissa varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteissa. Näitä asioita pääset pohtimaan tällä varhaiskasvatuksen opettajan opintojen tutustumiskurssilla.

Jakso on joustavasti suoritettavissa. Verkko-oppimisympäristö on avautunut 11.11.2020 ja mukaan voi ilmoittautua opinto-ohjelman kautta 18.4.2021 saakka.

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä, 2 op

Mistä kiusaaminen ryhmässä kumpuaa? Miten kiusaaminen näkyy päiväkodeissa ja kouluissa? Mitä seurauksia siitä voi olla? Millaisia keinoja meillä on ehkäistä tätä ryhmäilmiötä? Näihin teemoihin syvennytään erityispedagogiikan tutustumiskurssilla.

Jakso on joustavasti suoritettavissa. Verkko-oppimisympäristö avautuu 9.12.2020 ja mukaan voi ilmoittautua opinto-ohjelman kautta 15.3.2021 saakka.

Ruoka 1.0 verkkokurssi, 2 op

Onko härkäpavun ravintosisältö samanarvoinen kuin lihatuotteen? Onko jäätelö emulsio vai vaahto? Miten ruokaa voisi tuottaa ja kuluttaa kestävästi? Elintarviketieteen tutustumiskurssilla pääset soveltamaan käytäntöön biologian, kemian, fysiikan ja terveystieteiden osaamista!

Jakso on joustavasti suoritettavissa koko lukuvuoden 2020–2021 ajan (31.5.2021 asti), eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Suoritusmerkinnän jaksosta haluavat voivat ilmoittautua 31.5.2021 saakka, lisätiedot opinto-ohjelmassa.

Tietokoneen toiminnan perusteet, 2 op

Tietojenkäsittelytieteen tutustumiskurssi tietokoneen perustoiminnoista. Opintojaksolla opit perusasiat tietokoneen rakenteesta ja siitä, kuinka se suorittaa ohjelmia. Opintojaksolla esitellään myös käyttöjärjestelmän osa-alueet, sekä kuinka käyttöjärjestelmä hallinnoi koko järjestelmää ja avustaa ohjelmien suorittamisessa.

Jakso on joustavasti suoritettavissa koko lukuvuoden 2020–2021 ajan (31.5.2021 asti), eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Suoritusmerkinnän jaksosta haluavat voivat ilmoittautua 31.5.2021 saakka, lisätiedot opinto-ohjelmassa.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, 2 op

Miksi ja miten uskontoa tutkitaan yliopistossa? Mitä teologisella tiedekunnalla on tarjottavanaan? Olisitko sinä tuleva teologi? Opintojakso antaa yleiskatsauksen siihen laajaan kenttään, jonka teologian ja uskonnontutkimuksen alat muodostuvat, sekä antaa valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja opiskeluun.

Kurssi antaa yleiskatsauksen teologian ja uskonnontutkimuksen monialaisuudesta, johon kuuluvat muun muassa antiikintutkimus, klassiset kielet, arkeologia, historia, filosofia, etiikka, sosiaalitieteet, kulttuuriantropologia, mediatutkimus ja sukupuolentutkimus. Kurssi antaa valmiuksia myös tieteelliseen ajatteluun ja opiskeluun.

Opetus 11.01.–08.02.2021. Mukaan voi ilmoittautua opinto-ohjelman kautta 27.11.2020–11.1.2021.

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 2 op

Globaalit ympäristöongelmat haastavat ihmiskuntaa ja muuttavat ympäristöämme jatkuvasti. Suurten muutosten takia ympäristöosaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa.

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen -kurssilla opit, millaiselta ympäristöongelmien kokonaiskenttä näyttää globaalisti, ja mitä näille ongelmille voidaan tehdä. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ympäristöongelmia eri näkökulmista. Pääset myös näkemään millaista ympäristötieteiden opiskelu on Helsingin yliopistossa.

Opetus 12.01.–21.02.2021. Mukaan voi ilmoittautua opinto-ohjelman kautta 30.11.2020–12.1.2021.

Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning, 2 sp

Titta in -kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.

Under kursen behandlas utbildningens roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt aktuella frågeställningar. Finländsk utbildningshistoria ställs i relation till aktuella pedagogiska frågor och mångfaldsperspektiv.

Kursen kan genomföras flexibelt. Webblärmiljön öppnas 11.1.2021 och kräver ingen förhandsanmälan. De som vill ha en prestationsanteckning för kursen kan anmäla sig fram till 5.8.2021 . Mer information finns i kursprogrammet.

Mato-oppia eläimen omistajalle, 2 op

Apua! Koirallani on mato, mistä se on tullut ja miksi? Ja mikähän mato on kyseessä, entä voisinko estää matotartuntoja? Tällä tutustumiskurssilla selviävät vastaukset kysymyksiin. Kurssilla perehdytään suomalaisen koiran, kissan ja hevosen matotartuntoihin ja tartuntojen kontrollikeinoihin.

Opetus 08.02.–28.02.2021. Mukaan voi ilmoittautua opinto-ohjelman kautta 25.12.2020–02.02.2021.