Uusi opintojakso avaa varhaisen juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin monenlaisia käsityksiä Jeesuksesta.
  • Millaisin tavoin varhaiskristityt tulkitsivat Jeesuksen merkitystä? 
  • Miten varhaiset islamilaiset lähteet kuvaavat Jeesuksen roolia ja toimintaa? 
  • Entä mitä sanottavaa rabbiinisilla juutalaisilla oli Jeesuksesta?

Kesän opintojakso Toisenlainen Jeesus 5 juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 5 op  havainnollistaa, miten monimuotoista Jeesukseen liitettyjen uskomusten ja kertomusten traditio oli kolmen ns. sisaruskonnon varhaisvaiheissa.

Vastuuopettajina toimivat islamilaisen teologian yliopistonlehtori Ilkka Lindstedt sekä Uuden testamentin eksegetiikan tutkijatohtori Nina Nikki avaavat mielenkiintoista tematiikkaa näin: 

– Jeesus on tärkeä hahmo sekä kristinuskossa että islamissa, ja myös rabbiinisilla juutalaisilla on hänestä sanottavaa. Kristillisen teologian piirissä Jeesusta tutkitaan ja tulkitaan usein valtavirran opillisista näkemyksistä käsin. Mutta tämä kristillisten kirkolliskokousten Jeesus ei suinkaan ole ollut - edes kristittyjen piirissä - ainoa tapa ymmärtää hänen rooliaan ja merkitystään.

– Myös muslimeille Jeesus oli alusta asti tärkeä Jumalan lähettämä profeetta, ja islamin piirissä tarjotut tulkinnat Jeesuksesta asettuvat luontevasti osaksi Jeesus-tulkintojen kirjoa. Islamissakin odotetaan Jeesuksen toista tulemista, ja hänellä on tärkeä rooli viimeisten aikojen tapahtumissa. Jeesus esiintyy lisäksi juutalaisissa rabbiinisissa lähteissä, kuten Talmudissa, mutta ei mairittelevaan sävyyn. Rabbiinisten tekstien poleemiset Jeesus-kuvaukset kertovat osaltaan prosessista, jossa juutalaisuus ja kristinusko eriytyvät omiksi uskonnollisiksi identiteeteikseen myöhäisantiikissa.

Käsityksiä Jeesuksesta tarkastellaan eri uskontopereinteiden varhaisten tekstien kautta. Erityishuomion saavat sellaiset kristilliset ja islamilaiset tekstit, jotka usein jäävät tunnetumpien varjoon.

Opintojaksolle ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Se sopii osaksi teologian ja uskonnontutkimujksen, kulttuurien tutkimuksen, alue- ja kulttuurintutkimuksen sekä kielten koulutusohjelman opintoja, ja sen voi suorittaa joko kandi- tai maisteritasoisena. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa: