Suomalaisten tiedetaitojen vahvistaminen on yksi Helsingin yliopiston uusia painopisteitä.

Tiedekasvatus on nostettu Helsingin yliopiston vuosien 2021–2030 strategiassa yhdeksi keskeisistä painopistealueista. Miksi tiedekasvatus koetaan näin tärkeäksi?

– Yliopisto haluaa jakaa tieteellistä ajattelua omien seiniensä ulkopuolelle. Ydinajatus on, että tiede on avointa ja kuuluu kaikille, tiedekasvatuksen projektipäällikkö Maaria Linko sanoo.  

– Tiedekasvatuksella ja tiedeviestinnällä on tarkoitus tarjota tieteen lukutaitoa kaikille ikä- ja väestöryhmille. Haluamme antaa koeteltuja ajattelun aineksia, tieteellistä tietoa ja välineitä asiallisen tiedon tunnistamiseen.

Tiedeosaamista kaikenikäisille

Osallistava tiedekasvatus alkoi Helsingin yliopistossa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen (LUMA) parista vuosituhannen vaihteessa professori Maija Akselan pioneerityöstä. Nyt projektipäällikkö Maaria Lingon ja tiedekasvatuksen asiantuntija Topias Ikävalkon tehtävänä on vakiinnuttaa tiedekasvatus luontevaksi osaksi jokaista Helsingin yliopiston tiedekuntaa ja lisätä entisestään yhteistyötä kirjastojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

– Tutkijoiden haasteena on popularisoida osaamistaan niin, että eri ikäiset ja eri taustoista ponnistavat ihmiset ymmärtävät, mitä kaikkea yliopistossa tehdään ja miten kaikki tämä tieto hyödyttää koko yhteiskuntaa, Linko miettii.

– Tiedekunnille itselleen tiedekasvatus puolestaan on erinomainen alusta tuoda osaamistaan esiin ja löytää uusia tieteentekijöitäkin. Kansalaisten tiedeosaamista lisätään muun muassa opettajien kautta. Opettajat voivat hankkia tiedekasvatusmateriaalia suoraan verkosta tai tulla luokkansa kanssa tutustumaan tiedekasvatukseen yliopiston tiedeluokissa. Aikuisille on tarjolla runsaasti tiedettä esimerkiksi Studia Generalian ja muiden Tiedekulmassa ja kampuksilla järjestettävien luentojen kautta sekä vaikkapa Yliopisto-lehden verkkosivujen välityksellä.  

– Tulevaisuudessa mahdollisuuksia osallistua tulee entisestään lisää, Linko lupaa.

Koska Helsingin yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto, myös sen tiedekasvatus on tutkimuspohjaista. Koko ajan kerätään aineistoja, tutkitaan ja kehitetään uusia ratkaisuja tiedekasvatukseen.

– Avoimuus on ollut aina tiedekasvatuksen ohjaava periaate. Kehitetään täällä sitten opetusmenetelmiä tai MOOC-materiaaleja, kaikki ovat koulujen ja muiden yliopistojen vapaassa käytössä.