Tervetuloa opiskelemaan!

Muistilista sinulle, joka olet ilmoittautunut Avoimen yliopiston opintoihin
Ennen kuin opiskelussa pääsee tosissaan vauhtiin, täytyy huolehtia muutamista käytännön asioista. Kokosimme tähän muistilistan sinulle, jonka opinnot ovat pian alkamassa. 
 
Huom! Jos olet toisen korkeakoulun tutkinto-opiskelija ja valinnut opintoja kesän 2020 poikkeuksellisesti maksuttomasta opintotarjonnastamme, ovat käytäntömme sinulle joiltain osin erilaiset kuin muille opiskelijoille. Löydätkin juuri sinulle räätälöidyt ohjeet täältä: Oletko toisen korkeakoulun opiskelija? Tervetuloa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 
 

1. Tar­kis­ta opin­to-oh­jel­mas­ta opin­to­je­si ai­ka­tau­lut ja muut yk­si­tyis­koh­dat

Tärkeimmät aikataulut ja opetuspaikat löydät samasta opinto-ohjelmasta, jonka kautta ilmoittauduit opintoihisi. Opinto-ohjelmasta löydät myös tietoa opintojen tavoitteesta, sisällöistä ja suoritustavoista. Opinto-ohjelmat löydät Opinnot-sivulta koulutusohjelman tai aiheen mukaan jäsennettyinä. 

2. Ak­ti­voi Hel­sin­gin yli­opis­ton käyt­tä­jä­tun­nus

Ilmoittautumisesi yhteydessä saat käyttöösi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksella pääset muun muassa kirjautumaan verkko-oppimisympäristö Moodleen ja käyttämään yliopiston kirjaston sähköisiä aineistoja. Saat opintojesi ajaksi käyttöösi myös Microsoft Office O365–palvelut sekä helsinki.fi -sähköpostiosoitteen.

Käyttäjätunnus täytyy aktivoida ennen opintojen alkua ja em. palveluiden käyttöönottoa. Aktivointi tapahtuu verkossa ja edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käyttäjätunnuksen voi aktivoida aikaisintaan ilmoittautumista seuraavana päivänä. Käyttäjätunnus toimii aikaisintaan tunnin ja enimmillään vuorokauden kuluttua sen aktivoinnista. Nämä viiveet johtuvat tiedonsiirroista eri tietojärjestelmien välillä. Lisätietoa Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksesta ja ohje sen aktivoimiseksi

Huom! MOOC -kursseilla ei pääsääntöisesti tarvita Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course ja tarkoittaa kaikille avointa verkkokurssia, jonka osallistujamäärää ei pääsääntöisesti ole rajoitettu. 

3. Kir­jau­du verk­ko-op­pi­mi­sym­pä­ris­tö Mood­leen tai MOOC-oppimisympäristöön

Lähes kaikkien Avoimen yliopiston opintojen kotipesänä toimii niiden Moodle- tai MOOC-verkko-oppimisympäristö. Opintojakson toteutustavasta riippuen verkko-oppimisympäristössä katsotaan verkkoluentoja, tehdään ja palautetaan tehtäviä, käydään verkkokeskusteluja, suoritetaan verkkotenttejä ja tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista. 

Moodle-oppimisympäristö avautuu viimeistään samana päiväna, kun opinnot alkavat. Avautumisajankohdan löydät opinto-ohjelmasta. Päästäksesi Moodleen tarvitset sen linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla myös kurssiavaimen, Nämä saat saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Kirjautuminen opinto-ohjelmaan tapahtuu opinto-ohjelmasta löytyvän sinisen Moodle-painikkeen oikealta puolelta (mobiilissa: alta). Huom! Ensimmäiseksi sinun täytyy kuitenkin aktivoida käyttäjätunnuksesi (ks. yllä: Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus).

MOOC-oppimisympäristöön kirjautuminen vaihtelee. Löydät kirjautumisohjeet kurssin opinto-ohjelmasta. 

4. Hanki tarvittava kurssikirjallisuus tai -materiaali

Helsingin yliopiston kirjasto palvelee myös Avoimen yliopiston opiskelijoita. Kesällä 2020 palveluihin vaikuttavat kuitenkin koronavirustilanne, remontit sekä kirjastotietokannan uudistus.  

  • Lue lisää: Kesäajan palvelut Avoimen yliopiston opiskelijoille
  • Jotkut kurssikirjat saattavat olla hyvin haluttuja. Jos et löydä tarvitsemaasi kirjaa yliopiston kirjastosta, tarkista oman paikkakuntasi kaupunginkirjaston tai muiden korkeakoulukirjastojen valikoimat. Voit tiedustella käytettyjä kirjoja myös mm. Avoimen yliopiston opiskelijayhteisö HYAYOY :n Facebook-ryhmässä
  • Opinnoissa käytetään yhä useammin myös sähköisiä e-kirjoja ja -artikkeleita. Niiden lukeminen onnistuu yliopiston käyttäjätunnuksella (ks. yllä: Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus). Lue lisää: Helsingin yliopiston kirjaston E-kirjaopas 

5. Opis­ke­li­jal­lem­me opis­tos­sa, ke­säy­li­opis­tos­sa tai kan­san­opis­tos­sa

Edellä mainitut käytännöt ja palvelut koskevat pääosin myös sinua, joka opiskelet Avoimen yliopiston opintoja jossakin yhteistyöoppilaitoksistamme (kansalaisopistossa, kesäyliopistossa tai kansanopistossa). Erityistä on kuitenkin se, että ilmoittautumisesi tapahtuu kahdessa osassa:

  • Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään opistoon, kesäyliopistoon tai kansanopistoon.
  • lmoittaudu tämän jälkeen verkossa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi.

Ilmoittautuessasi Avoimen yliopiston opiskelijaksi saat käyttöösi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen, pääset verkko-oppimisympäristö Moodleen, voit käyttää kirjaston sähköisiä aineistoja ja opintosuorituksesi rekisteröidään Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Saat kaikki Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista koskevat ohjeet opistosi yhdyshenkilöltä. Hänen puoleensa voit kääntyä myös kaikissa opetuksen järjestelyihin ja opiston omiin käytäntöihin liittyvissä kysymyksissäsi.

6. Tietoa koronavirusepidemian vaikutuksesta opiskeluun

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi koko Avoimen yliopiston kesäopetus järjestetään verkko-opintoina tai muilla itsenäisesti suoritettavilla tavoilla. Koronavirusepidemia vaikuttaa myös muun muassa opiskelijaneuvonnan ja yliopiston kirjaston palveluihin. Lue lisää: Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle koronavirustilanteessa

7. Ota yh­teyt­tä!

Avoimen yliopiston opettajat, koulutusasiantuntijat, opintoneuvojat ja it-tuki Helpdesk auttavat sinua kaikenlaisissa kysymyksissäsi. Yhteystietomme