Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja nyt myös maisteritasoisina!

Ensimmäiset opintojaksot alkavat maaliskuussa 2020.

Teologiasta ja uskonnontutkimuksesta kiinnostuneet voivat nyt sukeltaa entistä syvemmälle uskontoon liittyviin teemoihin, ilmiöihin ja näitä koskevaan tutkimustietoon. Maisteriohjelmaan kuuluvia opintoja on tarjolla Avoimessa yliopistossa ensimmäistä kertaa maaliskuusta 2020 alkaen:

Näiden lisäksi syksyn 2020 opintotarjontaan on luvassa maisteriohjelman opintoihin lukeutuvat verkkokurssit Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op sekä Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 op. 

Opinnot soveltuvat hyvin esimerkiksi työelämässä oleville, jotka kaipaavat oman tietämyksensä syventämistä tai päivittämistä. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaan kuuluvia perus- ja aineopintoja, jotka on mahdollista suorittaa Avoimessa yliopistossa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot tutustuttavat yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tarkastelun kohteina ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Lue lisää: