Poimintoja syksyllä alkavista opinnoista

Nostimme esiin Avoimen yliopiston kiinnostavimmat sisällöt syksyllä 2019. Ole avoin uudelle ajattelulle!

Avoin yliopisto tarjoaa tutkittuun tietoon nojaavia sisältöjä ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia lähes kaikilta Helsingin yliopiston tieteenaloilta.

Kokosimme tälle sivulle esimerkkejä syksyn kiinnostavimmista teemoista. Tutustu myös koko opintotarjontaan aiheittain ja koulutusohjelmittain tai opetushaun kautta. 

Globalisaatio ja maailman tila

Miten ymmärtää maailmaa, jota ravistelevat yhä monimutkaisemmat ja arvaamattomammat haasteet? Muun muassa yhteiskunnallisen muutoksen ja ympäristötieteiden opinnoista saat tietoa ja työkaluja maailman jäsentämiseen. 

Poimintoja syksyllä 2019 alkavista opinnoista: 

Ympäristö ja kestävä tulevaisuus

2020 –luvulle tullessa ympäristöön liittyviä kysymyksiä ei voi ohittaa niin politiikassa, yritysmaailmassa kuin omassa arjessakaan. 

Avoimessa yliopistossa voit perehtyä ympäristökysymyksiin erityisesti ympäristötieteiden ja ilmakehätieteiden opinnoissa. Teemaa tarkastellaan eri näkökulmista myös biologianyhteiskunnallisen muutoksen sekä ympäristö- ja elintarviketalouden opinnoissa. 

Poimintoja syksyllä 2019 alkavista opinnoista: 

Organisaatiot, johtaminen ja työssä oppiminen 

Jatkuva oppiminen tarkoittaa osaamisen uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Maailman, yhteiskunnan, työelämän ja teknologian nopea muutos edellyttää muutosvalmiutta myös organisaatioilta, johtamiselta ja työntekijöiltä itseltään. 

Työelämään ja osaamisen kehittämiseen liittyviä näkökulmia löydät muun muassa yleisen ja aikuiskasvatustieteen, johtamisen ja sosiaalitieteiden opinnoista. 

Poimintoja syksyllä 2019 alkavista opinnoista:

Yhteiskunta, politiikka ja media

Mihin suuntaan Suomi on menossa, entä EU? Miten poliittisia päätöksiä tehdään ja millaisin tavoin ne heijastuvat arkielämään? Mikä on median rooli? Muun muassa politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden ja taloustieteen opinnoissa pääset eri näkökulmista paneutumaan yhteiskunnallisiin teemoihin ja kysymyksiin. 

Poimintoja syksyllä 2019 alkavista opinnoista: 

Digitalisaatio ja IT

Yhteiskunnan, palveluiden ja työelämän digitalisoituminen näyttäytyy muun muassa it-alan lupaavina työllisyysnäkyminä. Myös Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Mooceille mahtuvat onneksi kaikki halukkaat! 

Poimintoja syksyllä 2019 alkavista opinnoista: 

    Historia, taide ja kulttuuri 

    Humanistiset tieteet tutkivat kulttuuria, sen ilmenemisen erilaisia muotoja ja ajallisia kaaria. Muun muassa historian, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksientaiteiden tutkimuksenkulttuurien tutkimuksen sekä teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot avaavat kiehtovia ikkunoita historian, taiteen, kulttuurin ja uskontojen tutkimukseen.  

    Poimintoja syksyllä 2019 alkavista opinnoista: 

    Jäitkö kaipaamaan jotakin muuta?

    Lisää opiskelumahdollisuuksia löydät täältä: