Poikkeuksellinen kevät houkutteli Avoimeen yliopistoon paljon opiskelijoita. He ovat myös suorittaneet ennätysmäärän opintopisteitä.

Avoimessa yliopistossa on suoritettu opintoja tammi-kesäkuussa 2020 yhteensä noin 81 000 opintopisteen verran. Vuonna 2019 vastaava luku oli 75 000 opintopistettä.

Myös Avoimen yliopiston opiskelijamäärä on viime vuosien tapaan edelleen kasvussa: Vuonna 2019 Avoimessa yliopistossa opiskeli reilut 38 000 opiskelijaa. Tänä vuonna opiskelijoita on tulossa vielä edellistäkin ennätysvuotta enemmän: kesäkuun loppuun mennessä opiskelijoita on jo lähes yhtä paljon (noin 37 000) kuin viime vuonna yhteensä! 

Niin opiskelijamäärän kuin suoritettujen opintopisteidenkin perusteella erityisen suosittuja tieteenaloja ovat muun muassa tietojenkäsittelytiede, sosiaalitieteet ja psykologia. Näiden kestosuosikkien rinnalle on viime vuosina noussut taloustiede

Taloustieteen opintoja suunnitteleva Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija Joanna Veinio ei ihmettele opintojen suurta suosiota:

– Taloustiede ei ole pelkkää taloutta. Sen avulla voidaan ymmärtää yhteiskunnan ilmiöitä ja yksilötason toimintaa. Tämä on korostunut koronakevään aikana.

Taloustieteen suosio on näkynyt keväällä esimerkiksi kaikille avoimella MOOC-verkkokurssilla Talouskriisit 5 op. Kurssin tavoitteena on asettaa koronavirusepidemian myötä kehkeytynyt taloudellinen kriisi laajempaan perspektiiviin. Kurssi on avoinna vielä kesän ajan ja sen voi suorittaa elokuun loppuun asti. Lue lisää kurssista: Avoin verkkokurssi talouskriiseistä: Nyt on toisin, mutta miten?

Joanna Veinio suosittelee myös syyskuussa alkavaa, kaikille avointa ja maksutonta verkkokurssia Taloustieteen perusteet 5 op:

– Taloustieteen perusteet sopii kaikille talousasioista kiinnostuneille. Verkkokurssilta saat erinomaiset pohjatiedot taloustieteen peruskäsitteistä ja ajattelutavoista.  

Avoin yliopisto onnittelee kaikkia uurastuksesta opintojen parissa. Opiskelu on paras ja mielenkiintoisin tie elämässä eteenpäin – tai johonkin ihan uuteen!

Tutustu opintotarjontaan: