Opiskelutaitojen kehittäminen kannattaa!

Avoin yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää opiskelutaitoja. Taitavaksi opiskelijaksi voi kehittyä muun muassa hyödyntämällä opiskelutaito-webinaareja ja -kursseja sekä Kehity oppijana -sivustoa. Myös digitaitoja voi kohentaa opiskelijoiden digitaitokursseilla.

Opiskelutaito-webinaarit

Lukuvuoden mittaan järjestetään useita kaikille avoimia ja maksuttomia opiskelutaito-webinaareja. Niissä käsitellään yleisesti opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja. Taitoihin lukeutuvat esimerkiksi opintojen suunnittelu, ajankäyttö, tieteellisen tekstin lukeminen sekä kirjoittaminen, tenttivastaustekniikka ja tiedonhaku. Katso webinaarien teemat ja ajankohdat opiskelutaito-webinaarien verkkosivuilta.

Webinaarit järjestetään verkossa osoitteessa: https://connect.jyu.fi/avoinohjaus/. Osallistuminen ei edellytä erillisten ohjelmistojen asentamista, mutta nettiyhteys tulee olla.

Opiskelutaito-webinaarit toteutetaan seitsemän avoimen yliopiston ja kolmen avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Opis­ke­lu­tai­to­kurs­sit

Avoin yliopisto järjestää myös opiskelutaitokursseja muun muassa kirjoittamisesta, tiedonhankinnasta ja e-kirjojen käytöstä. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä illasta useampaan viikkoon.

Kirjoittamistaitojen vahvistamiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja: Opintojakso Akateemiset tekstitaidot 2 op on osa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja. Sen tavoitteena on tutustua yliopisto-opintojen keskeisiin tekstilajeihin ja oppia tuottamaan niitä niin opintojen kuin työelämänkin tarpeisiin. Opintojakso käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2020 verkkokurssina. Verkkokurssilla Aloittava kirjoittaja ja sen jatko-osalla Taitava kirjoittaja taas voi omaehtoisesti harjoitella opinnoille tyypillisiä kirjoittamisen taitoja.

Lisätietoa:
Opiskelutaitokurssit
Tutkintoihin sisältyvät yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijan digitaidot

Tietoteknisten taitojen kohentamisessa auttaa avoin Opiskelijan digitaidot -oppimateriaali. Lisäksi Avoimella yliopistolla on opintotarjonnassa Opiskelijan digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -opintojaksot. Opintojaksot ovat tutkintoihin kuuluvia, mutta niistä on hyötyä ihan jokaiselle.

Ke­hi­ty op­pi­ja­na -si­vus­to

Opiskelutaitojen kehittäminen auttaa tiellä taitavaksi opiskelijaksi. Taitavalla opiskelijalla on kyky omaksua ja jäsentää tietoa ja soveltaa sitä tilanteeseen ja opiskeltavaan asiaan sopivalla tavalla. Kehity oppijana -sivustolla on hyödyllistä tietoa esimerkiksi oppimisesta ja opiskelumotivaatiosta. Innostu myös yhdessä oppimisesta – voit oivaltaa sellaista, mitä et yksin tulisi ajatelleeksikaan.

Tutustu myös näihin:
Kirjallinen ilmaisu
Oivaltava lukeminen
Kielitaito sekä Ruotsin ja englannin tukisivut