Opiskellen uuteen vuoteen!

Kokosimme poimintoja tammikuussa alkavista opinnoista. Huomaa myös kesäopintojen ennakkotiedot!

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja kaikille kiinnostuneille. Opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja ja verkko-opintoja on tarjolla ympäri vuoden lähes kaikilta Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Tutustu opintotarjontaan ja löydä oma juttusi vuoteen 2019!

Yksittäisiä opintojaksoja eri tieteenaloilta

Makrotaloustieteen erikoiskurssi II 5 op 

Taloustieteen opintoihin lukeutuva Makrotaloustieteen erikoiskurssi II luo ajankohtaisen katsauksen Suomen, Euroopan ja maailman taloustilanteeseen. Asiantuntijaluentosarjassa luennoivat muun muassa Seppo Honkapohja, Seija Ilmakunnas ja Raimo Sailas. Luennot alkavat maanantaina 14.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa: 

Arkeologiaa temaattisesti: Ruokaan ja ruokailuun liittyvien löytöjen tulkintaa keskiajalla ja uudella ajalla 

Mitä arkeologiset tutkimustulokset kertovat ruoasta ja ruokailun kulttuurisista, sosiaalisista ja ekonomisista merkityksistä keskiajalla ja uudella ajalla? Luennoista ja verkkotyöskentelystä koostuva opintojakso alkaa tiistaina 15.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa: 

Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op 

Kaipaatko kokonaisvaltaista näkemystä oppimisen teorioihin ja suuntauksiin tai haluatko peilata kertynyttä kokemustasi oppimisen teorioihin?  Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op on mahdollista suorittaa verkkokurssina tai itsenäisesti kirjallisena tehtävänä. Verkkokurssi alkaa 9.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa: 

Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op

Ajankohtainen verkkokurssi pureutuu siihen, miten tietotekniikka, digitalisaatio ja niiden sovellukset muuttavat maailmaa, yhteiskuntia ja palveluita. Kurssilla käsitellään muun muassa tietotekniikan käytön monipuolistumista, eettisiä valintoja, tekijänoikeuksia sekä yksityisyyteen ja tietoturvaan sekä kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Verkkokurssi alkaa maanantaina 14.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa: 

Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 

Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt toistuvat median otsikoissa ja kuvissa. Politiikan, median, uskonnon ja kulttuurin tutkijat analysoivat näitä vihailmiöitä muun muassa terrorismin, islamin huivin, jihadismin, Alt right-liikkeen sekä rohingyat-muslimien näkökulmista. Opintojakso alkaa 17.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:  

Opintokokonaisuuksia, jotka voi aloittaa keväällä 2019

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville. Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op alkaa verkkokurssina 16.1.2019. Lisätietoa opinnoista:

Kasvatustieteiden perusopinnot ja aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op / 35 op

Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.  Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op) voi aloittaa keväällä 2019. Lisätietoa opinnoista:

Psykologian perusopinnot 25 op

Psykologia tutkii muun muassa yksilön kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuutta, ympäristön havaitsemista eri aistien avulla, mielenterveyttä ja sitä, miten psykologiset ilmiöt perustuvat aivojen toimintaan.  Psykologian perusopinnot 25 op on mahdollista aloittaa tammikuussa 2019. Lisätietoa opinnoista:

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 15 tai 25 op

Sosiaalitieteet tarkastelevat ihmisten, ryhmien ja yhteiskunnan välisiä suhteita toinen toisiinsa. Ne tutkivat muun muassa yhteiskunnan rakenteita, tasa-arvoa, eriarvoisuutta sekä ihmisen sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan ja sosioekonomiseen asemaan liittyviä kysymyksiä. Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I toimii hyvänä johdatuksena näistä teemoista kiinnostuneille. Lisätietoa opinnoista:

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op

Tietojenkäsittelytieteen tutkimuskenttä on laaja: se ulottuu ohjelmoinnista, tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet avaavat jatkuvasti monenlaisia uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksessa kuin työelämässäkin. Avoimessa yliopistossa on runsaasti joustavia mahdollisuuksia tietojenkäsittelytieteen opiskeluun. Lisätietoa opinnoista:

Tutustu Avoimen yliopiston koko opintotarjontaan

Kesän 2019 opinto-ohjelmat julkaistaan lauantaina 9.3.2019. Samassa yhteydessä julkaistaan ennakkotietoa lukuvuoden 2019–2020 opintotarjonnasta.