Millainen on oppimisen tila?

Koulutuksen avoimuus, jatkuva oppiminen, pedagoginen johtajuus. Ajankohtainen Pedaforum 2019 kokosi yhteen korkeakoulupedagogiikan asiantuntijat kautta maan.

Tapahtumaan osallistui kesäkuun alussa ennätysmäärä – kaiken kaikkiaan 650 – opetuksen, ohjauksen, opintohallinnon ja -palveluiden asiantuntijaa, opiskelijaa tai muutoin korkeakoulutuksesta kiinnostunutta.

Pedaforum on vuotuinen konferenssi, jonka tavoitteena on jakaa tietoa korkeakoulupedagogiikan tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä yli tieteenala- ja korkeakoulurajojen. Tänä vuonna konferenssin järjesti Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskus Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella.

– Toivon, että osallistujat saivat Pedaforumista uusia ideoita oman, tieteenalansa tai korkeakoulunsa opetuksen kehittämiseen, sanoo tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa mukana ollut yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori Anne Nevgi. Tämän lisäksi hän toivoo, että tapahtuma mahdollisti työtä rikastuttavia kohtaamisia:

– Pedaforum on erittäin yhteisöllinen ja kollegiaalinen verkosto. Toivon, että tänäkin vuonna tapahtui hyviä kohtaamisia, verkottumisia ja uusien ystävyys- tai kollegiaalisten suhteiden syntymistä.

Jatkuva oppiminen ja pedagoginen johtajuus

Oman osaamisen päivittäminen, täydentäminen ja joskus jopa suunnan vaihtaminen uuteen ovat tätä päivää työelämän kaikilla aloilla. Tarve jatkuvaan oppimiseen ja sitä tukeviin rakenteisiin on tunnistettu myös valtakunnallisesti. Tulevaisuudessa osa korkeakoulujenkin rahoituksesta perustuu siihen, millaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ne tarjoavat esimerkiksi jo työelämässä oleville, yrityksille tai yhteistyökumppaneilleen.

Työelämän muutoksessa myös johtajuus muuttuu. Pedagoginen johtajuus tarjoaa oppimiseen, osaamiseen ja kasvuun perustuvan näkökulman johtamisen ja jatkuvan oppimisen yhteensovittamiseen.

Yksi Pedaforumin symposiumeista käsitteli nimenomaan pedagogista johtajuutta. Sen puheenjohtajana toimi Helsingin yliopiston kehitysjohtaja ja Avoimen yliopiston johtaja Susanna Niinistö-Sivuranta: – Pedagoginen johtajuus on arvoilla johtamista, tiedolla johtamista ja osaamisen johtamista, hän kiteyttää. – Se on oppimisen mahdollistamista ja sen tukemista.

Symposiumin toinen järjestäjä, pedagoginen yliopistonlehtori Leena Ripatti-Torniainen jatkaa: – Pedagoginen johtajuus on vahvasti tulossa työelämään, ja sillä on erityinen merkitys sellaisen ​jatkuvan oppimisen toteutumiseksi, ​jossa tärkeimpänä arvona on ihmisen kasvu​. Johtajilla kaikenlaisissa organisaatioissa tulee olla käsitys siitä, millaista osaamista tarvitaan, jotta sekä organisaatio että yksilöt voisivat yhdessä kukoistaa. 

Ideoita omaan työhön 

Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijat ovat oppimisen ja pedagogiikan moniosaajia, jotka suunnittelevat opetusta monenlaisille opiskelijoille näiden monenlaisiin tarpeisiin. Pedaforumin anti heidän työlleen oli runsas. 

– Oli kiinnostavaa päästä kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan siitä, millaisia pedagogisia ratkaisuja muissa korkeakouluissa on tehty. Pedagogisen johtajuuden viitekehyksestä sain puolestaan ihan uutta näkökulmaa myös omaan työhön, sanoo kasvatustieteiden ja ravitsemustieteen opintoja koordinoiva koulutusasiantuntija Nina Dementjeff.

Erityistä kiitosta saivat puheenvuorot ja työpajat siitä, miten oppimista on mahdollista tukea muun muassa aivotutkimuksen, oppimismuotoilun, oppimisanalytiikan ja oppimisympäristöjen keinoin. Avoimessa yliopistossa oman työn merkitys löytyykin useimmiten opiskelijoista, heidän oppimisestaan ja siitä, miten oppiminen vie heitä elämässä eteenpäin. 

Lue lisää: