Lukiolainen, tervetuloa tutustumaan yliopisto-opintoihin!

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on lukuisia lukiolaisille soveltuvia opintojaksoja. Osa näistä on jopa suunniteltu varta vasten lukiolaisia ajatellen.

Yhä useampi lukiolainen pääsee nykyisin kurkistamaan yliopistoon jo lukioaikana. Tätä on vauhdittanut syksyllä 2019 voimaan tullut lukiolaki (714/2018), joka velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Kun korkeakouluopintoihin ja -opiskeluun pääsee tutustumaan lukio-opintojen ohessa, on tulevaa opintopolkua lukion jälkeen helpompi suunnitella. Tutustuminen korkeakouluopintoihin osoittaa konkreettisesti, millaista tietyn tieteenalan opiskelu yliopistossa on.

Avoimessa yliopistossa voi huoletta kokeilla eri tieteenalojen opintoja ja etsiä omaa juttuaan. Jotta tämä kävisi mahdollisimman sujuvasti on Avoimen yliopiston opintotarjontaan merkitty erikseen lukiolaisille soveltuvat jaksot. Nämä ovat sellaisia opintojaksoja, joissa ei vaadita aikaisempia yliopisto-opintoja ja jotka ovat pääsääntöisesti tieteenalaan johdattelevia. Lukiolaisille soveltuvat opintojaksot löytyvät opetushausta omalla hakukriteerillä ja lisäksi opinto-ohjelmiin sekä tulevien opintojen ennakkotietolistauksiin on merkitty erikseen, jos kyseinen jakso on lukiolaisille soveltuva.

Avoimen yliopiston tarjonnassa on lukuisia lukiolaisille soveltuvia jaksoja ja osa näistä on vieläpä varta vasten lukiolaisia ajatellen suunniteltu. Niin sanottuja tutustumiskursseja on alkanut uuden lukiolain jouduttamina tulla Avoimen yliopiston opintotarjontaan. Näillä kursseilla on pyritty huomioimaan se, että lukio-opinnot itsessään jo vievät paljon aikaa. Helsingin yliopiston opintojaksojen yleisin laajuus on 5 op. 1 op vastaa keskimäärin 27 tunnin opiskelupanosta. Tutustumiskurssien laajuus on suppeampi, yleisimmin 1–2 op. Nimensä mukaisesti tutustumiskurssit tarjoavat sopivan tutustumispaketin kyseisen tieteenalan ja sen opiskelun maailmaan.

Tutustumiskurssien valikoima tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa, mutta tässä kaksi makupalaa uusimmista jaksoista, yksi syksyltä ja yksi tulevalta keväältä. Molemmat jaksot ovat kaikille avoimia ja lukiolaisille maksuttomia! Kun jaksot suorittaa lukioaikana, ovat suoritukset odottamassa Helsingin yliopiston opintorekisterissä. Suorituksen voikin hyödyntää myöhemmin sisällyttämällä sen osaksi tutkintoa, jos tie vie lukion jälkeen yliopisto-opintojen pariin.

Matematiikkaa kaikkialla, osa 1, 1 op

02.09.–17.12.2019. Mukaan voi tulla joustavasti, viimeinen tehtävänpalautuspäivä 17.12.2019.

Matematiikka kaikkialla -jakso on kokonaisuudessaan 5 op laajuinen, mutta jaksosta on lohkaistu omaksi osiokseen tutustumiskurssiosuus (1 op). Verkkokurssilla pääset näkemään, mitä kaikkea matematiikan osaajat voivat tehdä. Lisäksi kurssi antaa monipuolisen kuvan siitä, mitä kaikkea matematiikan alaan kuuluu koulumatematiikan lisäksi.

Kurssi sopii matematiikan yliopisto-opinnoista kiinnostuneille, sillä kurssilla tutustutaan muun muassa yliopistomatematiikan eri osa-alueisiin. Kurssi ei kuitenkaan vaadi peruskoulumatematiikkaa laajempaa matematiikan osaamista. Sille voi siis tulla hakemaan uudenlaisia elämyksiä matematiikan opiskelusta ja huomata, miten matemaattinen ajattelu on kaikille ihmisille luontaista!

Yliopistonlehtori Johanna Rämö matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta kertoo, että tutustumiskurssin tekemisen taustalla oli halu konkretisoida, mitä kaikkea matematiikalla voi tehdä ja mitä kaikkea matematiikka on.

– Matematiikalla on maailmassa tärkeä rooli, mutta usein ihmiset eivät huomaa sitä tai ole siitä tietoisia. Matematiikkaa tarvitaan esimerkiksi merien suojeluun, valokuvien käsittelyyn ja sairaaloiden röntgenlaitteiden rakentamiseen. Lisäksi matematiikka on paljon muutakin kuin vain laskemista. Kurssilaiset pääsevät tutustumaan matematiikan erilaisiin puoliin esimerkiksi taiteen ja taikatemppujen kautta, Johanna kertoo.

Historian tutustumiskurssi, 2 op

13.01.–08.03.2020, mukaan voi tulla joustavasti 15.2.2020 asti.

Tällä jaksolla keskitytään ajanjaksoon, joka helposti jää lukio-opetuksessa väliinputoajaksi. Nykyaikana antiikki ja keskiaika eli uutta aikaa edeltävät aikakaudet ovat näkyvillä populaarikulttuurissa ja ne näyttäytyvät kiehtovina ja jopa mystisinä. Uudemmat aikakaudet voivat jäädä tämän ”muoti-ilmiön” jalkoihin. Silti kun ajanjaksoon tutustuu, osoittautuu se aivan yhtä kiehtovaksi kuin muutkin aikakaudet.

– Uusi aika, joka ulottuu 1500-luvulta 1700-luvulle, voi nykyajan näkökulmasta olla ristiriitainen. Miten jopa 500 vuoden takainen ajanjakso voi olla uusi? Nimi kuvaakin Euroopan historian ajanjaksoa, jonka aikana maailma muuttui ja laajeni aivan uudeksi, jonka seuraksena monet nykyaikanakin näkyvät ilmiöt muotoutuvat, kertoo Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija Joanna Veinio.

Verkkokurssilla voi luentojen ja niihin liittyvien pohdiskelevien verkkokeskusteluiden avulla saada uutta tietoa ja samalla syventää omaa osaamistaan. Jakson suunnittelija koulutusasiantuntija Joanna Veinio kertoo, että jaksolla kehitetään analyysitaitoja, harjoitellaan omaa pohdintaa ja etsitään yhteyksiä uuden ajan alun ja oman aikamme välillä. Jaksolla opittavia taitoja tarvitaan monissa muissakin opinnoissa. Jakso antaa hyvä pohjan sovellettavaksi moneen muuhunkin opiskeluun. Tervetuloa upouudelle jaksolle keväällä 2020!

Tervetuloa tutustumaan yliopisto-opintoihin Avoimessa yliopistossa!

Lue lisää: