Kesän 2018 opintotarjonta on julkaistu! Opintoja alkaa toukokuun alusta elokuun loppuun saakka.

Avoimen yliopiston kesässä on runsaasti luentoja, verkkokursseja ja tenttejä yliopiston eri tieteenaloilta. Ensimmäiset opinnot alkavat heti vapun jälkeen. 

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Opintojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kesäopinnot ovat kuitenkin maksuttomia. 

Kaikki kesän opinnot on koottu tälle sivulle. Opintotarjonta saattaa täydentyä kevään mittaan. Listaa on päivitetty viimeksi 25.6.2018.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Monitieteiset opinnot
Elämänkatsomustieto
Johtaminen
Sukupuolentutkimus
Kieliopinnot
Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot
Muut kieliopinnot
Yleis-, viestintä- ja menetelmäopinnot
Studier på svenska
Studies in English

Opiskelua tukevat opinnot 
Kesäopinnot yhteistyöoppilaitoksissa

BIO- JA YMPÄRISTÖTIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Ekologian perusteet 5 op, lähiopetus 
Genetiikan perusteet 5 op, lähiopetus
Bioinformatiikka 5 op, lähiopetus
Python –ohjelmointia aloittelijoille 3 op, lähiopetus

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Ekologian perusteet 5 op, lähiopetus 
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op, verkkokurssi
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op, verkkokurssi
Ympäristötieteiden aineopintoja:
Ekotoksikologia 5 op, verkkokurssi

HU­MA­NIS­TI­SET OPIN­NOT 

FILOSOFIAN KOULUTUSOHJELMA 

Filosofian perusopinnot 30 op:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, tentti
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, lähiopetus
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op, tentti
Johdatus etiikkaan 5 op, tentti
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op, tentti
Johdatus logiikkaan 5 op, lähiopetus
Johdatus tieto-oppiin 5 op, tentti

HISTORIAN KOULUTUSOHJELMA
 

Keskiajan tutkimus
Näkökulmia keskiajan ilmiöihin, teemana Kaakkois-Suomi, lähiopetus ja ekskursio

Historian temaattiset aineopinnot
Kaupunki ja kulttuuri/Kaupunkien kulttuurihistoriaa Firenzestä Los Angelesiin 5 op, lähiopetus
Talous ja valta/Näkökulmia keskiajan ilmiöihin, teemana Kaakkois-Suomi 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Yksilö ja yhteisö / Kartanoläänejä ja kirkkoja Varsinais-Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio

KIELTEN KOULUTUSOHJELMA

Koulutusohjelman yhteiset opinnot:
Diskurssintutkimus ja retoriikka 5 op, lähiopetus
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op, lähiopetus
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op, lähiopetus

Antiikin kreikka:
Antiikin filosofia 5 op, lähiopetus

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti:
Tieteenalan kulttuuriopintoja 2/Japanin nyky-yhteiskunta, arkielämä ja tapakulttuuri 5 op, lähiopetus

Kommunikaatio ja kognitio
Kognitiotieteen erityiskysymyksiä / Emootiot, rationaalisuus ja päätöksenteko 5 op, lähiopetus
Kognitiotieteen erityiskysymyksiä / Aivotutkimusmenetelmät kognitiotieteessä ja kognitiivisessa neurotieteessä 5 op, lähiopetus

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot
Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville: 
Puheviestintä I 5 op, lähiopetus 
Puheviestintä II 5 op, lähiopetus 

Pohjoismaisten kielten opintosuunta
Norja ja norjan kieli 5 op, lähiopetus

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op, lähiopetus
1800-luvun kirjallisuus 5 op, lähiopetus 
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op, kirjatentti 
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 o, kirjatentti
Nykykirjallisuus 5 op, kirjatentti               

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus
Etnisyys ja identiteettipolitiikka Afrikassa/Lähi-idässä: Me ja muut Raamatussa ja Koraanissa 5 op, lähiopetus

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus
Afrikan ja/tai Lähi-idän historian opintoja: Me ja muut Raamatussa ja Koraanissa 5 op, lähiopetus
Etninen moninaisuus ja identiteetti Afrikassa ja Lähi-idässä: Me ja muut Raamatussa ja Koraanissa 5 op, lähiopetus

Aasian tutkimuksen opintosuunta
Aasian yhteiskunnat: Kiinan moderni historia 5 op, lähiopetus 
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Johdatus kiinan moderniin kirjallisuuteen 5 op, lähiopetus
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Japanin nyky-yhteiskunta, arkielämä ja tapakulttuuri 5 op, lähiopetus
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Aasian teatterin perinteitä, teorioita ja tekniikoita 5 op, lähiopetus
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Mangan historia ja nykypäivä 5 op, verkkokurssi
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Aasian teatterin perinteitä, teorioita ja tekniikoita 5 op, lähiopetus
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Japanilainen populaarimusiikki yhteiskunnan, arvojen ja median peilinä

Taidehistorian opintosuunta
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op, lähi- ja verkko-opetus
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op, lähiopetus
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op, lähiopetus
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5op, lähiopetus
Taidehistorian valinnaisia opintoja: Näkökulmia keskiajan ilmiöihin, teemana Kaakkois-Suomi 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Taidehistorian valinnaisia opintoja: Ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa - taidehistoriaa ja tutkimuskysymyksiä 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Taidehistorian lähestymistapoja: Ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa - taidehistoriaa ja tutkimuskysymyksiä 5 op, lähiopetus ja ekskursio

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Uusi ja vanha kansanusko 5 op, lähiopetus
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op, lähiopetus

KULTTUURIPERINNÖN KOULUTUSOHJELMA

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti: Ihmisosteologian perusteet 5op, lähiopetus
Arkeologiaa temaattisesti: Näkökulmia keskiajan ilmiöihin, teemana Kaakkois-Suomi 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Arkeologiaa temaattisesti: Kartanoläänejä ja kirkkoja Varsinais-Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio

​​​​​​Kulttuuriperintö
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot: Näkökulmia keskiajan ilmiöihin, teemana Kaakkois-Suomi 5 op, lähiopetus ja ekskursio

Museologia
Valinnainen opintojakso: Kartanoläänejä ja kirkkoja Varsinais-Suomessa 5 op, lähiopetus ja ekskursio
Valinnainen opintojakso: Näkökulmia keskiajan ilmiöihin, teemana Kaakkois-Suomi 5 op, lähiopetus ja ekskursio 

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op, verkkokurssi
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op, verkkokurssi (kirjallinen työ)
Kulttuuriperinnön teoria 5 op, verkkokurssi
Työelämäopinnot / Monikulttuurisuus työelämässä 5op, verkkokurssi
Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op, lähiopetus ja ekskursio 

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA 

Taiteiden tutkimus I 
Taidekritiikki 5 op, lähiopetus
Aasian teatterin perinteitä, teorioita ja tekniikoita 5 op, lähiopetus

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Audiovisuaalinen kerronta 5 op, lähiopetus
Aineopintoja:
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 5 op, lähiopetus

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusteet 5 op, lähiopetus
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op, kirjatentti 
Käytännöllinen estetiikka 5 op, lähiopetus
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op, lähiopetus

Musiikkitieteen opintosuunta
Suomalaisen populaarimusiikin historia 5 op, lähiopetus
Japanilainen populaarimusiikki yhteiskunnan, arvojen ja median peilinä 5 op, lähiopetus 

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopintoja:
Teatteritieteen perusteet 5 op, lähiopetus
Teatteri ja draama antiikista moderniin 5 op, lähiopetus
Teatteritieteen aineopintoja:
Aasian teatterin perinteitä, teorioita ja tekniikoita 5 op, lähiopetus 

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op, lähiopetus 
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op, lähiopetus
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op, kirjatentti
 

KAS­VA­TUS­TIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kirjallinen työ

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 5 op, lähiopetus ryhmä 1
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 5 op, lähiopetus ryhmä 2
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Mediakasvatuksen perusteet 5 op lähi- ja verkko-opetus

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet
Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja:  
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, lähiopetus ryhmä 1 (päiväryhmät)
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, lähiopetus ryhmä 2 (iltaryhmät)
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, lähiopetus

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op, lähiopetus
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op, verkkokurssi 
Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen tukena 2 op, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä A, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä B, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä C, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä D, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä E, lähiopetus

Studia Paedagogica
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op, lähiopetus
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op, verkkokurssi
Työn trendit ja oppiminen 3 op lähi- ja verkko-opetus

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, verkkokurssi
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkokurssi
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, lähiopetus
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, verkkotentti/essee
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kirjallinen työ 
Kasvatustieteiden perusopinnot, jotka on aloitettu ennen 1.8.2016:
P6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op, verkkokurssi
Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op, kirjallinen työ 
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op, kirjallinen työ 
Valinnaiset sisältöopinnot:
Kehittävä työntutkimus 5 op, lähiopetus
Kehittävä työntutkimus 5 op, kirjallinen työ
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op, kirjallinen työ

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, verkkokurssi 
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, verkkokurssi
Tuen tarve 5 op, verkkokurssi
Oppimisen haasteet 5 op, verkkokurssi 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kirjallinen tehtävä
Erityispedagogiikan aineopintoja: 
Käyttäytymisen haasteet 5 op, verkko- ja lähiopetus

Lastentarhanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kirjallinen tehtävä
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja  filosofiset perusteet 5 op, ryhmä C (lastentarhanopettaja), lähiopetus
(ryhmät A, B ja D on tarkoitettu luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille)

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kirjallinen tehtävä
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja  filosofiset perusteet 5 op, ryhmä A (luokanopettaja), lähiopetus 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja  filosofiset perusteet 5 op, ryhmä B (luokanopettaja), lähiopetus  
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä D (luokanopettaja), lähiopetus 
(ryhmä C on lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille)

LÄÄKE­TIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

PSYKOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Psykologian perusopinnot 25 op:
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, lähiopetus 
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, kirjatentti
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, verkkokurssi 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, kirjatentti 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, verkkokurssi
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, kirjatentti
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, lähiopetus
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op , kirjatentti 
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op, lähiopetus
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op, kirjatentti + tehtävä
Psykologian aineopintoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, lähiopetus
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, kirjatentti 
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op, lähiopetus

MAA­TA­LOUS- METSÄTIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

ELINTARVIKETIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologia 5 op, kirjatentti
Kansanravitsemus 5 op, kirjatentti

METSÄTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Myynnin verkkokurssi 6 op, verkkokurssi

YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

Elintarvikemarkkinoinnin perusteet 5 op, lähiopetus

MA­TE­MAAT­TIS-LUON­NON­TIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 

Maailmankaikkeus nyt 3 op, lähiopetus
Johdatus astrobiologiaan 3 op, lähiopetus
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op, lähiopetus 

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA 

Orgaaninen kemia 1 5 op, lähiopetus

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op, lähiopetus
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op, lähiopetus

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Matematiikka
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op, lähiopetus
Lukiomatematiikan kertaus 1–2 op, verkkokurssi
Matematiikkaa kaikkialla 5 op, lähiopetus
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op, lähiopetus
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op, lähiopetus 
Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op, lähiopetus

Tilastotiede
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op, verkkokurssi
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op, verkkokurssi
Todennäköisyyslaskenta I 5 op, lähiopetus 
(Huomaa myös yhteiskuntatilastotieteen opintojaksot
kohdassa Yleis-, viestintä- ja menetelmäopinnot)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, Ryhmä 1, lähiopetus
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, Ryhmä 2, lähiopetus
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, Ryhmä 3, lähiopetus 
Ohjelmoinnin perusteet 5 op, verkkokurssi 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, verkkokurssi 
Tietokantojen perusteet 5 op, Ryhmä 1, lähiopetus 
Tietokantojen perusteet 5 op, Ryhmä 2, lähiopetus
Tietokantojen perusteet 5 op, Ryhmä 3, lähiopetus 
Tietokantojen perusteet 5 op, Ryhmä 4, lähiopetus (ei harjoituksia) 
Tietokoneen toiminta 5 op, Ryhmä 1, lähiopetus 
Tietokoneen toiminta 5 op, Ryhmä 2, lähiopetus
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja:
Full Stack-websovelluskehitys 3–7 op
Muut opinnot:
The Elements of AI 2 cr, massive open online course (MOOC) 

OI­KEUS­TIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN

Johdatus oikeustieteeseen 5 op, verkkokurssi (toukokuu)
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, verkkokurssi (kesäkuu)
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, lähiopetus

OIKEUSNOTAARIN KOULUTUSOHJELMA

Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, lähiopetus
Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot, 2 op, verkkokurssi
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Oikeushistoria, 5 op, lähiopetus
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op, verkkokurssi
Eläinoikeus 5 op, lähiopetus
Työoikeus I, 2,5 op, lähiopetus

TEO­LO­GI­SET OPIN­NOT

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:
Systemaattisen teologian perusteet 5 op, verkkokurssi
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:
Kristinusko Suomessa 5 op, verkkokurssi
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op, verkkokurssi
Syventävä osuus Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op, verkkokurssi
Toiseus ja identiteetti uskonnollisessa traditiossa 5 op, lähiopetus

Teologiset kielet
Kreikka I 5 op, lähiopetus
Heprea I 5 op, lähiopetus
Heprea II 5 op, lähiopetus
Latina I 5 op, lähiopetus 
Latina II 5 op, lähiopetus

VAL­TIO­TIE­TEEL­LI­SET OPIN­NOT

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Työelämä ja asiantuntijuus 5 op:
Journalismi ammattina 5 op, lähiopetus
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op, lähiopetus
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op, lähiopetus

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op):
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.  
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, verkkokurssi
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op, verkkokurssi
Julkisuus ja demokratia 5 op, lähiopetus
Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi
Organisaatioiden viestintä 5 op, verkkokurssi
Poliittinen viestintä 5 op , verkkotentti
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op, verkkokurssi 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, lähiopetus
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op, verkkokurssi
Julkisuus ja demokratia 5 op, lähiopetus
Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op, verkkokurssi
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op, verkkokurssi
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op, verkkokurssi
Organisaatiotutkimus 5 op, lähiopetus
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op, verkkotentti
Poliittinen viestintä 5 op, verkkotentti
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus

SOSIAALITIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op):
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op, verkkokurssi 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op, verkkokurssi
Sosiaaliset maailmat 5 op, lähiopetus
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op, verkkokurssi
Toinen seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op, lähiopetus
Väestötieteen johdanto 5 op, verkkokurssi

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op, verkkokurssi
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op, tentti
Hyvinvointivaltioteoria 5 op, tentti 
Julkisoikeus 5 op, lähiopetus
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op, tentti
Toinen seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op, lähiopetus
Väestötieteen johdanto 5 op, verkkokurssi

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op, verkkokurssi

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op, essee

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op, tentti 
Sosiologinen teoria 5 op, tentti  
Sosiologinen mielikuvitus 5 op, tentti

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op, tentti  
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, lähiopetus
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op, verkkokurssi

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuuden tutkimus 5 op, verkkokurssi

Menetelmäopinnot
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) (mooc) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) (mooc) 5 op 

TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Taloustieteen perusteet 5 op, verkkokurssi 
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op, lähiopetus
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op, lähiopetus
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, lähiopetus
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KOULUTUSOHJELMA

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op, osia)
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op, verkkokurssi 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op, verkkokurssi
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op, verkkokurssi
Globaali taloudellinen muutos 5 op, verkkokurssi
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op, verkkokurssi
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Development Economics I: Introduction to Development Economics, 5 cr, lectures
Development Economics II, 5 cr, lectures
Tieteenalakurssit: 
Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op, verkkokurssi
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 
Etnografiaseminaari I 5 op, lähiopetus 

MONITIETEISET OPINNOT

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op:
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op, lähiopetus
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op, tentti
Johdatus etiikkaan 5 op, tentti
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op, tentti
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op, verkkokurssi
Elämänkatsomustiedon aineopintoja:
Etnografiaseminaari I, 5 op, lähiopetus
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op, verkkokurssi
Uusi ja vanha kansanusko 5 op, lähiopetus

JOHTAMINEN

Kriisiviestintä ja johtaminen  5 op, verkkokurssi
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op, lähiopetus 

SUKUPUOLENTUTKIMUS

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, lähiopetus
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, verkkotentti
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op

KIE­LIO­PIN­NOT

TUTKINTOON SISÄLTYVÄT KIELIOPINNOT

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (hum.) , ryhmä 1
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (hum.) , ryhmä 2
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (hum.) , ryhmä 3
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (kasv.) , ryhmä 1
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (kasv.) , ryhmä 2
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (valt.) , ryhmä 1
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (valt.), ryhmä 2
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (oik.), ryhmä 1
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (oik.), ryhmä 2
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (mat.-luonn.)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr. (ryhmä 1)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr. (ryhmä 2) 
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta, 2 sp

MUUT KIELIOPINNOT 

Kotimaiset ja pohjoismaiset kielet
ks. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelma
Teologiset kieliopinnot
ks. Teologiset opinnot
Helsingin seudun kesäyliopisto
Ks. kohta Kesäopinnot yhteistyöoppilaitoksissa
Vaasan kesäyliopisto
Ks. kohta Kesäopinnot yhteistyöoppilaitoksissa

YLEIS- VIESTINTÄ- JA MENETELMÄOPINNOT

OPISKELIJAN DIGITAIDOT

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op, verkkokurssi
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op, verkkokurssi

VIESTINTÄOPINNOT

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op, lähiopetus
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op, verkkokurssi
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä A, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä B, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä C, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä D, lähiopetus
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä E, lähiopetus

YHTEISKUNTATILASTOTIEDE

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) (mooc) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) (mooc) 5 op 

STUDIER PÅ SVENSKA 

Socialpsykologi: Barnpsykologi i familjekontext 5 sp, närundervisning
Grundkurs i juridik 5 sp, webkurs

STUDIES IN ENGLISH 

Development Economics I: Introduction to Development Economics, 5 cr, lectures
Development Economics II, 5 cr, lectures
The Elements of AI 2 cr, massive open online course (MOOC) 

OPISKELUA TUKEVAT OPINNOT

Taitava kirjoittaja 0 op, verkkokurssi

KESÄOPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA 

Huom! Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät kesäopinnot eivät ole maksuttomia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Myös ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat oppilaitoksittain. 

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO

www.kesayo.jyu.fi
Mielen ja kognition filosofiaa/Mielen ja tekoälyn filosofiaa 5 op, lähiopetus

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO

www.kesayliopistohki.fi
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Tiibetiläinen kulttuuri 5op 
Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri: Tiibetiläinen kulttuuri 5op 
Kieliopintojen tarjonta ja muut tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin. 

VAASAN KESÄYLIOPISTO

www.vaasankesayliopisto.fi
Swahili 1A 5 op
 

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa.