Kesän 2017 opinto-ohjelmat on nyt julkaistu. Tutustu runsaaseen tarjontaan ja vietä kesä opiskellen!

Avoimen yliopiston kesässä on runsaasti luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja yliopiston eri tieteenaloilta. Luvassa on myös suosittuja monitieteisiä opintoja ja muita kesäkauden erikoisuuksia.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Opintojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kesäopinnot ovat kuitenkin maksuttomia. Lue lisää ilmoittautumisesta

Kaikki kesän opinnot on koottu tälle sivulle. Tutustu tarjontaan ja löydä oma juttusi!

Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Humanistiset opinnot
Kasvatustieteelliset opinnot
Lääketieteeliset opinnot
Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Oikeustieteelliset opinnot
Teologiset opinnot
Valtiotieteelliset opinnot
Monitieteiset opinnot
Ruotsinkieliset opinnot
Englanninkieliset opinnot
Opinnot kesäyliopistoissa

KIELIOPINNOT

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op, ryhmä 1, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op, ryhmä 2, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op, ryhmä 3, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (kasv.) 3 op, ryhmä 1, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (kasv.) 3 op, ryhmä 2, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) 3 op, ryhmä 1, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) 3 op, ryhmä 2, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (valt.) 3 op, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik., mat.-luonn) 2 op, ryhmä 1, kurssi
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik., mat.-luonn) 2 op, ryhmä 2, kurssi

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op, ryhmä 1, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op, ryhmä 2, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op, ryhmä 3, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op, ryhmä 1,  kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op, ryhmä 2, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (kasv.) 3 op, ryhmä 1, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (kasv.) 3 op, ryhmä 2, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (kasv.) 3 op, ryhmä 3, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op, ryhmä 1, kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op, ryhmä 2, kurssi
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oik) 5 op, ryhmä 3 (päiväryhmä), kurssi
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (mat.-luonn.) 3 op, kurssi

Teologiset kieliopinnot
Heprea 10 op, kurssi
Kreikka 10 op, kurssi
Latina 10 op, kurssi

Muut kieliopinnot
Ruotsin valmennuskurssi 2 op, kurssi

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

Biologia
Yleisbiologian perusopintoja:
Ekologian perusteet 4 op, kurssi
Geenitekniikka 3 op, kurssi
Evoluutio ja systematiikka 4 op, kurssi
Yleisbiologian aineopintoja:

Bioinformatiikan perusteet 3 op, kurssi
Ihmisgenetiikka 3 op, kurssi

Ihmisen fysiologia 3 op,  kurssi
Python-ohjelmointia aloittelijoille 3 op, kurssi
Python-ohjelmointia biotieteilijöille 3 op, kurssi

Geneettinen analyysi 3 op, kurssi
Biokemian harjoitustyöt 3 op, harjoitusryhmä
Sienituntemus 2 op, kurssi

Ympäristötieteet
Ekologian perusteet 4 op, kurssi
Ekotoksikologian perusteet ja akvaattinen ekotoksikologia 5 op , verkkokurssi

HUMANISTISET OPINNOT

Humanistisen tiedekunnan yleisopinnot
Puheviestintä I (hum.) 5 op, kurssi
Puheviestintä II (hum.) 5 op, kurssi
Puheviestintä (Yy12): Ryhmäviestintä- ja kokoustaidot 2 op, kurssi
Taitava kirjoittaja/Toukokuu 2 op, verkkokurssi
Taitava kirjoittaja/Elokuu 2 op, verkkokurssi
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op, kurssi
Työelämään orientoivat opinnot/ Monikulttuurisuus työelämässä (Maailman kulttuurien laitos) 4 op, monimuotokurssi

Aasian tutkimus
Aasian kulttuurit ja uskonnot (WAS211): Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op, kurssi
Aasian kulttuurit ja uskonnot (WAS211): Tyynenmeren kulttuurit 5 op, kurssi
Aasian yhteiskunnat ja politiikka (WAS212): Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op,  kurssi
Aasian yhteiskunnat ja politiikka (WAS212): Politiikka ja talous Kiinassa 2017 5 op, kurssi
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op, kurssi
Japanilaiset säveltäjät elokuvamusiikista nykyklassiseen 5 op, kurssi

Afrikan tutkimus
Afrikan kulttuurien ajankohtaisten aiheiden kriittinen tutkimus (AAF341) / Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi
Afrikan kulttuurimaisemat (AAF343) / Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi
Afrkkalaiset yhteiskunnat ja kulttuurinen ilmaisu (AAF344) / Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi

Arabian kielen ja islamin tutkimus
Koraanin tutkimus / Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen 5 op, luentokurssi
Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana 5 op, luentokurssi
Suufilaisuus - islamin mystinen suuntaus 5op, luentokurssi
Uskonnon, kirjallisuuden tai historian erikoiskurssit / Islam Euroopassa 7 op, luentokurssi

Arkeologia
Ihmisosteologian perusteet- Ryhmä 1 5 op, monimuotokurssi
Ihmisosteologian perusteet- Ryhmä 2 5 op , monimuotokurssi
Arkeologiaa temaattisesti:

Germaaneista viikingeiksi, viikingeistä valtioiksi 5 op, luentokurssi
Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op, luentokurssi ja ekskursio
Suomalaisten sairaudet - ihmisosteologian kertomana 5 op, luentokurssi

Elokuva- ja televisiotutkimus
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja:

Audiovisuaalinen kerronta 3 op, kurssi
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op, kurssi
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op, kurssi

Englantilainen filologia
Englantilaisen filologian aineopintoja:
Kielitieteen erikoistumisvaihtoehto 4 o (ENG241), kurssi
Kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto 4 op (ENG242), kurssi

Estetiikka
Estetiikan perusopintoja:

Estetiikan perusteet 5 op, kurssi
Estetiikan historia I 5 op, tentti
Taidekritiikki 5 op, kurssi
Taidekritiikki 5 op, tentti
Ympäristöestetiikka 5 op, tentti
Estetiikan aineopintoja: 
Estetiikan nykysuuntauksia II (TES230T) / Käsiteanalyysi ja termityö 5 op, verkkokurssi
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op, kurssi

Estetiikan syventäviä opintoja:
Työelämään orientoivat opinnot (TES340ET) / Käsiteanalyysi ja termityö 5 op (TES340ET), verkkokurssi

Euroopan tutkimus
Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 5 op, luentokurssi
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op, luentokurssi
Vankilalaitosten ja rikostuomioiden kulttuurihistoria 5 op, luentokurssi

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op:

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, luentokurssi
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, tentti
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op, tentti
Johdatus tieto-oppiin 3 op, verkkotentti
Johdatus kielifilosofiaan 3 op, tentti
Johdatus logiikkaan 5 op, luentokurssi
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op, tentti

Historia
Historiantutkimuksen historia 1900-luvulla – teemat, tienhaarat ja tapaukset 5 op, luentokurssi
Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op, luentokurssi ja ekskursio

Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op, luentokurssi
Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 2 op, luentokurssi
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5op, luentokurssi
Pitkän 1700-luvun (1680–1830) aatevirtauksia ja kulttuuri- ilmiöitä 5 op, luentokurssi
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Vankilalaitosten ja rikostuomioiden kulttuurihistoria 5 op, luentokurssi

Volgan mutkasta Nokialandiaan – Suomen historian myyttien purkua (HSS212A-D) 5 op, luentokurssi

Kansatiede
Syventävä erikoistuminen / Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op, luentokurssi
Kulttuuriympäristöt / Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op, luentokurssi
Uudet kansankulttuuri / Aineen etnografia 6 op, luentokurssi

Keskiajan tutkimus
Suomi keskiajan Euroopassa: Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op, luentokurssi ja ekskursio
Suomi keskiajan Euroopassa Volgan mutkasta Nokialandiaan – Suomen historian myyttien purkua 5 op, luentokurssi

Kognitiotiede
Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen perusta  6 op, kurssi
Kognitiivisten taitojen harjoittaminen pelillisen oppimisen avulla 4 op, kurssi

Kotimainen kirjallisuus
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op:

Peruskurssi 10 op, kurssi
1800-luvun kirjallisuus 5 op, tentti
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op, kurssi
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op, tentti
Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja:
Lajit ja kirjallisuushistoria (SKO240a) / Sotienjälkeinen modernismi 5 op, kurssi

Teoria ja tulkinta (SKO240b) / Esseen teoriaa 5 op, kurssi

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op:
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op, verkkokurssi
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
, luentokurssi
Työelämäopinnot / Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, kurssi
Kulttuuriperinnön teoria (yksi seuraavista):
Kulttuuriperinnön teoria 5 op, verkkokurssi
Kulttuuriperinnön teoria / Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op, luentokurssi

Valinnaiset temaattiset opinnot (yksi seuraavista):
Anglo-amerikkalaisen kauhukulttuurin historia ja kehitys 5 op, luentokurssi
Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op
,  luentokurssi ja ekskursio
Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op, luentokurssi
Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 5 op, luentokurssi
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3-5 op, luentokurssi

Museologia
Museologian teoriat I 6 op, kirjatentti
Museologian essee 6 op, kirjallinen työ

Musiikkitiede
Japanilaiset säveltäjät elokuvamusiikista nykyklassiseen 5 op, luentokurssi

Satavuotias Suomi populaarimusiikin teemojen kautta 5 op, luentokurssi

Pohjois-Amerikan tutkimus
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op, luentokurssi
Vankilalaitosten ja rikostuomioiden kulttuurihistoria 5 op, luentokurssi

Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaisten kielten perusopintojen osia:
Kääntäminen kieliparina ruotsi ja suomi 4 op, kurssi
Suullinen ja kirjallinen viestintä 8 op, kurssi
Norja ja norjan kieli 4 op, kurssi

Sukupuolentutkimus
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op:
Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi 5 op, kurssi
Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op, verkkokurssi
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
, verkkotentti
Sukupuoli ja yhteiskunta 5 op, verkkotentti

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, kurssi
Sukupuolentutkimuksen aineopintoja:
Koulutus ja sukupuoli / Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 5 op, luentokurssi
Kulttuurien tutkimus ja sukupuoli / Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op , luentokurssi
Sukupuoli ja ääni / Satavuotias Suomi populaarimusiikin teemojen kautta 5 op, luentokurssi
Uskonto ja sukupuoli / Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi

Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot / Käsiteanalyysi ja termityö 5 op , verkkokurssi

Suomen kieli
Suomen kielen aineopintoja:
Suomi toisena kielenä 3 op, luentokurssi
Kielenhuolto ja tekstitaidot 4 op, luentokurssi
Suomen kielen syventäviä opintoja:
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op, verkkokurssi

Taidehistoria
Taidehistorian perusopinnot:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op, luentokurssi
Taidehistorian peruskurssi I 5 op,
luentokurssi
Taidehistorian peruskurssi II 5 op
, luentokurssi
Taidehistorian peruskurssi III 5 op
, luentokurssi
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
, verkkokurssi
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op, luentokurssi
Taidehistorian aineopintoja:

Kulttuuriperinnön teoria 5 op, verkkokurssi
Työelämäopinnot / Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, kurssi
Taidehistorian lähestymistavat / Näkökulmia kirkkotaiteen tutkimukseen – tapauksia idästä ja lännestä 5 op, luentokurssi
Taidehistorian tutkimushistoria / Näkökulmia kirkkotaiteen tutkimukseen – tapauksia idästä ja lännestä 5 op, luentokurssi
Taidehistorian valinnaisia opintoja:
Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op, luentokurssi ja ekskursio
Näkökulmia kirkkotaiteen tutkimukseen – tapauksia idästä ja lännestä 5 op, luentokurssi
1800-luvun lopun kuvataide 5 opkirjallinen työ

Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus ennen 1900-lukua 5op, kirjallinen työ
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku 5 opkirjallinen työ
Modernismi, 1900-1950 5 op, kirjallinen työ
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op, luentokurssi

Kulttuuriympäristön suojelu 5 opkirjallinen työ
Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op, luentokurssi

Taiteiden tutkimus
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op, verkkokurssi
Teoria- ja metodiopintoja / Käsiteanalyysi ja termityö 5 op
, verkkokurssi

Uskontotiede
Uskontotieteen perusopinnot 25 op:
Uskontotieteen perusteet 4 op, verkkokurssi
Maailman uskontoperinteet 6 op, luentokurssi
Uskonnollinen kokemus 5 op
, verkkokurssi
Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
, luentokurssi
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
, luentokurssi
Uskontotieteen aineopintoja:
 
Islam Euroopassa 7 op, luentokurssi
Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana 5 op, luentokurssi
Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen 5 op, luentokurssi 
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi
Suuufilaisuus - islamin mystinen suuntaus 5 op

Yleinen kirjallisuustiede
Yleisen kirjallisuustieteen perusopintojen osia:  
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op, tentti
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op, tentti

Tekstianalyysi 5 op, kurssi

KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT

Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleisopinnot
PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2op, kurssi A (toukokuu)
PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2op, kurssi B (toukokuu)

PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2op, kurssi C (toukokuu)
PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2op, kurssi D (toukokuu)

PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2 op, kurssi E (elokuu)
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op, luentokurssi

Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (verkko-opinnot):

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, verkkokurssi
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, verkkotentti
Oppimisen haasteet 5 op, verkkokurssi
Tuen tarve 5 op, verkkotentti (huom ohjelmassa: verkkokurssi)
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, verkkokurssi
Erityispedagogiikan aineopintoja:
Käyttäytymisen haasteet 5 op, kurssi
Tutkimusmenetelmät I 5 op, kurssi

Esi- ja alkuopetus
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
, kurssi

Kasvatustiede (luokanopettaja)
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 5 op, kurssi
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op
, kurssi
Tutkimusmenetelmät I 5 op, kurssiMonikulttuurisuus työelämässä 5 op, verkkokurssi

Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, kurssi

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 5 op, kurssi

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op:

P1 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, verkkokurssi
P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkokurssi
P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti

P3 Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, luentokurssi
P3 Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, verkkotentti tai essee
P4 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
P4 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, luentokurssi
Jos perusopinnot on aloitettu ennen 1.8.2016 suoritetaan jakso P6:

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op, kurssi
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoja:

A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op, kirjallinen työ
A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op, kirjallisuuskuulustelu
A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5 op,  kirjallisuuskuulustelu
A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op, kurssi

Kognitiotiede
ks. Humanistiset opinnot

Psykologia
ks. Lääketieteelliset opinnot

Studia Paedagogica -opinnot
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, verkkokurssi
Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 5 op, kurssi

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT

Psykologia
Psykologian perusopinnot 25 op:
PS111 Johdatus neuropsykologiaan 5 op, kurssi
PS111 Johdatus neuropsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu
PS121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, kurssi
PS121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, kurssi
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, kurssi
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op, kurssi
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op, kirjallinen harjoitustyö ja tentti
Psykologian aineopintoja:
PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, kurssi

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT

Ravitsemustiede
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, verkkokurssi
Kansanravitsemus 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Ravitsemusfysiologian perusteet, 5 op kirjallisuuskuulustelu

Metsätieteet
Myynnin verkkokurssi 6 op, verkkokurssi

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yleisopinnot
Tvt-ajokortti 3 op, kurssi

Kemia
Orgaaninen kemia I 5 op, luentokurssi

Maantiede
Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet 3 op, luentokurssi

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Yleismaantieteen kirjallisuus 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Laskennalliset perusmenetelmät maantieteessä 2 op, kurssi
Suomen maantiede 3 op, verkkokurssi

Matematiikka
Lukiomatematiikan kertauskurssi 1-2 op, verkkokurssi

Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op, luentokurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op, luentokurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op, luentokurssi
Matematiikkaa kaikille 2 op, luentokurssi

Tilastotiede
Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto 5 op, kurssi
Todennäköisyyslaskenta I 5 op (ryhmä 1), luentokurssi
Todennäköisyyslaskenta I 5 op (ryhmä 2), luentokurssi
Todennäköisyyslaskenta I 5 op (ryhmä 3), luentokurssi
Ks. myös: Tilastotiede / valtiotieteelliset opinnot

Tähtitiede
Johdatus astrobiologiaan 3 op, luentokurssi

Maailmankaikkeus nyt 3 opluentokurssi

Tietojenkäsittelytiede
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op (ryhmä 1), kurssi

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op (ryhmä 2), kurssi
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op (ryhmä 3), kurssi
Ohjelmoinnin perusteet 5 op, kurssi
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, kurssi
Tietokantojen perusteet 5 op (ryhmä 1), kurssi
Tietokantojen perusteet 5 op (ryhmä 2), kurssi
Tietokantojen perusteet 5 op (ryhmä 3), kurssi
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op (ryhmä 1), luentokurssi
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op (ryhmä 2), luentokurssi

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus oikeustieteeseen 3 op, luentokurssi (toukokuu)
Johdatus oikeustieteeseen 3 op, verkkokurssi (touko-kesäkuu)
Johdatus oikeustieteeseen 3 op, verkkokurssi (kesä-elokuu)
Eurooppaoikeus 6 op, luentokurssi

Oikeushistoria 5 op, luentokurssi
Oikeushistorian seminaari 5 op, kurssi
 Valtiosääntöoikeus 5 op, luentokurssi
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op, luentokurssi
Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op, kurssi
Grundkurs i juridik 3 sp, nätkurs
Monitieteinen ympäristöoikeus 5 op, kurssi

TEOLOGISET OPINNOT

Teologiset kieliopinnot:
Heprea 10 op, kurssi

Kreikka 10 op, kurssi
Latina 10 op, kurssi

Yleinen teologia
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Systemaattinen teologia 5 op, verkkokurssi
Käytännöllinen teologia 5 op, verkkotentti
Yleisen teologian aineseminaari 10 op, verkkokurssi

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

Valtiotieteellisen tiedekunnan yleis- ja menetelmäopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op, luentokurssi
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa1) 5 op, verkkokurssi (mooc)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, verkkokurssi (mooc)
Julkisoikeuden kurssi 5 op, luentokurssi

Elämänkatsomustieto
Johdatus elämänkatsomustietoon 4 op, luentokurssi

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op, luentokurssi
Johdatus tieto-oppiin 3 op, verkkotentti
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op, tentti
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op, tentti
Uskontotieteen perusteet 4 op, verkkokurssi

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op:

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, luentokurssi
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, tentti
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op, tentti
Johdatus tieto-oppiin 3 op, verkkotentti
Johdatus kielifilosofiaan 3 op, tentti
Johdatus logiikkaan 5 op, luentokurssi
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op, tentti
tai
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan 5 op ,  verkkokurssi

Johtaminen
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, luentokurssi
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi
The Psychology of Leadership 5 cr, luentokurssi

Kaupunkitutkimus
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op, kurssi
Kaupunki ja kulttuuri 5 op, verkkotentti

Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op:
Kehitysmaatutkimuksen johdanto 5 op, kurssi
Kehitysteoriat 5 op, luentokurssi
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö 5 op, verkkokurssi
Valinnaiset opintojaksot (kaksi seuraavista):
Globaalihistoria 5 op, verkkotentti
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op, verkkokurssi
Development Economics I 5 op, lecture course
Development Economics II 5 op, lecture course
EU ja globaalit kehitysongelmat 5 op, verkkokurssi
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op,  luentokurssi

Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja:
Sukupuoli ja kehitys 5 op, verkkokurssi
Ympäristö ja kehitys 5 op, kurssi
Global Political Economy 5 op, verkkokurssi 
Valinnaiset opintojaksot (kolme seuraavista):
Development Economics I 5 op, lecture course
Development Economics II 5 op, lecture course
EU ja globaalit kehitysongelmat 5 op, verkkokurssi
Globaalihistoria 5 op, verkkotentti
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op, verkkokurssi
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5op, luentokurssi
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi
Kehitysmaatutkimuksen syventäviä opintoja:
Development Economics I 5 op + Development Economics II 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus
Lapsuuden tutkimus 5 op, verkkokurssi

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op, kurssi
Antropologian keskeiset suuntaukset 5 op, tentti
Etnografiaseminaari I: Tyynenmeren kulttuurit 5 op, kurssi
Antropologian tutkimusala I: Talous ja vaihto 10 op, tentti
Antropologian vapaavalintaiset opinnot:
Seksi, politikka ja uskonto Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op:

Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op, luentokurssi
Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op, verkkokurssi
Suomalainen sosiaalipsykologia 5 op, verkkotentti
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia 5 op, verkkotentti
Asenteet ja ennakkoluulot, 5 op, verkkotentti
Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perusteita 5 op, verkkotentti
Sosiaalipsykologian aineopintoja:
Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos 5 op, verkkotentti
Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä 5 op, verkkotentti
Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus 5 op, verkkotentti 
Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen 5 op, verkkotentti  
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op , verkkokurssi   
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Populismi, politiikka ja media 5 op, luentokurssi

Sosiaalityö
Sosiaalityön perusopinnot 25 op (verkko-opinnot):
Sosiaalityön johdantokurssi 5 op, verkkokurssi
Kansalainen ja yhteisöt 5 op, verkkokurssi
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 op, verkkokurssi
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö 5 op, verkkokurssi
Hyvinvointipolitiikka 5 op, verkkotentti
Sosiaalityön aineopintoja: 
Erityisalakurssi: Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, luentokurssi
Erityisalakurssi: Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op, verkkokurssi

Sosiologia
Sosiologian perusopinnot 25 op:
Sosiologian johdantokurssi 5 op, luentokurssi
Väestötieteen johdantokurssi 5 op, verkkokurssi
Suomalaista sosiologiaa 5 op, verkkotentti
Sosiologisia näkökulmia 5 op, verkkotentti
Sosiologian oppihistoria I 5 op, tentti
Sosiologian aineopintoja 35 op, osia:
Nyky-yhteiskunnan sosiologia 5 op, tentti
Sosiologian oppihistoria II 5 op, tentti
Sosiologinen teoria I 5 op, verkkotentti
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja:
Kaupunkisosiologia/Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op, luentokurssi

Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet / Naiset, miehet ja talous 5 op, luentokurssi
Väestö ja yhteiskunta / Väestötaloustiede 5 op, luentokurssi

Taloustiede
Development Economics I 5 op, lecture course

Development Economics II 5 op, lecture course
Taloustieteen modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Taloustieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Naiset, miehet ja talous 5 op, luentokurssi
Väestötaloustiede 5 op, luentokurssi

Tilastotiede (valt.)
Tilastotieteen (valt.) perusopintoja:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op, verkkokurssi (mooc)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, (osa 2) 5 op, verkkokurssi (mooc)
Ks. myös Tilastotiede / matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Valtio-oppi
Valtio-opin perusopinnot 25 op:
Johdatus valtio-oppiin 5 op, luentokurssi
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU 5 op, verkkokurssi
Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus 5 op, verkkotentti
Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset 5 op, kurssi
Julkisen hallinnon tutkimus 5 op, verkkotentti
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen linja):
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op, verkkokurssi
Valtio-opin tutkimuksen metodologia 5 op, kurssi tai kirjallisuuskuulustelu
Politiikan tutkimuksen lähestymistavat 5 op, verkkokurssi
Poliittinen osallistuminen 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Poliittinen osallistuminen: Populismi, politiikka ja media 5 op, kurssi
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Policy- ja arviointitutkimus 5 op, kirjallisuuskuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu + essee

Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot (5-15 op): 
Populismi, politiikka ja media 5 op, kurssi
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Valtio-opin aineopinnot (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja), osia:

Poliittisen ajattelun perusteet 5 op, verkkokurssi
Valtio-opin tutkimuksen metodologia 5 op, kurssi tai kirjallisuuskuulustelu
Policy- ja arviointitutkimus 5 op, kirjallisuuskuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu + essee
Julkisen hallinnon tutkimus 5 op, verkkotentti

Vammaistutkimus
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, kurssi
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta 5 op, kurssi
Disability in a Global Perspective 5 op, course

Vanhenemisen tutkimus
Vanhenemisen tutkimuksen perusopinnot 25 op:

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op, verkkokurssi
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op, verkkotentti
Suomi ikääntyy 5 op, verkkotentti
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op, verkkotentti
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus 5 op, verkkotentti

Viestintä
Viestinnän perusopinnot 25 op (sivuaine):

Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1) 5 op, verkkokurssi (mooc)
Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1) 5 op, luentokurssi
Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op, luentokurssi (päiväryhmä)
Viestinnän analyysi (sivuaine 5 op, luentokurssi (iltaryhmä)
Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op, verkkotentti
Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op, verkkotentti
Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 op, verkkotentti
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2) 5 op, verkkokurssi
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2) 5 op, kirjallisuuskuulustelu

Viestinnän aineopinnot 35 op:
Aineopintojen kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:
Viestinnän tutkimusperinteet 5 op, kirjallinen työ

Viestinnän tutkimusmenetelmät 5 op, verkkotentti
Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op, verkkotentti
Aineopintojen valinnaiset opinnot: Viestinnän tutkimusalat (15-20 op):
Julkisuuden tutkimus (K10b) 5 op,   verkkotentti
Sukupuoli mediatutkimuksessa (K10b) 5 op, verkkokurssi
Populismi, politiikka ja media (K10b) 5 op, luentokurssi

Ihmiset ja organisaatiot sosiaalisessa mediassa (K10b) 5 op, verkkokurssi
Kriisiviestintä ja -johtaminen (K10b) 5 op, kurssi (lähiopetus)
Kriisiviestintä ja -johtaminen (K10b) 5 op, verkkokurssi
Aineopintojen valinnaiset opinnot: Ammattikäytäntöjen harjoituskurssit (0-5 op):
Journalistinen työ (K10a) 5 op, kurssi
Kriisi- ja traumajournalismin harjoituskurssi (K10a) 5 op, kurssi
Kriisiviestinnän harjoituskurssi (K10a) 5 op, kurssi

Verkkoviestintä (K10a) 5 op, kurssi
Yhteisöviestintä 5 op, kurssi

Yhteiskuntahistoria
Globaali talous 5 op, verkkotentti
Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot 5 op, verkkotentti
Valta, politiikka ja kansalainen 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Maailmanpolitiikka 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Valinnaisia yhteiskuntahistorian kursseja, 0-60 op:
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, verkkokurssi
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5op, kurssi
Populismi, politiikka ja media 5 op, luentokurssi
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi

Yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op:

Johdatus sosiaalipolitiikkaan 5 op, verkkokurssi 
Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Hyvinvointivaltion instituutiot 5 op, verkkotentti
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I: 10 op
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op, kurssi
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op, verkkokurssi
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, kurssi
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op, verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Väestötaloustiede 5 op, luentokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, verkkokurssi 
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op:

Kestävä hyvinvointi 5 op, verkkotentti
Yhteiskuntateoria II: Sosiologinen teoria 5 op, verkkotentti
Yhteiskuntateoria III: Hyvinvointivaltioteoria 10 op, kirjallisuuskuulustelu
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II: 15 op
Kaupunki ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op, verkkotentti
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op, kurssi
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op, verkkokurssi
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, kurssi
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op, verkkokurssi 
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Väestötaloustiede 5 op, luentokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, verkkokurssi

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, osia
Yhteiskuntateoriat 5 op, verkkokurssi
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op, verkkokurssi
Globaali valta ja vastuu 5 op, verkkokurssi
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntafilosofiaan 5 op, verkkokurssi

Ympäristöpolitiikka
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op, verkkokurssi

MONITIETEISET OPINNOT

Development Economics I 5 op, lecture course
Development Economics II 5 op, lecture course
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op, verkkokurssi
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op, kurssi
Politiikka ja talous Kiinassa 2017 5 op, kurssi
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op, verkkokurssi
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op, kurssi

STUDIER PÅ SVENSKA

Grundkurs i juridik 3 sp, nätkurs
Barnpsykologi i familjekontext 5 sp, kurs
Se också: The Psychology of Leadership 5sp, kurs

STUDIES IN ENGLISH

Development Economics I 5 cr, lecture course
Development Economics II 5 cr, lecture course
Disability in a Global Perspective 5 cr, course
Global Political Economy 5cr, web course

The Psychology of Leadership 5 cr, lecture course

opinnot kesäyliopistoissa

Avoimen yliopiston kesäopintoja järjestetään myös muutamissa kesäyliopistoissa ympäri maan. Huomaa, että kesäyliopistot noudattavat omia käytäntöjään mm. ilmoittautumisen, opintomaksujen ja perumisehtojen suhteen. Tutustu opintotarjontaan kesäyliopistojen omilla verkkosivuilla:
Helsingin seudun kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Tampereen kesäyliopisto
Vaasan kesäyliopisto