Kesäajan palvelut Avoimen yliopiston opiskelijoille

Yliopiston opiskelijaneuvonta, kirjasto ja it-tuki Helpdesk ovat palveluksessasi myös kesällä 2020. Tarkemmat tiedot löydät tältä sivulta.

Opis­ke­li­ja­neu­von­ta Avoi­men yli­opis­ton opin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le

Opin­to­neu­von­ta Avoi­mes­sa yliopistossa opis­ke­le­vil­le

Helsingin yliopiston ­kir­jas­to 

Yli­opis­ton IT-tuki Help­Desk

Lue myös:

Avoin yliopisto toivottaa kaikille hyvää poikkeuksellista kesää, antoisia opintoja ja oppimisen iloa!