Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivu päivitetty viimeksi 16.10.2020

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta opetukseen.

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta opiskeluun.

Täsmennetyt kampus- ja tiedekuntakohtaiset ohjeet

 • Riskiryhmiin kuuluvat ovat koko poikkeustilan ajan etätöissä.

 • Vain toimintojen kannalta kriittinen työ hoidetaan tällä hetkellä yliopiston tiloissa. 

 • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymistä on yliopistossa siirretty siten, että viimeinen päivä, jona opiskelija voi jättää tutkintotodistuspyynnön vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta, on 18.12.2020 (alun perin 31.7.2020). Syyslukukautta 2020 koskevat seuraavat muutokset:

  • ON-ohjelmassa järjestetään yksi tenttikierros kutakin vanhojen tutkintovaatimusten mukaista tenttiä ja OTM-ohjelmassa tenttiä OTM-304: Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu.

  • ON-lopputyöseminaarin voi suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (10 op.).

  • OTM-tutkielman voi tehdä vanhojen vaatimusten mukaisesti (40 op. ja vanha arvosana-asteikko) mukaisesti niin, että tutkielma hyväksytään viimeistään tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.12.2020.

 • Pro gradu -tutkielmien tarkistamisaikataulu syyslukukaudella 2020 on julkistettu. Tämä aikataulu koskee myös vanhan tutkinnon mukaan valmistuvia. (päivitetty 23.3.)
 • Examinarium-tentit toteutetaan vaihtoehtoisin tavoin (esim. Moodle-tentti, essee). (päivitetty 20.3.)

Opiskelijoille

Opetuksen järjestämiseen liittyvät toimenpiteet oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Opetus- ja tutkimushenkilökunnalle

 • Lähiopetusta ei enää järjestetä tänä kalenterivuonna. Myöskään tenttejä ei järjestetä salitentteinä. Edellä mainittu tulee voimaan maanantaina 19.10.2020. Jos opintojakso on alkanut ennen 19.10.2020 ja sen opetus on järjestetty osin lähiopetuksena, opintojakson opetustavan muutoksesta 19.10.2020 alkaen on opintojakson vastuuopettajan päättämällä tavalla ilmoitettava opintojakson opiskelijoille.

Ohjeita päivitetään jatkuvasti tilanteen muuttuessa.

Sivun sisällöstä vastaa oikeustieteellisen tiedekunnan tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:
dekaani Pia Letto-Vanamo
varadekaanit Leena Halila, Sakari Melander, Taina Pihlajarinne
ON-koulutusohjelman johtaja Jaana Norio
hallintopäällikkö Mira Matikkala
opintoasiainpäällikkö Johanna Harju
HR-päällikkö Hanna Lotti
viestinnän asiantuntija Petter Gröning