Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivu päivitetty viimeksi 21.9.2021

Huomaathan, että 16.3.2020 alkaen kaikki koronavirustilanteeseen liittyvä tiedotus löytyy yllä olevista kanavista Helsingin yliopiston ulkoisilta sivuilta. Flamma ja sähköposti eivät ole enää tässä käytössä.

Teologisen tiedekunnan täydentävä ohje

 

Muu­tok­sia lä­hio­pe­tuk­seen

Päivitetty 21.9.2021

Syksyn opetukseen liittyviä ohjeita on päivitetty yliopiston koronasivuille.

Ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti 13.9.–31.10.2021. Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan toisella periodilla (1.11.–31.12.2021).

Jos haluat siirtyä kokonaan tai osittain lähiopetukseen toisessa periodissa, lähetä varauspyyntö metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteeseen 26.9. mennessä.

Huomaathan kuitenkin nämä asiat:

 • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena.
 • Opetusaikoja ei muuteta. Tilojen saatavuus voi vaikuttaa siihen, miten opetusta on mahdollista siirtää lähiopetukseen.
 • Jos siirrät opetusta lähiopetukseen, huomioithan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden lukujärjestykset. 
 • Jos opetus muutetaan etäopetuksesta lähiopetukseksi, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen suoritustapa 2. periodin kursseilla.
 • Muutokset voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset. Seuraa tällä sivulla tiedotusta maskisuosituksesta. Jos kansalliset rajoitukset pysyvät voimassa lokakuun jälkeen, opetus toteutetaan aiemmin suunnitellun mukaan.
 • Etäopetuksen muuttaminen lähiopetukseksi voi vaikuttaa opiskelijoiden jo tekemiin suunnitelmiin (esim. asumisjärjestelyt) merkittävästi.

Kevään opetus suunnitellaan normaalitilanteen mukaisesti ja julkaistaan marraskuussa.

Lä­hio­pe­tus­lin­jauk­set voi­mas­sa myös syk­syl­lä

Päivitetty 24.8.2021

 • Keväällä tehdyistä etäopetuslinjauksista pidetään kiinni eikä keväällä tehtyihin tilavarauksiin ei olla tehty muutoksia. Suurin osa opetuksesta on etäopetusta. Tarvittaessa ota yhteyttä metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Tilat luentojen suoratoistamiseen: ota yhteyttä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, tarkista tilan soveltuvuus. Ks. hybridi- ja etäopetukseen soveltuvat tilat tai ota yhteyttä metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Opiskelija näkee onko kurssilla lähi- tai etäopetusta kurssisivulta ja Sisussa: Jos opetuskerran yhteyteen ei ole merkitty opetustilaa, opetus on etänä. Voit myös tarkentaa kurssisivulle, onko kurssi etä-, lähi- vai hybridiopetusta.
 • Kevään kurssien aikataulut julkaistaan marraskuussa. Alustava opetusohjelma on julkaistu Opiskelijan ohjeissa, mutta sitä ei enää päivitetä.

Ke­vään lä­hio­pe­tus­lin­jauk­sia jat­ke­taan 31.7.2021 asti

Päivitetty 4.5.2021

Ks. kohta Lähiopetus ja -tentit, kevät 2021 tällä sivulla. 

 

Lähiopetus ja -tentit, syksy 2021

Päivitetty 5.3.2021

Tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Lupaa lähiopetukseen haetaan samaan tapaan kuin kevätlukukaudella. Lähiopetuslupaa haetaan korkeintaan 50 opiskelijan opetusryhmille.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Ensimmäisen vuoden opetus (kandi/maisteri): enintään 2 kurssia syyslukukauden aikana
 4. Tentit / loppukuulustelut
 5. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit 1–3 tapaamista
 6. Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena per valintaryhmä
 7. Muut perustelut: 1–3 tapaamista

Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot (yli 50 opiskelijaa) järjestetään etäopetuksena. Priorisoinneissa pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia lähiopetukseen ja toivotaan, että tämä huomioidaan myös osastojen ja koulutusohjelmien suunnittelussa.

Lähiopetuksen tarpeen arviointi ja hakemuksen jättäminen

 • Kunkin opintojakson vastuuopettaja arvioi onko opintojakso tai jokin sen osa välttämätöntä järjestää lähiopetuksena. Osastoilla/koulutusohjelmissa keskustellaan tarvittaessa priorisoinneista.
 • Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson lähiopetuksen tarpeesta perusteluineen sähköisellä lomakkeella 21.03.2021 mennessä.
 • Mikäli kaikkea haettua lähiopetusta ei voida esimerkiksi sopivien tilojen puutteen takia toteuttaa, koulutusohjelmien johtajat priorisoivat jätetyt hakemukset.
 • Luentojen suoratoistaminen: jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, kerro siitä hakulomakkeella. Varaamme tällöin opetukselle striimaukseen sopivan tilan. Jos haluat, että opetus on seurattavissa ainoastaan verkon kautta, mutta tarvitset itsellesi opetustilan striimauksen järjestämiseen, ilmoita myös tästä.
 • Opetusohjelma aikataulutetaan tavalliseen tapaan automaattisijoittelussa Optimessa. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät yliopiston verkkosivuilta.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Lähiopetus ja -tentit, kevät 2021

Päivitetty 5.3.2021

Kevätlukukauden opetus on 28.3. asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta tiedekuntatenttejä sekä joitain erityistilaa vaativia kursseja. Olemme olleet erikseen yhteydessä opettajiin, joilla oli varauksia tänä aikana.

Neljännen periodin lähiopetusvarauksia 28.3. jälkeen ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan. Emme tee uusia varauksia ennen kuin tiedämme paremmin miten tilanne kehittyy.

Huomaathan, että myös vain opettajalle tehtävät tilavaraukset luentojen suoratoistamista varten tehdään metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteen kautta. Tiedotamme vahtimestareita varauksista. Yliopiston rakennukset on suljettu 28.3. asti.

Tiedekuntatentit järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä. Muistathan myös vaihtoehtoiset järjestelyt tiedekuntatenteille. Paikan päälle toivotaan mahdollisimman pieni määrä opiskelijoita.

Työhuoneiden käyttäminen

Koronatilanteen vuoksi henkilöstöä koskeva etätyösuositus on voimassa 31.12.2020 saakka. Toivomme, että mahdollisimman moni tiedekunnan henkilöstöstä jatkaisi etätyötä. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, henkilöstöä pyydetään ilmoittamaan työskentelyn aloittamisesta tiedekunnan tiloissa. Ilmoitus tehdään tilannekeskukselle sähköpostiosoitteeseen: grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. Pyydämme kirjaamaan viestiin lyhyen perustelun työhuonetarpeesta, esim. tutkimuksen tekeminen tai huono työergonomia kotona. Elämäntilanteesta riippuen myös työssä jaksamisen ja työhön keskittymisen kannalta työpaikalla työskenteleminen voi olla hyvä ratkaisu.

Työskentelyä tiedekunnan tiloissa ei voi aloittaa ilmoittamatta ja sopimatta siitä tilannekeskuksen kanssa. Ilmoittautuminen koskee työskentelyä tiedekunnan tiloissa syksyn 2020 aikana. Tällä menettelyllä tiedekunnalla on keskitetysti tieto siitä, ketkä työskentelevät tiedekunnan tuloissa. Näin pystymme jäljittämään mahdolliset tartuntaketjut. Tilannekeskus käsittelee ilmoituksia viikoittain. Kaikille ilmoituksen tehneille lähetetään linkki tilavarausohjelmaan.

Lyhytkestoinen käyminen työhuoneissa ei edellytä lupaa.

Kokoukset tiedekunnan tiloissa

Kokoukset pidetään 31.12.2020 saakka pääosin etäkokouksina. Mikäli kuitenkin on välttämätöntä kokoontua fyysisesti tiedekunnan kokoustiloissa tai työhuoneissa, on tästä tehtävä ilmoitus tiedekunnan tilannekeskukselle sähköpostiosoitteeseen: grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. Ilmoituksessa ilmoitetaan kokouksen ajankohta ja osallistujat. Kokouslupa-asiat käsitellään mahdollisimman pikaisesti. Kokouksissa on otettava huomioon turvavälit ja muut turvamääräykset.  

Examinarium-tentit

Päivitetty 30.11.2020

WebOodista jo löytyvät Examinarium-tentit järjestetään, mutta uusia tenttejä ei saa luoda Exam-järjestelmään. Jos opiskelija pyytää exam-tenttiä, harkitse ensin muita suoritusmuotoja. Jos tentti on välttämätön, opettaja pyytää tilannekeskukselta luvan Exam-tenttiin sähköpostiviestillä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi

Kriisijohtoryhmän uusimmat päätökset ovat voimassa 30.11.2020 alkaen 10.1.2021 asti, ellei ilmene selkeitä perusteita niiden muuttamiselle aiemmin.

Teologisen tiedekunnan tarkentavat ohjeet kevään 2021 opetuksen järjestämiseen

 

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Teologisessa tiedekunnassa opetus on keväällä 2021 pääsääntöisesti etäopetusta.

Kaikki kevääksi varatut tilat peruttiin, minkä jälkeen lähiopetuslupaa hakeneille kursseille varattiin opettajan hakemuksen perusteella opetustilat. Ajantasaiset opetustiedot on siirretty WebOodiin.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille alkaa 2.12. Opiskelijoita ohjeistetaan tarkistamaan toteutus kurssisivuilta. On siis tärkeää, että opettajat päivittävät kurssisivuille tiedot etä- ja lähiopetuksesta.

Kaikki opetustiloja koskevat varaukset tehdään keskitetysti. Älä siis lähetä muutospyyntöjä oman ohjelmasi koulutussuunnittelijalle, äläkä tee tilavarauksia itsenäisesti Optime Portalin kautta. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, tiedekunnan tilannekeskus on päättänyt, että haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Ensimmäisen vuoden opetus: enintään 2 kurssia kevätlukukauden aikana
 4. Tentit / loppukuulustelut
 5. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit: 1–3 tapaamista
 6.  Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena
 7. Muut perustelut: 1–3 tapaamista
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Huomaa myös, että jo sovittuja opetusaikoja saatetaan joutua muuttamaan tilojen saatavuuden mukaan. Tilavaraukset tehdään kuitenkin aina luennon alkuperäisen keston mukaisesti ja alkuperäistä ryhmäkokoa noudattaen. Esimerkiksi usean tapaamisen yhdistäminen yhdeksi pitkäksi lähiopetuskerraksi ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollista.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät tältä sivulta sekä yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Oh­jei­ta ja vink­ke­jä etä­ope­tuk­seen

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeissa.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  
 • Tenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja Opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa tentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti (ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi). Tenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen.

Opiskelijoille

Tarkentavia ohjeita teologisen tiedekunnan opiskelijoille

Teologisen tiedekunnan tilannekeskuksen yhteystiedot

Tilannekeskuksen johtaja, dekaani Antti Räsänen (tavoittaa virka-ajan ulkopuolella)
Opintoasianpäällikkö Anu Holvikivi (tavoittaa virka-ajan ulkopuolella)
Professori Jutta Jokiranta
Yliopistonlehtori Mikko Ketola
Henkilöstöpäällikkö Hanna Lotti
Professori Petri Luomanen
Hallintopäällikkö Varpu Myllyniemi
TYT:n puheenjohtaja Inka Pänkäläinen
Viestinnän asiantuntija Niina Niskanen
Koordinaattori Sonja Pakarinen
Yliopistonlehtori Heikki Pesonen
Professori Sami Pihlström
Professori Elina Vuola

Opettajat voivat ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä myös koulutusohjelmien johtajiin.

Teologinen koronapäiväkirja

Teologisen tiedekunnan tilannekeskuksen jäsenet kirjoittivat vuoroviikoin tekstejä korona-arjestaan keväällä 2020. Tutustu tähän koronapäiväkirjaan täällä.

Koronapäiväkirja käynnistyi jälleen keväällä 2021. Löydät toisen kierroksen tekstit täältä.