Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo

Avoimen yliopiston uusi verkkokurssi pureutuu eriarvoisuuden ja yhdenvertaisuuden ajankohtaisiin teemoihin.

Suomen on arvioitu olevan maailman turvallisimpia ja tasa-arvoisimpia maita, ja suomalaiset on rankattu myös maailman onnellisimpien joukkoon. Sotien jälkeen rakennetun hyvinvointivaltion keskeisiin arvoihin onkin kuulunut ajatus tasa-arvosta riippumatta sukupuolesta tai perhetaustasta. Yksi tasa-arvon kulmakivistä on tasavertainen mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen.

Viime aikoina on nähty kuitenkin viitteitä eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden lisääntymisestä. Arkinen niukkuus ja tulevaisuuden epävarmuus kaventavat helposti näköalaa, eikä kaikilla riitä voimavaroja tarttua tasavertaisiinkaan mahdollisuuksiin.

Avoimen yliopiston kasvatustieteiden opintoihin lukeutuvalla verkkokurssilla Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op tarkastellaan tätä mahdollisuuksien, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kenttää. Opettaja Tiina Renko pitää opintojakson tematiikkaa ajankohtaisena ja tärkeänä:

– Pidämme koulutusjärjestelmäämme tasa-arvoisena ja tasa-arvoa tuottavana, koska kaikilla on sen maksuttomuuden vuoksi yhtäläinen tilaisuus hyötyä siitä. Mutta nyt on alettu kiinnittää huomiota siihen että edes mahdollisuuksiin tarttumiselle ei kaikilla olekaan samat edellytykset.

Rengon mukaan mahdollisuuksien tasa-arvon rinnalla tulisi pohtia tulosten tasa-arvoa. Opetuksessa ja koulutuksessa se tarkoittaisi sitä, että panostettaisiin enemmän niihin, joiden oppimistulokset ovat vaatimattomampia. Tällöin heikommin pärjäävät saisivat tarvitsemaansa tukea ja koko joukon osaamistaso nousisi ja samalla tasaantuisi. Tämä on tietenkin yhtaikaa resurssi- ja arvokysymys. 

– Tämähän on itse asiassa yksi pedagogiikankin perusongelmista: miten tuottaa toivottu osaamisen taso oppijan edellytyksistä riippumatta? Toisaalta, voidaanko nuo edellytykset arvioida ja todeta leimaamatta oppijaa ja tuottamatta eriarvoistavia jakolinjoja, Renko pohtii.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintoihin lukeutuva opintojakso Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op alkaa verkkokurssina 18.3.2019. Opintojakso järjestetään myös osana Avoimen yliopiston kesäopintoja, jolloin suoritustapana on itsenäinen kirjallinen työ.