Kansantalouden tilinpidon salat julki uudella verkkokurssilla!

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa käynnistyy helmikuun alussa uusi MOOC-kurssi, jossa perehdytään kansantalouden tilinpitoon. Opintojakso on kaikille avoin ja maksuton.

Avoimen yliopiston opintotarjonnan uusin lisäys on Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä toteuttava Kansantalouden tilinpito -verkkokurssi (MOOC).

Opintojakso antaa käsityksen kansainvälisiin suosituksiin perustuvasta kansantalouden tilinpito -tilastojärjestelmästä, sen keskeisistä käsitteistä ja käyttötavoista. Kurssi tarjoaa vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuten onko kansantalous sama kuin valtiontalous, miten julkisen talouden alijäämä ja velka lasketaan ja onko vienti osa bruttokansantuotetta.

Luotettavalla tiedolla valeinformaatiota vastaan

Tilastokeskukselle on yhä tärkeämpää tuntea tiedonkäyttäjiensä tarpeita ja toiveita. Näin tilastotietoa päästään hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Tilastokeskuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa ihmisten tilastotiedon lukutaitoa ja samalla medialukutaitoa.

– Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tukee vahvasti Tilastokeskuksen strategista tavoitetta ottaa sidosryhmät ja verkostot yhä vahvemmin huomioon toiminnan kehittämisessä. Datakyllästeinen maailma ympärillämme on haastanut kansalliset tilastoviranomaiset arvioimaan uudella tavalla tilastotiedon merkitystä, kertoo Tilastokeskuksen koulutuspäällikkö Marika Jokinen.

Nykyisin virheellinen ja suorastaan valheellinen fake news -tyyppinen tieto leviää helposti. Tilastokeskuksen tehtävä on myös puolustaa luotettavaa tietoa ja oikaista vääriä tulkintoja.

– Meidän on tärkeää verkostoitua mahdollisimman laajasti ja erilaisten toimijoiden kanssa. Yliopistoympäristö on erinomainen yhteistyökumppani tässä – luotettavan ja tutkitun tiedon puolustajia kun olemme molemmat, Jokinen sanoo.

–  Lisäksi yhteistyö tukee opiskelijoiden työelämävalmiuksien lujittamista. Kansantalouden opiskelijoista saamme toivottavasti uusia osaajia tulevaisuudessa ja kurssi avaa erinomaisen väylän myös tähän, toteaa Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikön suunnittelija Katri Soinne.

Työelämälähtöistä koulutusta

Avoimella yliopistolla on aina ollut perustanaan vahva sivistystehtävä, johon kaikille avoimet ja maksuttomat MOOC-kurssit sopivat erinomaisesti. Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa on myös Helsingin yliopiston vastaus koulutuksen ja työelämän tarpeiden järkevään yhdistämiseen.

– Tutkinto-opiskelijat saavat työelämälähtöistä koulutusta huippuasiantuntijoilta. Samalla koulutus avataan koko yhteiskunnan tarpeisiin Avoimen yliopiston kautta. Konsepti palvelee kaikkia jatkuvan oppimisen työelämälähtöisenä koulutuksena ja tuo lisää asiantuntijuutta opetukseen, kertoo Avoimen yliopiston varajohtaja Minna Herno.

– Tätä mallia voisi hyvin hyödyntää muidenkin toimijoiden kanssa, joilla ei ole omia resursseja koulutuksen järjestämiseen.

Helsingin yliopisto haluaa opetuksen ja tutkimuksen avoimuudella edistää tieteellisen tiedon saatavuutta. Avoimelle yliopistolle Tilastokeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on uusi tapa palvella yhteiskunnallisia, verovaroin toimivia instituutioita.  Avoin yliopisto-opetus tarjoaa valmiin, kohtuuhintaisen koulutusmallin, joka palvelee monen eri kohderyhmän tarpeita.

Opintojakson käynnistymistä odotellessa aiheeseen ja alkavaan opintojaksoon voi tutustua YouTubesta löytyvien videoiden avulla: