Jatkuvaa oppimista, olkaa hyvät!

Oman osaamisen vahvistaminen ja päivittäminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Ole avoin uudelle ajattelulle!

Maailman tila, kestävä tulevaisuus, työssä oppiminen, digitalisaatio, kulttuurien kirjo. Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Opiskellen pääset pintaa syvemmälle ja saat tutkittuun tietoon nojaavia työkaluja maailman ja sen ilmiöiden ymmärtämiseen.

Avoin osaamiselle
Avoin on yliopisto sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi työelämässä. Avoimessa yliopistossa voit syventää ja laajentaa osaamistasi tutkittuun tietoon perustuvilla näkökulmilla.

Avoin tulevaisuudelle 
Avoin on yliopisto sinulle, joka etsit omaa juttuasi. Avoimessa yliopistossa on hyvä viettää välivuotta, tutustua eri tieteenaloihin ja kartuttaa valintakokeissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Avoimesta yliopistosta voit etsiä myös aikuisena uutta suuntaa urallesi. Opinnot ovat Työllisyysrahaston myöntämän aikuiskoulutustuen piirissä, mikäli tuen muut ehdot täyttyvät.

Avoin opiskelijalle
Avoin on yliopisto sinulle, joka haluat vauhdittaa valmistumistasi joustavin opinnoin verkossa, ilta-aikaan tai kesällä opiskellen. Opinnot ovat samoja kuin Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa, ja suoritetut opintopisteet rekisteröidään yliopiston opintosuoritusrekisteriin. 

Avoin sivistykselle
Avoin on yliopisto sinulle, joka haluat avartaa ajatteluasi ja ruokkia uteliaisuuttasi. Opiskelu tuottaa iloa ja voimaantumisen kokemuksia. Se on polku, joka voi viedä mihin vain!

Lue li­sää: