Millaista oli elämä keskiajalla? Miten keskiajan ilmiöiden vaikutukset näkyvät tänä päivänä? Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on useita jaksoja, jotka tarjoavat aikamatkan keskiajalle.

Keskiaika herää eloon säännöllisin väliajoin niin kirjallisuudessa, sarjoissa kuin elokuvissakin. Viime vuosilta hyvä esimerkki on Game of Thrones -sarja, joka valloitti katsojat ympäri maailman. Sarja sai innostuksensa keskiajasta.

Myös me Avoimessa yliopistossa innostuimme keskiajasta, sen käsityksistä ja myyteistä. Lukuvuonna 2019–2020 voit tutustua keskiaikaan opintojaksoillamme, jotka syventävät käsityksiäsi elämästä keskiajalla ja sen pitkän ajan vaikutuksista tänä päivänä. Kokosimme yhteen viisi innostavaa jaksoa, jotka tarjoavat mahdollisuuden syventyä keskiaikaan.

Antiikki ja keskiaika (5 op)
21.10.2019–25.11.2019
Antiikki ja keskiaika ovat monelle tuttuja kirjallisuudesta, televisiosarjoista, elokuvista ja taiteesta, mutta mistä näissä aikakausissa todellisuudessa oli kyse? Missä antiikki päättyy ja keskiaika alkaa? Miten nämä kaksi aikakautta ovat muokanneet eurooppalaista kulttuuria?

Antiikin ja keskiajan johdantojaksolla perehdyt kyseisiin aikakausiin monipuolisesti niin politiikan, kulttuurin kuin uskontojenkin näkökulmasta. Opintojakso tarjoaa tuhdin tietopaketin aiheeseen tarjoten eväitä antiikin ja keskiajan aikakausien ja niiden jälkivaikutuksen ymmärtämiseen.

Keskiajan arkeologian erityiskysymyksiä (5 op)
29.10.2019–12.12.2019
Opintojaksolla syvennyt keskiajan arkeologian erityiskysymyksiin. Painopiste on yleiseurooppalaisissa ilmiöissä sekä Itämeren / Pohjanmeren alueen ja koko Euroopan kattavassa taustassa. Suomessa havaittavat ilmiöt sijoitetaan laajaan eurooppalaiseen kontekstiin. Opintojaksojen luennoilla tarkastellaan muun muassa keskiajan yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta ja uskontoa.

Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa (5 op)
30.10.2019–11.12.2019
Perehdy Suomen ortodoksisten kirkkojen ja rukoushuoneiden arkkitehtuurihistoriaan keskiajan lopulta 2000-luvulle. Luennoilla tutustut rakennusesimerkkien kautta keskeisiin arkkitehtuurivirtauksiin ja suunnittelijoihin, rakennusteknisiin erityispiirteisiin sekä rakentamiseen vaikuttaneisiin olosuhteisiin. Arkkitehtuurihistoriaan liittyvä tieto punotaan opintojaksolla sekä yhteiskunnalliseen ja ideologiseen että taidehistorian ja kulttuuriperinnön kontekstiin.

Opintojaksoon sisältyy lähiekskursio Uspenskin katedraaliin (A. M. Gornostajev 1868) ja Pyhän Elian kirkkoon (Ivan Kudrjavzew 1954).

Keskiajan jäljet (5 op)
13.01.2020–02.03.2020
Monitieteinen luentokurssi keskiajan käsittämisestä myöhemmillä vuosisadoilla sekä keskiajan ilmiöiden pitkästä vaikutuksesta.

- Oliko keskiaika väkivaltaa ja pimeää järjettömyyttä, romanttisia ritariseikkailuita vai raatavien talonpoikien harmaata arkea? Keskiajasta on vähintään yhtä paljon mielikuvia kun todellista tietoa. Mielikuviimme keskiajasta on vaikuttanut niin kirjallisuus, elokuvat, pelit kuin aikaisempi historiantutkimuskin. Tämä luentosarja johdattelee pohtimaan todellista ja kuviteltua keskiaikaa, kyseenalaistamaan ja keskustelemaan, kertoo kurssin vastuuopettajana toimiva väitöskirjatutkija Janika Aho.

Opintojakson asiantuntijaluennoilla syvennyt keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin sekä keskiajan hahmottamiseen. Tutustut myös keskiajasta syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan tuomaan innoitukseen nykypäivän populaarikulttuurissa.

Esimerkkejä luentojen teemoista (koko ohjelma ja luennoitsijat nähtävissä opinto-ohjelmassa):

  • 13.1.2020: Keskiaika mediassa: Meemeistä Game of Thronesiin – Kuvitelmaa ja fantasiaa keskiajasta
  • 20.1.2020: Käsityksiä pimeästä keskiajasta: Sorrettuja maaorjia ja kirkon hirmuvaltaa? Keskiajan yhteiskunta ja aatemaailma myyttien takana
  • 10.2.2020: Keskiaikaisten esineiden kokoelmat ja niiden muodostuminen
  • 2.3.2020: Taidetta ennen taidetta? – Keskiajan taiteen jäljillä

Näkökulmia Brittein saarten keskiaikaan (5 op)
09.03.2020–27.04.2020
Tutustu keskiaikaan Euroopan läntisillä saarilla Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Irlannissa! Luennoilla kuulet esimerkiksi kristinuskon leviämisestä, viikingeistä ja tuon ajan kielistä sekä tarinaperinteestä.

- Opintojaksolla on ainutlaatuinen mahdollisuus keskittyä keskiajan teemoihin yhteen alueeseen liittyvien näkökulmien kautta, toteaa Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija Joanna Veinio.

Tule mukaan murtamaan myyttejä keskiajasta kanssamme!