Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston lukioyhteistyön kenttä laajenee – yhteistyökumppaneina Helsingin, Vantaan ja Lahden lukiot

Avoimen yliopiston lukioyhteistyön kenttä laajenee. Jatkossa Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Lahden seudun lukioiden lukiolaiset pääsevät opiskelemaan Avoimen yliopiston opintoja.

Avoimen yliopiston lukioyhteistyön kenttä laajenee. Jatkossa Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Lahden seudun lukioiden lukiolaiset pääsevät opiskelemaan Avoimen yliopiston opintoja.

Lukioyhteistyö on tärkeä osa Avoimen yliopiston toimintaa. Kysyntä lukioyhteistyölle on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Taustalla on syksyllä 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki (714/2018), joka velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Asia on huomioitu myös korkeakoulujen tulossopimuksissa.

Lukioyhteistyön tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin jo lukioaikana. Tutustumismahdollisuudella pyritään helpottamaan lukion jälkeisiä opiskeluvalintoja. Lukiolainen pääsee testaamaan, millaista opiskelu yliopistossa on, ja voi parhaimmillaan löytää oman alansa.

Pilotin kautta vakiintuneeseen yhteistyömalliin

Avoin yliopisto on pilotoinut kesästä 2019 lähtien yhdessä Vantaan kaupungin kanssa lukioyhteistyön toimintamallia. Yhteistyöpilotissa Vantaan kaupunki tarjosi valikoituja Avoimen yliopiston opintoja Vantaan lukiolaisille kesällä 2019 ja lukuvuonna 2019–2020.

Pilotin kokemukset olivat niin hyviä, että yhteistyö päätettiin vakiinnuttaa kesästä 2020 lukien. Toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen myötä koko Avoimen yliopiston tarjonta avautuu Vantaan lukioiden opiskelijoille. Lukiolaiset saava suorittamastaan opintojaksosta suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin ja lisäksi opintojakso hyväksiluetaan osaksi lukio-opintoja.

Vantaan kaupungin lisäksi yhteistyösopimukset on tehty nyt myös Helsingin kaupungin sekä Lahden seudun lukioiden kanssa. Helsingin kaupungin lukiolaisia osallistuu Avoimen yliopiston opintojaksoille kesästä 2020 lukien ja Lahden seudulla yhteistyö käynnistyy syksyllä 2020.

Avoimen yliopiston opintotarjonta lukiolaisille

Avoin yliopisto tarjoaa lukiolaisille monia mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin ja löytää oma ala. Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja, opinnot ovat Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden lähes kaikilta yliopiston tieteenaloilta.

Osa Avoimen yliopiston opinnoista on kuitenkin erityisen soveltuvia lukiolaisille. Kyseiset opinnot löytyvät Avoimen yliopiston opetushausta omalla hakukriteerillään (Näytä lukiolaisille soveltuvat opinnot). Opintojen opinto-ohjelmista löytyy myös erikseen Soveltuu lukiolaisille -merkintä, samoin tulevien opintojen ennakkotietolistauksista. Lukiolaisille soveltuvat opinnot ovat pääosin tieteenalaan johdattelevia opintojaksoja, joista on hyvä aloittaa yliopisto-opinnot.