Halusin erottua työmarkkinoilla soveltavalla talousosaamisella globaalit haasteet huomioiden

Ympäristö- ja elintarviketalouden kolmivuotinen kandiohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suuntautua elintarviketalouden ja kulutuksen teemojen opiskeluun. Silja, Anna ja Valtter kertovat ohjelman sisällöstä ja siitä millaista opiskelu on Viikin kampuksella. He valmistuvat koulutusohjelmasta taloustieteilijöiksi, jotka osaavat soveltaa esimerkiksi ruokaketjua ja ympäristöä niitä koskevien haasteiden ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa.

Silja Laakio on 22-vuotias elintarviketalouteen ja kulutukseen suuntautunut opiskelija. Hän on sisällyttänyt opintoihinsa myös elintarviketieteiden opintokokonaisuuden, jonka kautta YET-ohjelmasta voi valmistua elintarviketieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi.

Anna Blässar, 21, opiskelee kolmatta vuotta elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuuntaa. Keväällä hän valmistuu elintarviketieteiden kandidaatiksi ja lähtee maisterivaihtoon Hollantiin.

Valtter Vuori on 23-vuotias YET-opiskelija, joka valmistuu elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta kandidaatiksi keväällä ja jatkaa maisteriopintojaan Viikissä ensi syksynä.

Halusin erottua työmarkkinoilla soveltavalla talousosaamisella, globaalit haasteet huomioiden. Kaikki kaverit tähtäsivät opiskelemaan kauppatieteitä ja itse halusin jotain muuta. Meillä on todella laaja mahdollisuus valita kursseja; voi esimerkiksi valita joko enemmän taloustieteen puolelta tai sitten enemmän elintarviketieteisiin painottuvia kursseja.

Mikä on ollut opiskelussa kivointa?

Silja: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, ainejärjestötoiminta, opintojen muovautuvuus sekä niiden ajankohtaisuus, yritysvierailut ja mahdollisuus tehdä töitä opintojen ohella.

Anna: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, motivoiva ympäristö ja se, että saa tehdä itsenäisesti opintoja.

Valtter: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, yhteisöllisyys, opintojen muovautuvuus, tapahtumat, yritysvierailut sekä mahdollisuus tehdä töitä opintojen ohessa.

Mikä YET-opintojakso on jäänyt mieleesi ja miksi?

Silja: Minulla on jäänyt mieleen elintarviketalouden kurssi, koska kurssilla oli vierailijaluennoitsijoita eri yrityksistä, ja siitä sai konkreettista otetta myös työelämää varten.

Anna: Minulla jäi mieleen kurssi Ideasta tuotteeksi – tuotekehitys elintarvikealalla. Se on mielestäni hyvä ja hyödyllinen kurssi. Siellä kehitimme itse tuotteen ja esitimme sen myös elintarvikealan yritykselle.

Valtter: Minulla on jäänyt mieleen elintarviketieteiden puolelta pakkausteknologian kurssi. Ryhmätyömme eteni hyvin ja veimme myös ideaa eteenpäin kurssin jälkeen. Se oli hyvin käytännöllinen kurssi.

Mikä on ollut opiskeluissa yllättävää, eli mitä et osannut hakiessa odottaa?

Silja: En osannut odottaa kuinka paljon saman henkistä porukkaa täältä löytyisikään. Olen saanut Viikistä monia hyviä ystäviä, joiden kanssa toivon ja uskon ystävyyden jatkuvan myös opiskelujen jälkeen.

Anna: Opiskeluissa on yllättänyt se, että oma kiinnostus alaa kohtaan on jatkuvasti opintojen myötä kasvanut. Olen löytänyt myös oman alan töitä.

Valtter: Yllättävintä on ollut henkilökohtainen kasvaminen ja oikea kiinnostuminen aiheista. Yllätti myös, miten nopeasti opinnoissa alkoi näkymään soveltaminen omanlaiseksi kokonaisuudeksi sekä se, että käytäntöön soveltavuus on läsnä koko ajan opiskeluissa.

Voiko ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmassa opiskella, vaikka ei olisi hyvä matematiikassa?

Silja, Anna ja Valtter: Tähän kysymykseen kaikki vastasimme: VOIT. Vähän matematiikkaa pitää jossain vaiheessa opiskella ja opetella, mutta opinnot voidaan suunnitella niin, että matematiikka jää minimiin. Elintarvikepuolella on varsinkin helppoa jättää matematiikkaa pois. Lyhyelläkin matematiikalla pärjää hyvin Viikissä.

Mitä pidät Viikin kampuksesta? 

Silja: Viikin kampus on oma kampusalueensa ja niin sanotusti omassa kuplassa. Siellä on eri aloista koostuva laaja yhteisö.

Anna: Minusta Viikin kampus saa arvosanan 10/10. Se on oma kampusalueensa, ja sieltä löytyy runsaasti eri alojen opiskelijoita. 

Valtter: Ystävät ja yhteisö tekee hyvät oltavat. Viikki on kiva paikka.

Kuvaile tavallista opiskelupäivääsi.

Silja: Tavallinen opiskelupäiväni koostuu muutamasta luennosta ja lounaasta opiskelijaravintolassa yhdessä ystävieni kanssa. Sen jälkeen menemme tekemään koulutehtävät yhdessä kavereideni kanssa rennosti kirjastoon tai jonkun luokse.

Anna: Opiskelupäiväni ensimmäisinä vuosina arki on sujunut siten, että olen ystävien kanssa yhdessä opiskellut luentojen jälkeen. Minulla on ollut paljon kursseja, joissa on helpottanut se, että tekee yhdessä tehtäviä.

Valtter: Opiskeluarki on muokkautunut opintojen aikana. Iltapäivällä luentojen jälkeen kotiin tullessa saatan avata vielä läppärin.

Millaisia opiskelumuotoja YET-kandissa erityisesti suositaan? 

Silja: Opiskelu on melko itsenäistä Viikissä. Siellä on mahdollisuuksia valita monella kurssilla, teetkö mieluummin ryhmätyön vai valitsetko tentin. Myös joillakin kursseilla on vierailevia luennoitsijoita.

Anna: Viikissä pystyy usein valikoimaan omien menojen mukaan, tenttiikö kurssin vai käykö luennoilla. Pidän siitä, että opiskelijoilla on valinnanvapaus ja itsenäisyys opiskelun suhteen.

Valtter: Viikissä opiskelu on hyvin itsenäistä. Edistyneemmillä kursseilla mahdollisuus jopa valita työelämään liittyvän projektin ja perinteisen opiskelun välillä.

YET-kandiojelman opiskelijoita A-talon aulassa

YET-kandiohjelman opiskelijat Alina Matula, Nadia Korkman ja Valter Vuori. Lue Alinan ja Nadian mietteitä opiskelusta täältä

Millaista opiskelijaelämää vietät?

Silja: Opiskelijaelämäni oli aluksi juhlimista ja luentoja. Viimeisin vuosi on ollut enemmän sellaista, että valitsen itselleni mielekkäimmät tapahtumat ja teen töitä opintojen ohella.

Anna: Alussa elin hyvin stereotyyppistä opiskelijaelämää, mutta nyt olen alkanut keskittyä jo enemmän töihin.

Valtter: Olen hyvin aktiivinen ainejärjestötoiminnassa ja sen kautta niiden tapahtumissa. Nyt viimeisenä vuotena olen myös tehnyt oman alan töitä opintojen ohella.

Mihin tähtäät kandivaiheen jälkeen?

Silja: Minulla alkaa maisterivaihe Viikissä. Haluan panostaa nyt tulevaisuuteeni. Olen panostanut aikaisemminkin esimerkiksi ainejärjestötoimintaan ja muuhun, nyt keskittyminen painottuu oman osaamisen jatkojalostamiseen.

Anna: Kandin jälkeen minulla jatkuu maisterivaihe Viikissä ja haluan löytää oman alan työpaikkoja, jotka ovat kiinnostavia.

Valtter: Minulla alkaa Viikissä maisterivaihe. Haluan löytää oman alan työpaikan, missä voin kehittää itseäni. Jo ensimmäisenä vuonna opettajat jo muistuttivat, että kannattaa tehdä maisteri, vaikka työelämä imaisisi mukanaan.

Onko jotain erityistä mitä opintojesi myötä haluat saavuttaa?

Silja: Haluan löytää mielenkiintoisia työpaikkoja, joissa pääsen kehittämään itseäni jatkuvasti ja soveltamaan omaa osaamistani.

Anna: Haluan tähdätä työelämään ja kehittää itseäni siellä.

Valtter: Haluan pysyä itseäni kiinnostavalla alalla; aihe etusijalla, en ole rahan perässä. Minulta mielenkiinto oman alan asioita kohtaan pysyy. 

Millaisia uramahdollisuuksia koulutusohjelmassa opiskelevalle tarjoutuu? Oletko itse töissä alan töissä? 

Silja: Elintarvikealalla talousosaajat työllistyvät esimerkiksi myyntiin, asiakassuhteisiin liittyviin tehtäviin, vastuullisuuteen liittyviin tehtäviin, prosessikehityksen tai tuotekehityksen pariin, asiantuntijatehtäviin taloushallintoon, yrittäjiksi ja tutkijoiksi. Olen itse töissä suomalaisen elintarvikealan yrityksen markkinointitiimissä, joka tuo maahan tuotteita, markkinoi ja myy vähittäiskauppiaille elintarvikkeita. 

Anna: Olen itse töissä Fazerilla. Monissa yrityksissä on myös trainee-paikkoja, jotka ovat hyviä paikkoja tutustua alan työhön ja mahdollisuuksiin.

Valtter: Olen itse opintojen ohella töissä pt-kaupassa. Opintojen myötä vastuuni yrityksessä kasvoi, ja olen nyt täydennyssuunnittelija operatiivisessa ostossa elintarviketukussa.

Mitä haluaisit sanoa YET-kandiin hakemista harkitsevalle?

Silja: Jos sinua kiinnostaa tulevaisuus ja muuttuva maailma, globaalit sekä ajankohtaiset aiheet, niin ehdottomasti kannattaa hakea! 

Anna: Jos sinua kiinnostaa jatkuvasti kasvava ja kaikkia koskettava ala, niin kannattaa ehdottomasti hakea! Töitä myös riittää meidän alallamme.

Valtter: Haluaisin sanoa sen, että mene oman kiinnostuksen perässä. YET-kandi sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista aiheista ja niille, jotka miettivät kaupallisia aineita tai joita kiinnostaa ympäristöasioiden ratkaiseminen. Jos haluat soveltavan tutkinnon geneerisen sijaan ja talousasiat kiinnostavat, hae tänne! Alaamme liittyvät kysymykset eivät ole häviämässä, vaan ne ovat jatkuvasti enemmän tapetilla. Tällä markkinalla ei tule raja vastaan eikä teknologia korvaa meitä.