Etäopintoja ympäri maan

Avoimet yliopistot tukevat tutkinto-opintojen etenemistä maksuttomin opinnoin!

Osa avointen yliopistojen kevään ja kesän 2020 etäopetustarjonnasta tarjotaan maksutta kaikkien yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden käyttöön. Suomen avoimet yliopistot tarjoavat näin tukensa tutkinto-opiskelijoille poikkeustilanteessa, jossa yliopistojen lähiopetus on keskeytetty. 

Tällä hetkellä tarjolla on yli sata opintojaksoa Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Lapin yliopiston, Turun yliopiston, Vaasan yliopiston sekä Åbo Akademin avoimista yliopistoista. Opintotarjonta voi täydentyä kevään mittaan.

Valtakunnallinen opintotarjonta tutkinto-opiskelijoille löytyy Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston verkkosivuilta: Avoimia yliopisto-opintoja yliopistojen tutkinto-opiskelijoille

Avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistojen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia. Opiskelijat huolehtivat itse suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan. Ilmoittautuminen ja muut käytännöt noudattavat ao. yliopiston käytäntöjä.

Helsingin yliopisto vahvasti mukana yhteistyössä
 

Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta on poimittu valtakunnalliseen opintotarjontaan erityisesti sellaisia opintoja, joihin on mahdollista ottaa mukaan kaikki halukkaat. Lisäksi mukana on muutamia kesän erikoiskursseja, jotka halutaan nyt tarjota kaikille kiinnostuneille.

Poikkeuksellisesti kaikki tähän valtakunnalliseen opintotarjontaan valitut Helsingin yliopiston opinnot ovat maksuttomia paitsi yliopistojen tutkinto-opiskelijoille, myös kaikille muille niistä kiinnostuneille. Muut opinnot ovat normaalihintaisia. Toukokuussa alkavat kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston omille, läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. 

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä iloitsee uudenlaisesta yhteistyöstä poikkeuksellisessa tilanteessa: 

- Yliopistot huolehtivat yhteisesti kaikkien opiskelijoiden mahdollisuudesta jatkaa opiskelua vaikeasta tilanteesta huolimatta. Se on hienoa toimintaa opiskelijoiden parhaaksi. Tämä on erinomainen osoitus siitä, että poikkeuksellinen tilanne on myös mahdollisuus innovaatioille ja uudenlaiselle yhteistyölle, Jari Niemelä toteaa. 

Lue lisää: