Ennakkotietoja lukuvuoden 2016–2017 opinnoista

Tutustu tulevan lukuvuoden opintotarjontaan! Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa jo kesän aikana.

Opinto-ohjelmat ovat valmiina heinäkuun alkupuolella. Alla olevan ennakkotietolistauksen tiedot ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia.

Listauksessa on mukana myös yhteistyöoppilaitosten järjestämät opinnot, joihin ilmoittaudutaan aina suoraan ko. oppilaitokseen. Tarkemmat tiedot löytyvät opinto-ohjelmista. Listaus ei sisällä Helsingin seudun kesäyliopiston opintoja.

Avoin yliopisto kehittää opintoihin ilmoittautumista. Ilmoittautuminen syksyllä alkavaan opetukseen käynnistyy jo kesän aikana. Opintoihin ilmoittaudutaan joustavasti alkaen 45 päivää ennen opintojakson tai opintokokonaisuuden alkua. Tarkan ilmoittautumisajankohdan löydät opinto-ohjelman Ilmoittautuminen-linkin tiedoista.

Lista on julkaistu 11.4.2016 ja päivitetty 22.7.2016

Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot
Humanistisen tiedekunnan opinnot
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot
Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot
Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot
Teologisen tiedekunnan opinnot
Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot
Ruotsinkielinen opintotarjonta

Kieliopinnot

Englanti:
Valmentava kurssi: Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)

Espanja:
Espanjan alkeiskurssi 1, 3 op (Helsingin työväenopisto, Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Espanjan alkeiskurssi 2, 3 op (Helsingin työväenopisto, Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Espanjan jatkokurssi 1, 3 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Espanjan jatkokurssi 2, 3 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)

Italia:
Corso della comprensione del testo - Italian tekstinymmärtämisen kurssi 3 op (Vantaan aikuisopisto)
Italian alkeiskurssi 1, 3 op (Tampereen kesäyliopisto, Vantaan aikuisopisto)
Italian alkeiskurssi 2, 3 op (Tampereen kesäyliopisto, Vantaan aikuisopisto)
Italian jatkokurssi 1, 3 op (Tampereen kesäyliopisto, Vantaan aikuisopisto)
Italian jatkokurssi 2, 3 op (Tampereen kesäyliopisto, Vantaan aikuisopisto)
Italian täydennyskurssi 3 op (Tampereen kesäyliopisto)
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1, 3 op (Tampereen kesäyliopisto verkko-opinnot)

Portugali:
Portugalin jatkokurssi 4 op (Tampereen kesäyliopisto)

Ranska:
Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op (Helsingin työväenopisto, Työväen Akatemia)
Ranskan alkeiskurssi 2, 3 op (Helsingin työväenopisto, Porvoon kansalaisopisto, Työväen Akatemia)
Käytännön ranskan kurssi 2-3 op (Tampereen kesäyliopisto)
Francais de la vie professionnelle et questions économiques 3 op (Tampereen kesäyliopisto)
Expression orale - suullisen taidon kurssi 3 op (Tampereen kesäyliopisto)
Compréhension écrite - ranskan tekstinymmärtämisen kurssi 3 op (Työväen Akatemia)
Activez votre français - ranskan aktivointikurssi  3 op (Tampereen kesäyliopisto)

Ruotsi:
Ruotsin valmennuskurssi 2 op (Avoin yliopisto, Vantaan aikuisopisto)

Saksa:
Saksan alkeiskurssi 1, 4 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Saksan alkeiskurssi 2, 4 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Saksan tekstin ymmärtäminen 3 op (Työväen Akatemia)

Venäjä:
Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Venäjän alkeiskurssi 2, 4 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Venäjän jatkokurssi 1, 4 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)
Venäjän jatkokurssi 2, 4 op (Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto)

Tutkintoon kuuluvia kieliopintoja

Englanti:
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik, ma-lu.) 2 op
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) 2 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op (hum., käytt., valt). (Avoin yliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Porvoon kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Työväen Akatemia, Helsingin Evankelinen opisto, Helsingin työväenopisto)
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op (oik.) (Työväen Akatemia)

Toinen kotimainen kieli:
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op (Avoin yliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Vantaan aikuisopisto)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op (Etelä-Pohjanmaan Opisto, Työväen Akatemia)

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot

Biologia:
Yleisbiologian perusopinnot 25 op

 • Ekologian perusteet 4 op
 • Evoluutio ja systematiikka 4 op
 • Biotieteiden perusteet I 6 op
 • Biotieteiden perusteet II 4 op
 • Geenitekniikka 3 op
 • valinnaisia opintoja 4 op

Ympäristötieteet:
Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta 25 op, verkko-opinnot

Kaikille pakolliset opintojaksot:

 • Elinkaariajattelu 4 op
 • Ympäristöriskien arviointi 6 op
 • Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen 6 op
 • Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 6 op
 • Ympäristövaikutusten arviointi 3 op

Valinnaiset opintojaksot:

 • Ekotoksikologian perusteet 3 op
 • Perusopintojen kirjallisuustentti 4 op
 • Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
 • Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op

Ympäristötieteiden perusopintoja 15–25 op
Ympäristöalan monitieteisiä sivuaineopintoja (YMS) 25 op
Pakollinen opintojakso: Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin 5 op
Valinnaisia opintoja 20 op

Humanistisen tiedekunnan opinnot

Aasian tutkimus:
Japanin yhteiskunta ja politiikka 5 op (WAS212)  (Helsingin aikuisopisto, Työväen Akatemia)
Yhteiskunta ja sukupuoli Kiinassa 5-7 op (WAS212) (Työväen akatemia, k17)

Afrikan tutkimus:
Somali 1A (5 op), alkaa 7.9.2016
Somali 1B (5 op)
Somali 2A (5 op)

Alue- ja kulttuurintutkimus, Euroopan linja:
Perusopintoja:
Johdatus läntisen Euroopan nykyhistorialliseen kehitykseen (XAK140E)//Euroopan poliittisen integraation historia 5 op, verkko-opinnot

Aineopintoja:
Kansalliset rakenteet ja historiat (XAK278E)//Euroopan poliittisen integraation historia 5 op, verkko-opinnot

Alue- ja kulttuurintutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus:
Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan (XAK130L) 5 op
Latinalaisen Amerikan ajankohtaisia ja globaaleja kysymyksiä (XAK280L)/Kehityskysymykset ja yhteiskunnallinen liikehdintä Latinalaisessa Amerikassa 5 op, verkko-opinnot

Arkeologia:
Arkeologian perusopinnot 25 op

 • Johdatus arkeologiaan 5 op
 • Introduction to Finnish Archaelogy 5 op/ Suomen arkeologian perusteet 5 op
 • Yleisen arkeologian perusteet 5 op
 • Arkeologisten kenttätyömenetelmien perusteet 4 op
 • Aineistotuntemuksen perusteet 6 op

Arkeologian aineopintoja

 • Arkeologiaa temaattisesti/Historiallisen arkeologian metodit 5 op
 • Arkeologiaa temaattisesti 5 op/ Johdatus Pirkkalan esihistoriaan  (Tampereen kesäyliopisto)
 • Arkeologiaa temaattisesti 5 op /Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi (Tampereen kesäyliopisto)

Elokuva- ja televisiotutkimus:
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 25 op

 • Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita , TET1010e 3-5 op
 • Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri, TET1050e 5 op
 • Elokuvan ja television historia I-III, TET1030e 8 op:
  • Maailman elokuvan historia I 3 op
  • Maailman elokuvan historia II 3 op
  • Television historia 2 op
 • Televisiotutkimus, TET1020e 3 op
 • Audiovisuaalinen kerronta, TET1040e 3 op
 • Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, TET1061e 3 op

Maailman elokuvan historia III, 3 op
Audiovisuaalinen mediakasvatus – Veisitkö lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? 3 op

Englantilainen filologia:
Englantilaisen filologian perusopinnot 25 op (Helsingin aikuisopisto)

 • Englannin kielenrakenteita 4 op
 • Englannin kielitieteellinen tutkimus 4 op
 • Tekstianalyysi englannista suomeen 4 op
 • Kulttuuri ja yhteiskunta 4 op
 • Kirjallisuuden tutoriaali 5 op
 • Englannin kielen suullinen taito 4 op

Englantilaisen filologian aineopintoja, 23 op

 • Englannin kielen vaihtelu ja muutos 3 op
 • Globaaliset ja alueelliset englannit 3 op
 • Rakenneanalyysi 3 op
 • Britannian ja Irlannin kirjallisuus I, 3 op
 • Britannian ja Irlannin kirjallisuus II, 3 op
 • Yhdysvaltain kirjallisuuden yleiskatsaus 3 op
 • Akateeminen kirjoittaminen 5 op

Estetiikka:
Estetiikan perusopinnot 25 op

 • Estetiikan perusteet 5 op
 • Estetiikan historia  5 op
 • Estetiikan nykysuuntauksia 5 op
 • Ympäristöestetiikka 5 op, verkko-opinnot
 • Taidekritiikki 5 op

Filosofia:
Filosofian perusopinnot 25 op:

 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
 • Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
 • Johdatus tieto-oppiin 3 op
 • Johdatus kielifilosofiaan 3 op
 • Johdatus logiikkaan 5 op

Historia:
Historian perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto)

 • Roomasta renessanssiin  5 op
 • Renessanssista Ranskan vallankumoukseen 10 op
 • Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan 10 op

Suomen ja Pohjoismaiden historia

 •  1900- (HSS212D)/Euroopan poliittisen integraation historia 5 op, verkko-opinnot
 • Valinnaiset metodiopinnot (HHH247)/Historiallisen arkeologian metodit 5 op
 • Historiantutkimuksen teoria ja metodit (HSS312)/Historiallisen arkeologian metodit 5 op
 • Tutkielman aihepiirin ulkopuoliset opinnot (HSS314)/Historiallisen arkeologian metodit 5 op

Yleinen historia

 • Euroopan historia (HYL212)/Euroopan poliittisen integraation historia 5 op, verkko-opinnot
 • Euroopan historian kehityslinjoja (HYL214D)/Euroopan poliittisen integraation historia 5 op, verkko-opinnot
 • Metodologia (HYL313)/Historiallisen arkeologian metodit 5 op

Kotimainen kirjallisuus:
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot 25 op

 • Peruskurssi 10 op
 • 1800-luvun kirjallisuus 5 op
 • 1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
 • 1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op

Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot 35 op osia

 • Pelkoa ja inhoa. Kielteiset tunteet kirjallisuudessa ja kulttuurissa (SKO240b) 5 op
 • Modernismin varhaisvaiheet 5 op (SKO240a)
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuus -luentosarja (SKO240b) 5 op
 • Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset (SKO220) 5 op (kirjatentti)
 • Nykykirjallisuus (SKO240a) 5 op (kirjatentti)
 • Kirjallisuuden opetus (SKO240b) 5 op (kirjatentti)

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op:

 • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op (mooc)
 • Kulttuuriperinnön teoria 5 op, verkko-opinnot
 • Työelämäopinnot 5 op
 • Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op (Helsingin työväenopisto, Mikkelin kesäyliopisto)

Museologia:
Arkeologinen kulttuuriperintö/Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi (Tampereen Kesäyliopisto)

Musiikkitiede:
Musiikkitieteen perusopinnot 25 op

 •  Johdatus musiikkitieteeseen 4 op
 • Johdatus etnomusikologiaan 3 op
 • Johdatus tietokoneavusteiseen musiikintutkimukseen 3 op
 • Johdatus länsimaisen taidemusiikin historiaan 5 op
 • Johdatus maailman musiikkikulttuureihin 5 op
 • Johdatus populaarimusiikin historiaan 5 op

Musiikkitieteen aineopintoja

 • Musiikkiakustiikka 5 op
 • Latinalaisen Amerikan musiikki-jakso 
 • Heavy metal music in contemporary history and society 5 op (Helsingin aikuisopisto)

Pohjoismaiset kielet:
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto k17, Lapin kesäyliopisto s16)

 • Norja ja norjan kieli 4 op
 • Suomen- ja ruotsinruotsalainen yhteiskunta, kulttuuri ja kirjallisuus 4 op

Pohjoismaisten kielten aineopintoja, 35 op

 • Kielioppi ja kielitiede 5 op
 • Suullinen ja kirjallinen viestintä 2, 8 op 
 • Ruotsin kielen kehitys ja variaatio 5 op
 • Nordistiikka ammattina 4 op
 • Tanska ja tanskan kieli 4 op 
 • Islanti ja islannin kieli 4 op 
 • Kielen oppiminen 5 op 

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville:
Puheviestintä I 5 op

Romanikieli ja -kulttuuri:
Romanikielen ja -kulttuurin perusopinnot 25 op

 • Romanien historia 6 op
 • Suomen romanikielen peruskurssi 10 op
 • Romanien kulttuuri ja identiteetti 6 op
 • Romanien nykypäivää 3 op

Suomen kieli:
Suomen kielen perusopinnot 25 op

 • Johdatus kielentutkimukseen 5 op
 • Suomi kieliyhteisönä 5 op
 • Fonologia ja morfologia 5 op
 • Syntaksi 5 op
 • Semantiikka 5 op

Suomen kielen aineopinnot 35 op

Taidehistoria:
Taidehistorian perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto)

 • Johdatus taidehistorian opintoihin/ perusopintojen opiskelijoille
 • Peruskurssi I 5 op (Avoin yliopisto, Espoon työväenopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto)
 • Peruskurssi II 5 op (Avoin yliopisto, Espoon työväenopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto)
 • Peruskurssi III 5 op (Avoin yliopisto, Espoon työväenopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Porvoon kansalaisopisto, Tampereen kesäyliopisto)
 • Johdatus kultuuriperinnön tutkimiseen 5 op (mooc)
 • Taidehistorian valinnaisia opintoja (kotitenttinä) 5 op
 • Taidehistorian valinnaisia opintoja (luentojakso kevät 2017) 5 op

Taidehistorian aineopinnot 35 op (aloitus syksy 2016)

 • Johdatus taidehistorian opintoihin/aineopintoihin osallistuville opiskelijoille
 • Praktikum I 5 op
 • Praktikum II 5 op
 • Kulttuuriperinnön teoria  5 op, verkko-opinnot
 • Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op
 • Työelämäopinnot 5 op
 • Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
 • Taidehistorian lähestymistavat 5 op
 • Taidehistorian valinnaisia opintoja (kotitenttinä) 5 op
 • Taidehistorian valinnaisia opintoja/ Näkökulmia symbolismiin 5 op

Taiteiden tutkimus ja teoria:
Taiteiden tutkimus ja teoria 25 op opintokokonaisuus:
Taidemaailman rakenteet ja toimijat 5 op

Uskontotiede:
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op (Tampereen kesäyliopisto)

Yleinen kirjallisuustiede:
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)

 • Kirjallisuustieteen perusteet 5 op, verkko-opinnot
 • Tekstianalyysi 5 op
 • Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op
 • Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op
 • 1800-luvun kirjallisuudesta nykyajan kirjallisuuteen 5 op

Yleisopinnot:
Puheviestintä (Yy12, hum.) 2 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)
Taitava kirjoittaja 2 op (verkkokurssi)
Tieteellinen kirjoittaminen (Yy 11, hum) 3 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)
Työelämään orientoivat opinnot (Maailman kulttuurien laitos) (4 op)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot

Erityispedagogiikka:
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, s16 ja k17; Valkon kansalaisopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Helsingin Evankelinen Opisto, Järvenpään Opisto, Helsingin työväenopisto, Alkio-opisto; Espoon Työväenopisto verkko-opinnot)

 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op

Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot 15 op (Avoin yliopisto, Valkon kansalaisopisto, Kainuun kesäyliopisto, Työväen Akatemia)

 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op

Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöosat 20 op

 • Aivot ja oppiminen 5 op, verkko-opinnot
 • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op, verkko-opinnot
 • Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op
 • Käyttäytymisen haasteet 5 op

Erityispedagogiikan aineopintojen menetelmäosat ja proseminaari 18 op

 • Määrälliset tutkimusmenetelmät 1, 4 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 1, 3 op
 • Erityispedagogiikan perusteet, 3 op
 • Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op

Kasvatustiede (luokanopettaja):
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (5 op)
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan (5 op)
 • Didaktiikka (5 op) (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)
 • Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa (5 op)
 • Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (5 op)

Kasvatustiede (varhaiskasvatus):
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op

 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (5 op)
 • Lapsuuden muuttuminen (5 op)
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan (5 op)
 • Didaktiikka (5 op)
 • Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa (5 op)

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede):

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op,  lähiopinnot (Avoin yliopisto, Hämeen kesäyliopisto Riihimäki, Hyvinkään opisto)

 • P1 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • P3 Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • P4 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
 • P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op, verkko-opinnot (Avoin yliopisto, Espoon työväenopisto, Järvenpään opisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lahti)

 • P1 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • P3 Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • P4 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
 • P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op, lähi- ja verkko-opinnot

 •  A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op
 • A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
 • A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
 • A 2.1. Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
 • A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5 op
 • A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op
 • A 2.5. Kehittävä työntutkimus 5 op
 • A 2.6. Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
 • A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op
 • A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 4 op

Monikulttuurisuuskasvatus:
Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot 25 op

 • Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus, 5 op
 • Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa, 5 op
 • Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi, 5 op
 • Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito,  5 op
 • Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa,  5 op

Psykologia:
Psykologian perusopinnot 25 op, lähiopinnot (Avoin yliopisto, Espoon työväenopisto, Helsingin Evankelinen Opisto, Hämeen kesäyliopisto)  ja verkko-opinnot

 • Johdatus Neuropsykologiaan (5 op)
 • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op)
 • Johdatus kehityspsykologiaan (5 op)
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (5 op)
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin (5 op) 

Psykologian aineopinnot 35 op

 • Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia (5 op)
 • Havaintopsykologian perusteet (6 op)
 • Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia (5 op)
 • Kehityspsykopatologia (6 op)
 • Hyvinvoinnin psykologia ( 5 op)
 • Kliininen psykologia ( 8 op)

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op

 • Johdatus kehityspsykologiaan (5 op)
 • Kehityspsykopatologia (6 op)
 • Kliininen psykologia (8 op)
 • Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä (4 op)
 • Psykoterapia (7 op)

Yleisopinnot:
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot

Kansanterveystiede:
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot

Kotieläintiede:
Hevoskurssi 2 op (Porvoon kansalaisopisto)

Puutarhatiede:
Hyvinvointia puistosta ja puutarhasta 3 op (Tampereen kesäyliopisto)

Ravitsemustiede:
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, kaksi ryhmää S2016 ja K2017
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, Helsingin aikuisopisto

 • Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131  5 op
 • Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112 5 op
 • Kansanravitsemus RAV101 5 op
 • Ruokavaliohoito 4 op
 • Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen 4 op
 • Ravitsemus ja liikunta 2 op

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot

Fysiikka:
Fysiikan perusopinnot 25 op

Kemia:
Kemian perusopinnot 25 op
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op (Helsingin Evankelinen Opisto)
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op (Helsingin Evankelinen Opisto)

Maantiede:
Maantieteen alan perusopinnot 25 op

Matematiikka:
Matematiikan perusopintoja 25 op

Tilastotiede:
Tilastotieteen perusopintoja 25 op

Tietojenkäsittelytiede:
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s16 ja k17

 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op 
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
 • Tietokantojen perusteet 5 op
 • Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 3 op (Avoin yliopisto lähi- ja verkko-opinnot, Espoon työväenopisto, Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Helsingin työväenopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Vaasan kesäyliopisto)

Asiakirjojen laadintakurssi 3 op (Työväen Akatemia, Tampereen kesäyliopisto, Espoon työväenopisto)
Hallinto-oikeus 10 op
Oikeushistoria 5 op (Helsingin työväenopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akatemia)
Oikeusteoria 6 op (Avoin yliopisto, Työväen Akatemia)
Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op (Espoon työväenopisto, Helsingin työväenopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akatemia)
Työoikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 5 op (Avoin yliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Työväen Akatemia)
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op (Espoon työväenopisto, Helsingin työväenopisto, Työväen Akatemia)

Teologisen tiedekunnan opinnot

Yleinen teologia:
Yleinen teologia perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

 • Eksegetiikan perusteet 5 op
 • Kirkkohistorian perusteet 5 op
 • Systemaattisen teologian perusteet 5 op
 • Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
 • Uskontotieteen perusteet 5 op

Yleinen teologia aineopinnot 35 op, verkko-opinnot

 • Eksegetiikka 5 op
 • Kirkkohistoria 5 op
 • Systemaattinen teologia 5 op
 • Käytännöllinen teologia 5 op
 • Uskontotiede 5 op
 • Yleisen teologian seminaari 10 op 

Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot

EU-opinnot:
Euroopan poliittisen integraation historia 5 op

Filosofia:
Filosofian perusopinnot 25 op: 

 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
 • Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op 
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op 
 • Johdatus tieto-oppiin 3 op 
 • Johdatus kielifilosofiaan 3 op 
 • Johdatus logiikkaan 5 op

Johtaminen:
Johtamisen perusopinnot (JOS) 25 op

 • Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op
 • Yritysjohtamisen kehityslinjoja 5 op
 • Sukupuoli ja johtaminen 5 op
 • Modernin julkishallinnon johtamisstrategiat 5 op
 • Muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot 5-15 op:
  Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 5 op (Avoin yliopisto, Hämeen kesäyliopisto)
  Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
  JOS-perusopintojen kirjatentti  0-11 op

Johtamisen aineopinnot, osia

Kaupunkitutkimus:
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Kaupunki ja kulttuuri (5 op)

Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op

 • Kehitysmaatutkimuksen johdanto 5 op
 • Kehitysteoriat 5 op
 • Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö 5 op
 • Globaalihistoria 5 op, verkko-opinnot
 • Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op, verkko-opinnot

Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

 • Kehitysmaatutkimuksen johdanto 5 op
 • Kehitysteoriat 5 op
 • Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö 5 op
 • Globaalihistoria 5 op
 • Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op
 • Kehityskysymykset ja yhteiskunnallinen liikehdintä Latinalaisessa Amerikassa 5 op

Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja osia, verkko-opinnot

 • Sukupuoli ja kehitys 5 op
 • Ympäristö ja kehitys 5 op
 • Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op
 • Globaalihistoria 5 op
 • Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op
 • Kehityskysymykset ja yhteiskunnallinen liikehdintä Latinalaisessa Amerikassa 5 op

Lapsuus- ja nuorisotutkimus:
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
Lapsuuden  tutkimus 5 op
Lastensuojelun perusteet 5 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot osia

 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op
 • Antropologian keskeiset suuntaukset 5 op

Sosiaalipsykologia:
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, s16 (Avoin yliopisto, Alkio-opisto, Lapin kesäyliopisto) ja k17

 • Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op
 • Suomalainen sosiaalipsykologia 5 op
 • Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia 5 op
 • Asenteet ja ennakkoluulot 5 op
 • Sosiaalipsykologian teoreettiset-metodologisia perusteita 5 op

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s16

 • Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op
 • Suomalainen sosiaalipsykologia 5 op
 • Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia 5 op
 • Asenteet ja ennakkoluulot 5 op
 • Sosiaalipsykologian teoreettiset-metodologisia perusteita 5 op

Sosiaalipsykologian aineopintoja

 • Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos 5 op
 • Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä 5 op
 • Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus 5 op
 • Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen 5 op
 • Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot:
  • Seminaari 5 op
  • Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op

Sosiaalityö:
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, verkko-opinnot (lähiopinnot: Helsingin työväenopisto)

 • Sosiaalityön johdantokurssi 5 op
 • Kansalainen ja yhteisöt 5 op
 • Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 op
 • Hyvinvointipolitiikka 5 op
 • Erityisalakurssi 5 op

Sosiaalityön aineopinnot 35 op, osia (ei kokonaisuutta):
Erityisalakurssi: Johdatus vammaistutkimukseen ( 5 op)

Sosiologia:
Sosiologian perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto)

 • Sosiologian johdanto 5 op
 • Väestötieteen johdanto 5 op
 • Suomalaista sosiologiaa 5 op
 • Sosiologisia näkökulmia 5 op
 • Sosiologian oppihistoria I 5 op

Sosiologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

 • Sosiologian johdanto 5 op
 • Väestötieteen johdanto 5 op
 • Suomalaista sosiologiaa 5 op
 • Sosiologisia näkökulmia 5 op
 • Sosiologian oppihistoria I 5 op

Sosiologian aineopinnot 35 op

 • Sosiologinen teoria I (5 op)
 • Väestötieteen jatkokurssi (5 op)
 • Sosiologian oppihistoria II (5 op)
 • Nyky-yhteiskunnan sosiologia (5 op)
 • Vapaavalintaisia sosiologian opintoja (15 op):
  • Kaupunkisosiologia (5 op)
  • Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (5 op)
  • Yhteiskunnallinen muutos (5 op)

Taloustiede:
Taloustieteen perusopinnot 25 op

 • Taloustieteen perusteet 5 op
 • Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
 • Taloustieteen termejä ja sovelluksia 5 op
 • Taloustieteen muita vuosittain vaihtuvia erikoiskursseja 10 op

Tilastotiede:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op (mooc) (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op (mooc) (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto)

Valtio-oppi:
Valtio-opin perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto, Työväen Akatemia)

 • Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op
 • Suomen poliittinen järjestelmä ja EU 5 op, verkko-opinnot
 • Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus 5 op, verkko-opinnot
 • Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset 5 op, verkko-opinnot
 • Julkisen hallinnnon tutkimus 5 op

Valtio-opin perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

 • Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op
 • Suomen poliittinen järjestelmä ja EU 5 op
 • Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus 5 op
 • Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset 5 op
 • Julkisen hallinnnon tutkimus 5 op

Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen linja)

 • Valtio-opin tutkimuksen metodologia 5 op
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
 • Politiikan tutkimuksen lähestymistavat 5 op
 • Poliittinen osallistuminen 5 op
 • Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
 • Julkisen hallinnon tutkimus 5 op
 • Policy-, toimeenpano- ja arviointitutkimus 5 op

Vammaistutkimus:
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta 5 op
Vammaistutkimuksen teoreettiset ja eettiset kysymykset 5 op

Vanhenemisen tutkimus:
Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

 • Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
 • Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
 • Monitieteinen vanhenemisen tutkimus 5 op
 • Suomi ikääntyy 5 op
 • Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op

Viestintä:
Viestinnän perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto)

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, 5 op
 • Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka K2, 5 op

Viestinnän perusopinnot 25 op, verkko-opinnot:

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, 5 op
 • Viestinnän analyysi  (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka K2, 5 op 

Viestinnän aineopinnot 35 op:

 • Viestinnän tutkimusperinteet K9, 5 op
 • Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaine) 5 op
 • Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op 
 • Valinnaiset viestinnän tutkimusalojen opintojaksot 20 op 

Yksittäisiä valinnaisia opintojaksoja:

 • Journalistinen työ 5 op (Avoin yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulu)
 • Julkishallinnon viestintä 5 op (Avoin yliopisto, Hämeen kesäyliopisto)
 • Kriisiviestinnän harjoituskurssi 5 op (Hämeen kesäyliopisto)
 • Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op (Helsingin aikuisopisto, Helsingin työväenopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Kainuun kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulu, Tampereen kesäyliopisto)

Viestinnän aineopinnot 35 op, verkko-opinnot:

 • Viestinnän tutkimusperinteet K9, 5 op
 • Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaine) 5 op
 • Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op 
 • Valinnaiset viestinnän tutkimusalojen opintojaksot 20 op

Yhteiskuntahistoria:
Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op

 • Yhteiskuntahistorian johdantokurssi 5 op
 • Maailmanpolitiikka 5 op
 • Globaali talous 5 op
 • Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot 5 op
 • Valta, politiikka ja kansalainen 5 op

Yhteiskuntapolitiikka:
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto)

 • Johdatus sosiaalipolitiikkaan 5 op
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I 10 op (valitaan kaksi kurssia alla olevista)
  Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
  Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
  Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
  Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
 • Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op
 • Hyvinvointivaltion instituutiot 5 op

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

 • Johdatus sosiaalipolitiikkaan 5 op
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I 10 op
  Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
  Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
  Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op
 • Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op
 • Hyvinvointivaltion instituutiot 5 op

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op, verkko-opinnot

 • Kestävä hyvinvointi 5 op
 • Yhteiskuntateoria II: Sosiologinen teoria 5 op
 • Yhteiskuntateoria III: Hyvinvointivaltioteoria 10 op
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II 15 op
  Kaupunki ja kulttuuri 5 op
  Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
  Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
  Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
  Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
  Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
  Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op

Ympäristöpolitiikka:
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op, verkko-opinnot

Yleisopinnot:
Julkisoikeus (valt.) 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op (mooc) 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op (mooc)
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op (Helsingin Evankelinen Opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto)

Ruotsinkielinen opintotarjonta

Grundstudier i rättsvetenskap 25 sp
Grundstudier i socialpsykologi och psykologi 25 sp
Grundstudier i socialt arbete 25 sp
Ämnesstudier i socialt arbete

 • S10 Handledd praktik (10 sp)
 • S11 Kandidatseminarium (4 sp)
 • S12 Kandidatavhandling (6 sp)

Grundstudier i statskunskap med förvaltning 25 sp
Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp (Helsingfors stads svenska arbetarinstitut)
Grundkurs i juridik 3 sp (Helsingfors stads svenska arbetarinstitut)