Ennakkotietoa: Kesäopinnot 2020

Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös kesällä. Tutustu nyt kesäopintojen 2020 ennakkotietoihin!

Tältä sivulta löydät ennakkotiedot ensi kesän opinnoista Avoimessa yliopistossa. Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat.  Kokonaisuudessaan kesän opintotarjonta on nähtävissä 15.3.2020 alkaen. Ensimmäiset kesäopinnot alkavat toukokuun alussa.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa joustavammin omassa aikataulussaan. 

Opintomaksun suuruus on 15 euroa per opintopiste (op). Viiden opintopisteen laajuisen opintojakson hinta on tällöin 75 euroa. Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. 

Kesäopinnot 2020 (ennakkotiedot)

Ennakkotietoihin saattaa tulla muutoksia. Listaa päivitetään 14.3.2020 saakka, jonka jälkeen kesän opintotarjonta ja opinto-ohjelmat julkaistaan kokonaisuudessaan. Viimeisin päivitys on tehty 10.3.2020.  

Lukiolaisille soveltuvat opinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). Opinnot johdattelevat ao. tieteenalan perusteisiin. 

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma (kanditaso) 
Kielten koulutusohjelma (maisteritaso)
Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien koulutusohjelma (maisteritaso)
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma 
Monitieteiset opinnot
Elämänkatsomustieto
Johtaminen
Sukupuolentutkimus

Kieliopinnot
Menetelmäopinnot
Opiskelua tukevat opinnot
Studier på svenska 
Studies in English
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot

Biologian koulutusohjelma 

Ekologian perusteet 5 op ♦
Bioinformatiikka 5 op
Genetiikan perusteet 5 op

Ympäristötieteiden koulutusohjelma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Ekologian perusteet 5 op ♦
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op ♦
Ekotoksikologia 5 op 
Ympäristötieteiden aineopintoja:
Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä 5 op

Humanistiset opinnot

Filosofian koulutusohjelma 

Filosofian perusopintoja:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op ♦
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op

Historian koulutusohjelma

Keskiajan tutkimus
Kristinusko keskiajalla 5 op
Keskiajan historian erityiskursseja: Antiikin ja keskiajan naisia 5 op
Keskiajan historian erityiskursseja: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (ekskursio)
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (ekskursio)

Historian perusopintoja:
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Uuden ajan alku I 5 op (mooc) ♦
Uuden ajan alku I 2 op (tutustumiskurssi lukiolaisille) ♦

Historian temaattiset aineopinnot:
Talous ja valta: Kriisiytyvä maailma? 5 op ♦
Yksilö ja yhteisö: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (ekskursio)
Yksilö ja yhteisö: Antiikin ja keskiajan naisia 5 op
Kansat ja kansainvälisyys: Modernin Kiinan historia 5 op  ♦
Aatteet ja opit: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op ♦

Kielten koulutusohjelma (kanditaso)

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja:
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti
Tieteenalan kulttuuriopintoja/Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan 5 op ♦

Antiikin kreikka
Antiikin filosofia 5 op

Kognitiotiede
Johdatus kognitiotieteeseen 5 op

Kielten koulutusohjelma (maisteritaso)  

Wolof: Language and Culture 5 op

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien koulutusohjelma (maisteritaso)

Tekoälyn filosofiaa 5 op

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelma

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville 
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op

Tieteellinen kirjoittaminen
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op ♦

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op (lähiopetus)
1800-luvun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
Nykykirjallisuus 5 op

Suomen kielen opintosuunta
Suomen kielen perusopintoja:
Semantiikka 5 op (kirjallisuuskuulustelu)
Kielenhuolto 5 op 
Kielenhuolto 5 op (kirjallisuuskuulustelu)

Suomi vieraana kielenä (S2) 
Suomi 1A 3 op
Suomi 1B 2 op
Suomi 2A 3 op
Suomi 2B 2 op
Suomi 3 5 op

Pohjoismaisten kielten opintosuunta
Tanska ja tanskan kieli 5 op

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma 

Kulttuurien tutkimus
Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op  ♦

Aasian tutkimus
Japanin kielen alkeet 1 5 op ♦
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden opintoja:
Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan 5 op ♦
Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212/KUKA-AA213) ♦
Japanilaisen pelimusiikin historia, tyylit ja tekijät 5 op ♦

Alue- ja kulttuurintutkimus
Arki ja elämäntapa: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op

Taidehistorian opintosuunta
Taidehistorian opintokokonaisuus 15–30 op:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja a' 5 op:
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (ekskursio)
Taidehistorian lähestymistapoja a' 5 op:
Sosiaalisesti sitoutunut nykytaide 5 op

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uusi ja vanha kansanusko 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op

Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma   

Euroopan kulttuurien valinnainen teema-alue: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op 
Modernin Kiinan historia 5 op (ALKU-AA315/ALKU-C501)

Kulttuuriperinnön koulutusohjelma 

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön erikoistumisopintoja á 5 op: 
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (ekskursio)
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op 
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op

Museologia
Museologian valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (ekskursio) (KUMA-MU512)
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (KUMA-MU512)

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma

Taiteiden tutkimus I 
Taidekritiikki 5 op (lähiopetus)
Taiteiden tutkimuksen, menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Elokuva ja televisiotutkimuksen perusopintoja:
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op ♦

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusteet 5 op ♦
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen aineopintoja:
Japanilaisen pelimusiikin historia, tyylit ja tekijät 5 op ♦
Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja:
Tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:
Populaarikirjallisuus: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op

Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede):
Pakolliset sisältöopinnot:
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Erityispedagogiikan aineopintoja:
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja
Mediakasvatuksen perusteet 5 op
Neuroscience of Learning – Oppimisen aivotutkimusta 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet 
Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja: 
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 
Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen tukena 2 op

Studia Paedagogica 
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op
Työn trendit ja oppiminen 3 op

Lääketieteelliset opinnot

Psykologian koulutusohjelma

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma
Psykologian perusopinnot 25 op tai Psykologian valinnainen opintokokonaisuus 15 op:
Johdatus neuropsykologiaan 5 op ♦
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op ♦
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Psykologian aineopintoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op
Psykologian valinnaisia opintoja:
Mielenterveyden psykologia 5 op

Maatalous-metsätieteelliset opinnot

Elintarviketieteiden koulutusohjelma

Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologia 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op 

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelma, maisteritaso 

AGERE-002 Cost-Benefit Analysis 5 cr, (mooc)

Metsätieteiden koulutusohjelma

Matematiikka I 5 op ♦
Myynnin verkkokurssi 6 op

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op

Tähtitiede
Maailmankaikkeus nyt 3 op ♦
Johdatus astrobiologiaan 3 op ♦

Kemian koulutusohjelma 

Orgaaninen kemia 1 5 op

Maantieteen koulutusohjelma 

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Lukiomatematiikan kertaus 1–2 op ♦
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikkaa kaikkialla 5 op
Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op

Tilastotiede
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op
Todennäköisyyslaskenta I 5 op

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja: 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op ♦
Ohjelmoinnin perusteet 5 op (mooc) ♦
Introduction to Programming 5 op (mooc)
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op (mooc)
Advanced Course in Programming 5 op (mooc)
Tietokantojen perusteet 5 op (mooc)
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op ♦
Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja:
Data Analysis with Python 5 cr (mooc)
DevOps with Docker 1-3 cr (mooc) 
Elements of AI: Introduction to AI 2 op (mooc) ♦
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op (mooc) ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp (mooc) ♦
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op (mooc)
Full Stack Web Development 3 -8 cr (mooc)
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Full Stack Web Development Project 1-10 cr
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op (mooc) 

Oikeustieteelliset opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 5 op ♦

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Arvopaperimarkkinaoikeus (luennot ja välikuulustelu) 2 op
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op
Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op
Yleinen hallinto-oikeus 2 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Valinnaiset jaksot
Eläinoikeus 5 op
 

Teologiset opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:
Kristinusko Suomessa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä osuus 5 op
Teologian maisteriopintoja:
Kristinusko keskiajalla 5 op (TUM-3307 keskiajan tutkimuksen kurssi)

Teologiset kielet
Heprea I 5 op
Heprea II 5 op
Kreikka II 5 op (osan I aiemmin suorittaneille)
Latina I 5 op
Latina II 5 op

Valtiotieteelliset opinnot

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Poliittinen viestintä 5 op 
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Organisaatiotutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op 

Maailmanpolitiikka 
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op ♦

Työelämä ja asiantuntijuus -opintoja:
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op ♦
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Kriminologia 5 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op
Hyvinvointivaltioteoria 5 op
Julkisoikeus 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Kriminologia 5 op

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Sosiologinen mielikuvitus 5 op

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuuden tutkimus 5 op

Menetelmäopinnot 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)  5 op (mooc)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op (mooc)

Taloustieteen koulutusohjelma 

Taloustieteen perusteet 5 op ♦
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op
TA5 Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 5 op
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op
Kansantalouden tilinpito 5 op (mooc)

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op):
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Maailmanpolitiikka - historiallinen perspektiivi 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Kriisiytyvä maailma 5 op
Medical anthropology 5 cr

Tieteenalakurssit:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Monitieteiset opinnot

Elämänkatsomustieto 

Elämänkatsomustiedon perusopintoja:
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Elämänkatsomustiedon aineopintoja: 
Uusi ja vanha kansanusko 5 op
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Johtaminen

Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op

Sukupuolentutkimus

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op

Kieliopinnot

Tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot 

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op ♦
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op ♦
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op 

Tutkintoon sisältyvät kieliopinnot

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr ♦
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum., kasv., oik., valt., mat.-luonn.) 3 op
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp ♦

Teologiset kieliopinnot

ks. Teologiset opinnot

Muut kieliopinnot

Arabian alkeiskurssi 2 3 op 

ks. myös: Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Menetelmäopinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteiset tieteenalaopinnot 

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Yhteiskuntatilastotiede 

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op (mooc)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op (mooc)

Opiskelua tukevat opinnot 

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 

Studier på svenska

Grundkurs i juridik 5 sp  ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp (mooc)

Studies in English

Full Stack Web Development 3 -8 cr (mooc)
Full Stack Web Development Project 1-10 cr
The Elements of AI: Introduction to AI 2 cr (mooc)
DevOps with Docker 1-3 cr (mooc)
DevOps with Docker, extension course (mooc)
Development Economics I: Introduction to Development Economics 5 cr
Medical anthropology 5 cr
AGERE-002 Cost-Benefit Analysis 5 cr, (mooc)
Wolof: Language and Culture 5 op

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Huom! Yhteistyöoppilaitoksilla on omat opintomaksunsa ja käytäntönsä, eivätkä niiden kesäopinnot ole maksuttomia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Helsingin seudun kesäyliopisto 
Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op 
Arabian alkeiskurssi 2 3 op 
Arabian jatkokurssi 1 3 op 
Arabian puhekielen peruskurssi 5 op (Egyptin puhekielen peruskurssi 5 op)
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op 
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op 
Espanjan jatkokurssi 1 3 op 
Espanjan jatkokurssi 2 3 op 
Hollannin alkeiskurssi 5 op
Hollannin jatkokurssi 5 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op 
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Orientaatio japanin kieleen 2 op
Japanin alkeiskurssi 1 2 op 
Japanin alkeiskurssi 2 2 op 
Japanin jatkokurssi 1 3 op 
Japanin jatkokurssi 2 3 op 
Kanji-merkit 1 1 op 
Kanji-merkit 2 1 op 
Kanji-merkit 3 1 op 
Kanji-merkit 4 1 op  
Kiinan alkeiskurssi 5 op (Elementary Chinese 1 2 op ja Elementary Chinese 2 3 op) 
Kiinan jatkokurssi 2 op (Elementary Chinese 3 2 op) 
Nykykreikan alkeiskurssi 5 op
Persian peruskurssi 1 5 op
Persian peruskurssi 2 5 op
Persian peruskurssi 3 5 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op 
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op 
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op 
Ranskan jatkokurssi 1 3 op 
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 3 3 op
Le France qui bouge - Ranskan jatkokurssi 4 4 op 
Saksan alkeiskurssi 1 4 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op 
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Viron alkeiskurssi 1 3 op 
Viron alkeiskurssi 2 2 op 

Animismista monoteismiin 5 op
History of Finland 5 op
Muinaisen Egyptin uskonto 5 op
Trumpin jäljillä – yhdysvaltalaisen populismin historiaa sisällissodasta nykypäivään 5 op

Tampereen kesäyliopisto
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op 
Käytännön italian kurssi 2 op
Korean alkeiskurssi 1 3 op 
Korean alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op 

Vaasan kesäyliopisto 
Korean alkeiskurssi 1 3 op