Ennakkotietoa: Avoimen yliopiston kesäopinnot 2021

Kesän 2021 opinnot järjestetään valtaosin verkko-opintoina. Tutustu nyt ennakkotietoihin!

HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso ajantasaiset ennakkotiedot uusilta verkkosivuiltamme.

Poikkeuksellisinakin aikoina on tärkeää tähytä tulevaisuuteen - vaikka jo ensi kesään! Tältä sivulta löydät ennakkotiedot kesän 2021 opinnoista Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Lukuvuoden 2021-2022 ennakkotiedot julkaistaan maaliskuussa 2021. 

Kesäopintojen valmis opintotarjonta on nähtävissä 15.3.2021. Ennakkotietolistausta on päivitetty viimeksi 12.2.2021.

Lukiolaisille erityisen hyvin soveltuvat opinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). Opinnot johdattelevat ao. tieteenalan perusteisiin. 

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Humanistiset opinnot
Kasvatustieteelliset opinnot
Lääketieteelliset opinnot
Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Oikeustieteelliset opinnot
Teologiset opinnot
Valtiotieteelliset opinnot
Monitieteiset opinnot 
Kieliopinnot

Tutustumiskurssit
Avoimet verkkokurssit eli MOOCit
Opiskelua tukevat opinnot
Studier på svenska
Studies in English
Opinnot yhteistyöppilaitoksissa 

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot  

Bio­lo­gian kandioh­jel­ma

Ekologian perusteet 5 op ♦
Ihmisen fysiologia 5 op

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Bioinformatiikka 5 op

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den kandioh­jel­ma

Ympäristötieteiden perusopintoja

Ekologian perusteet 5 op ♦ 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op ♦
Ekotoksikologia 5 op

Ympäristötieteiden aineopintoja

Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä 5 op

Humanistiset opinnot 

Fi­lo­so­fian kandiohjelma  

Filosofian perusopintoja

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op ♦
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op

His­to­rian kandiohjelma 

Keskiajan tutkimus

Kristinusko keskiajalla: Munkkeja, maallikoita ja pyhiä naisia 5 op
Uutta! Keskiajan arkeologian erityiskursseja: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5 op
Uutta! Keskiajan jälkivaikutus: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5 op 
Uutta! Kristikunnan reuna-alueet ja kulttuurien kohtaaminen: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Kristikunnan reuna-alueet ja kulttuurien kohtaaminen: Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Uutta! Keskiajan juuret: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Keskiajan juuret: Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Uutta! Keskiajan historian erityiskursseja: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Keskiajan historian erityiskursseja: Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Uutta! Keskiajan taloushistoria 5 op

Historian perusopintoja

Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Uuden ajan alku I 5 op, MOOC ♦
Uuden ajan alku I 2 op (tutustumiskurssi lukiolaisille) ♦

Historian temaattiset aineopinnot

Kansat ja kansainvälisyys: Modernin Kiinan historia 5 op ♦
Uutta! Aatteet ja opit: Kansallista tarinaa luomassa 5 op
Uutta! Kaupunki ja kulttuuri: Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 5 op
Uutta! Aatteet ja opit: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Yksilö ja yhteisö: Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 5 op
Uutta! Yksilö ja yhteisö: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op

Historian alueelliset aineopinnot

Uutta! Suomen ja lähialueiden historia: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5op
Uutta! Suomen ja lähialueiden historia: Kansallista tarinaa luomassa 5 op
Uutta! Euroopan historia: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Maailmanhistoria: Afrikka siirtomaa-ajan varjossa 5 op

Historian maisteriohjelma

Erikoistumisopinnot: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5 op
Erikoistumisopinnot: Kansallista tarinaa luomassa 5 op

Kiel­ten kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op

Kommunikaatio ja kognitio -opintokokonaisuuden opintoja

Johdatus kognitiotieteeseen 5 op ♦

Ko­ti­mais­ten kiel­ten ja kir­jal­li­suu­ksien kandioh­jel­ma 

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville

Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op 

Tieteellinen kirjoittaminen

Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op ♦

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op
1800-luvun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
Nykykirjallisuus 5 op

Suomen kielen opintosuunta

Suomen kielen perusopintoja:
Semantiikka 5 op
Fonologia ja morfologia 5 op
Uutta! Diskurssi 5 op  

Suomi vieraana kielenä (S2)

Suomi 1A 3 op
Suomi 1B 2 op
Suomi 2A 3 op
Suomi 2B 2 op
Suomi 3 5 op 
Suomi 4 5 op

Kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen kandiohjelma

Aasian tutkimus

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op tai 30 op) opintoja:
Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212, KUKA-AA213) ♦
Uutta! Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op (KUKA-AA212) ♦

Folkloristiikka 

Uutta! Magiaa ja noituutta: Länsimaista taikuutta kautta historian 5 op

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja:
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op ♦

Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja;
Uutta! World literature eilen ja tänään (KUKA-501, KUKA-502, KUKA-503) 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus

Uutta! Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana (KUKA-AM503, KUKA-AM507) 5 op

Taidehistorian opintosuunta

Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
Taidehistorian lähestymistapoja 5 op

Uskontotieteen opintosuunta

Uutta! Magiaa ja noituutta: Länsimaista taikuutta kautta historian (KUKA-US206, KUKA-US217) 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Uutta! Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne (KUKA-US217) 5 op

Tai­tei­den tut­ki­muk­sen kandioh­jel­ma 

Taiteiden tutkimuksen yhteiset aineopinnot:

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen: Taidekritiikki 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja:
Audiovisiaalinen kerronta 5 op
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op ♦

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja
Uutta! Nordic Noir: Uusi pohjoismainen rikosfiktio elokuvassa ja televisiossa 5 op 

Estetiikan opintosuunta

Estetiikan aineopintoja:
Uutta! Kaupunkiestetiikka 5 op

Musiikkitieteen opintosuunta

Musiikkitieteen aineopintoja:
Uutta! Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op ♦
Uutta! Afrikan musiikit 5 op

Teatteritieteen opintosuunta:

Teatteritieteen perusopintoja:
Suomen teatterihistoria 5 op
Teatteritieteen aineopintoja:
Uutta! Draama ja dramaturgia I 5 op 

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja:
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:
Uutta! World literature eilen ja tänään 5 op 

Alue- ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen maisteriohjelma

Aasian tutkimus

Modernin Kiinan historia (ALKU-AA315, ALKU-C501) 5 op

Humanistinen ympäristötutkimus

Uutta! Kulttuurinen kestävyys ja toimijuus (ALKU-EH512, ALKU-EH513, ALKU-EH514) 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus

Uutta! Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana (ALKU-P315) 5 op

Kie­lel­li­sen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma

Kognitiotiede

Arkielämän ja eksperttiyden kognitiivinen perusta 5 op

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Kansatiede

Uutta! Kulttuurinen kestävyys ja toimijuus (KUMA-KA308) 5 op

Kulttuuriperinnön tutkimus

Kulttuuriperinnön erikoistumisopintoja á 5 op:
Uutta! Kulttuurinen kestävyys ja toimijuus (KUMA-KP506, KUMA-KP507) 5 op

Kirjallisuuden tutkimuksen maisteriohjelma

Yleinen kirjallisuustiede, syventäviä opintoja:
Uutta! World literature eilen ja tänään 5 op 

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Musiikkitiede, syventäviä opintoja:
Uutta! Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op ♦ 

Kasvatustieteelliset opinnot 

Kasvatustieteiden kandiohjelma 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta  

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede): 
Pakolliset sisältöopinnot:
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot:
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
Kehittävä työntutkimus 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Luokanopettajan opintosuunta

Kasvatustieteen perusopintoja: 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan  5 op ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteen aineopintoja: 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp ♦

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta

Tutustumiskurssi varhaiskasvatukseen: Vuorovaikutus ja laaja tekstikäsitys 2 op ♦
Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka 3 op (tutustumiskurssin täydennysosa)

Kasvatustieteen perusopintoja: 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan  5 op  ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Kasvatustieteen aineopintoja: 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 

Erityispedagogiikan opintosuunta

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op: 
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan aineopintoja: 
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 

Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, MOOC
Uutta! Lapsuuden mediamaisema ja lapsen mediatoimijuus 5 op
Mediakasvatuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op
Uutta! Kasvatustieteen erikoiskurssi: Leikki varhaiskasvatuksessa 5 op, MOOC

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja:
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op 

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Draamaopetuksen perusteet 2 op

Studia Paedagogica

Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op
Työn trendit ja oppiminen 3 op
Kehittämisen trendit työelämässä 3 op

Changing Education -maisteriohjelma

New! Neuroscience in educational Sciences 5 cr 

Lääketieteelliset opinnot 

Psykologian kandiohjelma 

Psykologian perusopinnot 25 op
/ Psykologian valinnainen opintokokonaisuus 15 op: 

Johdatus neuropsykologiaan 5 op ♦
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op ♦ 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op  

Psykologian aineopintoja:

Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
Kognitiivinen neurotiede 5 op 

Psykologian valinnaisia opintoja:

Mielenterveyden psykologia 5 op  

Kansanterveystiede

Rethinking health 2 cr, MOOC
Lean ja systemaattinen kehittäminen sotessa 1 op, MOOC

Maatalous-metsätieteelliset opinnot 

Met­sä­tie­tei­den kandioh­jel­ma 

Matematiikka I 5 op ♦
Myynnin verkkokurssi 6 op

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma 

Ravitsemustiede

Ravitsemusfysiologia 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op

Maa­ta­lous-, ym­pä­ris­tö- ja luon­non­va­rae­ko­no­mian maisteriohjelma 

Cost-Benefit Analysis 5 cr, MOOC 
 

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 

Fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den kandi­oh­jel­ma 

Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
Maailmankaikkeus nyt 3 op ♦
Johdatus astrobiologiaan 3 op 

Ke­mian kandi­oh­jel­ma

Orgaaninen kemia 1 5 op

Maan­tie­teen kandioh­jel­ma 

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op

Ma­te­maat­tis­ten tie­tei­den kandi­oh­jel­ma

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuiksi 5 op, MOOC
Tilastotiede tutuksi ja R II 5 op, MOOC
Todennäköisyyslaskenta I 5 op, MOOC

Uutta! Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Lukiomatematiikan kertaus 2 op ♦
Matematiikkaa kaikkialla 5 op

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja

 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op ♦
 Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python), MOOC ♦
 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op (Python), MOOC
 Tietokantojen perusteet 5 op, MOOC
 Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦
 Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja

Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op, MOOC
Data Analysis with Python 5 cr, MOOC
DevOps with Docker 1-3 cr, MOOC
DevOps with Kubernetes 5 cr, MOOC
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC ♦
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
Elements of AI: Building AI 0-2 cr, MOOC
New! Ethics of AI 2 op, MOOC 
Uutta! Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op, MOOC
Nytt! Etik för artificiell intelligens: Introduction 2 sp, MOOC
Functional Programming I 5 cr, MOOC
Functional Programming II 5 op, MOOC
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op, MOOC

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja

Computing Tools for CS Studies 1 cr
Tietokone työvälineenä 1 op

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen maisteriohjelma

Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja: 
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, MOOC
Full Stack Web Development 3 -8 cr, MOOC
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Full Stack Web Development Project 1-10 cr

Oikeustieteelliset opinnot

Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op) MOOC ♦

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Arvopaperimarkkinaoikeuden luennot ja välikuulustelu, 3 op
EU:n sisämarkkinaoikeus 3 op
Immateriaalioikeus 3 op
Kuluttajaoikeus 2 op
Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op
Rikosoikeuden essee 3 op
Sopimusoikeus 6 op
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, Oikeushistoria 5 op
Yleinen hallinto-oikeus 4 op

Eläinoikeus 5 op (kuuluu valinnaisiin opintoihin)
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op (kuuluu valinnaisiin opintoihin)

Teologiset opinnot 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma 

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja

Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op 

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja

Kristinusko Suomessa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op

Islamilaisen teologian opintosuunta 

Opintotarjonnan ennakkotiedot julkaistaan myöhemmin.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma 

Kristinusko keskiajalla 5 op (Keskiajan tutkimuksen kurssi TUM-3307)

Teologiset kielet

Kreikka
Latina 

Valtiotieteelliset opinnot

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op
Julkisuus, demokratia ja media 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media ja kulttuuri 5 op
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus, demokratia ja media 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman työelämä ja asiantuntijuus -opintoja:

Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

So­si­aa­li­tie­tei­den kandiohjelma

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op 

Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op

Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op

Valitse vähintään kolme seuraavista:
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys 5 op
Hyvinvointivaltio 5 op
Valitse seuraavista niin, että kokonaisuuden laajuus (35 op) täyttyy:
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Asenteet, motivaatio ja itsesäätely 5 op
Arkitiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op
Julkisoikeus 5 op
Kriminologia 5 op
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus

Lapsuuden tutkimus 5 op

Menetelmäopinnot

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op 

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma

Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Ta­lous­tie­teen kandiohjelma

Taloustieteen perusteet 5 op ♦
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op
Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 5 op
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op ♦
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen kandiohjelma 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:

Pakolliset opinnot: 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op

Valinnaiset opintojaksot (5–15 op):
Globaali kehitys 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op
Kehityspolitiikat ja interventiot 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Medical Anthropology 5 cr
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Uusi globaali aika 5 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Ympäristö ja politiikka 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Tieteenalakurssit (10 op) 
(sisältyvät 35 op kokonaisuuteen):
Kehitysmaatutkimus: Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op
Poliittinen historia: Uusi globaali aika 5 op
Poliittinen historia: Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Vertaileva alueellinen etnografia 5 op
Talous- ja sosiaalihistoria: Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
Talous- ja sosiaalihistoria: Rakenteet ja kehitys 5 op 

Kehitysmaatutkimuksen opintokokonaisuus 15 op, osia

Globaali kehitys 5 op
Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op

Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op

Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Lisäksi kaksi seuraavista: 
Kansainvälinen historia 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Historiallisen politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op

Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Vertaileva alueellinen etnografia 5 op 

Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op

Globaali taloudellinen muuto 5 op tai
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Lisäksi seuraavat:
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
Rakenteet ja kehitys 5 op

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma 

Valinnaisia maisteriopintoja

Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op
Kehityspolitiikat ja interventiot 5 op
Medical Anthropology 5 cr

 

Monitieteiset opinnot 

Elä­män­kat­so­mus­tie­to 

Elämänkatsomustiedon perusopintoja

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op 

Elämänkatsomustiedon aineopintoja

Uusi ja vanha kansanusko 5 op
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Vertaileva alueellinen etnografia 5 op

Johtaminen

Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op

Su­ku­puo­len­tut­ki­muksen maisteriohjelma

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi 5 op
Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
Sukupuolentutkimus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden analyysissä 5 op
Uutta! Temaattiset opinnot: Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 
Uutta! Decolonizing Feminism: Theories and practices 5 cr (SPT-377, SPT-378)  

Kieliopinnot 

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op ♦
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op ♦
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­lio­pin­not 

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr ♦
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum., kasv., oik., valt., mat.-luonn.)
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp ♦

Muut kieliopinnot

  • Teologiset kieliopinnot, ks. Teologiset opinnot
  • Suomi vieraana kielenä, ks. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
  • Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 
     

Tutustumiskurssit

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, miettivät omaa alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet!  Lue lisää tutustumiskursseista: Tutustumiskurssien tarjonta laajenee

Tutustumiskurssit kesällä 2021 (ennakkotietoa)

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op, MOOC ♦
Tutustumiskurssi varhaiskasvatukseen: Vuorovaikutus ja laaja tekstikäsitys 2 op ♦
Tutustumiskurssi tietojenkäsittelytieteeseen: Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦
Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp ♦
Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op, MOOC ♦

Huomaa myös muut lukiolaisille erityisen hyvin soveltuvat opinnot, jotka löydät tästä ennakkotietolistauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

Avoimet verkkokurssit (Moocit)

Avoimet verkkokurssit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course. 

Tietojenkäsittelytieteen MOOCit 

Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python), MOOC 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op (Python), MOOC
Tietokantojen perusteet 5 op, MOOC
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC
Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op, MOOC
Data Analysis with Python 5 cr, MOOC
DevOps with Docker 1-3 cr, MOOC
DevOps with Kubernetes 5 cr, MOOC
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC ♦
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
Elements of AI: Building AI 0-2 cr, MOOC
New! Ethics of AI 2 op, MOOC 
Uutta! Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op, MOOC
Nytt! Etik för artificiell intelligens: Introduction 2 sp, MOOC
Functional Programming I 5 cr, MOOC
Functional Programming II 5 op, MOOC
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op, MOOC
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, MOOC
Full Stack Web Development 3 -8 cr, MOOC 

Muiden tieteenalojen MOOCit

Uutta! Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op, MOOC
Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op) MOOC ♦
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op, MOOC
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op, MOOC
Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, MOOC
Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op
Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op, MOOC 
Nytt! Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC ♦
Uutta! Lean ja systemaattinen kehittäminen sotessa 1op, MOOC 
Uutta! Rethinking health 2 cr, MOOC 

Opiskelua tukevat opinnot 

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
Taitava kirjoittaja 0 op 

Studier på svenska 

Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
Nytt! Etik för artificiell intelligens: Introduction 2 sp, MOOC
Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC ♦

Studies in English

New! Decolonizing Feminism: Theories and practices 5 cr (SPT-377, SPT-378)
New! Social Movements and Gender Activism 5 cr
New! Neuroscience in educational Sciences 5 cr
Rethinking health 2 cr
Data Analysis with Python 5 cr, mooc 
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc
DevOps with Kubernetes 5 cr, mooc
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc ♦
Elements of AI: Building AI 0-2 cr, mooc
Ethics of AI 2 op, mooc U
Functional Programming I 5 cr, mooc
Functional Programming II 5 op, mooc
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc 
Full Stack Web Development Project 1-10 cr
Computing Tools for CS Studies 1 cr
Cost-Benefit Analysis 5 cr, mooc

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Ennakkotiedot yhteistyöoppilaitosten kesäopinnoista julkaistaan myöhemmin. 

Huom! Yhteistyöoppilaitoksilla on omat opintomaksunsa ja käytäntönsä. Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät kesäopinnot eivät ole maksuttomia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.