Avoin yliopisto – hyvä vaihtoehto ja mahdollisuus

Lokakuisen tunnettuuskyselyn mukaan avoin yliopisto tunnetaan mukavasti ja sitä koskevat mielikuvat ovat myönteisiä.
  • Opiskeletko, oletko opiskellut tai joskus harkinnut opiskelua avoimessa yliopistossa? 
  • Tunnetko avoimen yliopiston, mutta vain nimeltä?
  • Millainen on mielikuvasi avoimesta yliopistosta?

Halusimme tänä syksynä selvittää, miten hyvin avoin yliopisto oikeastaan tunnetaan. Lisäksi halusimme tietää, millaisia mielikuvia avoimesta yliopistosta on, ja millaisiksi opiskelun hyödyt mielletään.  

Kysely toteutettiin Sanoman Suomitutka-paneelin avulla ja kohdistettiin Uudellamaalla asuville 18–69-vuotiaille. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 736, joista puolet oli naisia ja puolet miehiä. 

Avoin yliopisto tunnetaan mukavasti: 33 % vastaajista opiskelee, on opiskellut tai on harkinnut opiskelua avoimessa yliopistossa.

Vastaajista viidenneksellä (20 %:lla) on tuttava tai perheenjäsen, joka on vähintään harkinnut opiskelua avoimessa yliopistossa. Lähes kolmannes (32 %) vastaajista tuntee avoimen yliopiston, mutta vain nimeltä.

Ainoastaan 14 % vastaajista kertoi, ettei tunne avointa yliopistoa lainkaan. Kuusi prosenttia kertoi, ettei tunne avointa yliopistoa, mutta olisi kiinnostunut kuulemaan siitä lisää. Kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut sanoa tai ei halunnut vastata kysymykseen. 

Avoin yliopisto on joustava ja monipuolinen mahdollisuus, joka voi avata polkuja uudelle uralle.

Kyselyn perusteella Avointa yliopistoa koskevat mielikuvat ovat valtaosin myönteisiä. Avoin yliopisto miellettiin hyvänä, joustavana, monipuolisena, kaikille sopivana mahdollisuutena ja vaihtoehtona. Vastauksissa korostui myönteisenä myös mahdollisuus opiskella yliopisto-opintoja ilman pääsykokeita, opintojen sopivuus työssäkäyville ja opetuksen korkeatasoisuus. 

Kun vastaajilta kysyttiin mielikuvia opiskelun hyödyistä, nousivat vahvimmin esiin seuraavat viisi:

  1. Opinnot avaavat mahdollisuksia alanvaihtoon ja uuden uran luomiseen.
  2. Opinnot avartavat ajattelua ja maailmankuvaa.
  3. Opinnot vahvistavat omaa osaamista ja ammattitaitoa.
  4. Opinnot virkistävät.
  5. Opinnot tukevat oman alan valinnassa. 

Ainoa avointa yliopistoa koskeva kielteinen mielikuva liittyi opintojen maksullisuuteen ja koettuun kalleuteen. Avoimen yliopiston opintomaksu (15 euroa/opintopiste) perustuu valtioneuvoston asetukseen. Sen tarkoituksena on pitää opintomaksut niin alhaisina, että mahdollisimman moni voisi osallistua opintoihin.  

Miltä kyselyn tulokset sinusta vaikuttavat? Vastaavatko ne omia ja tuttavapiirisi käsityksiä ja kokemuksia? Voit kertoa ajatuksistasi esimerkiksi twitterissä (@HYAvoin, #avoinyliopisto) tai opiskelijayhdistys HYAYOY:n keskustelufoorumilla Facebookissa. Kiitos!