Avoimesti: Lukiolaisten ensiaskeleet yliopistossa

Kesästä 2019 lukien Vantaan kaupungin lukiolaiset ovat saaneet tutustua korkeakouluopintoihin osallistumalla Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintojaksoille. Tikkurilan lukion abiturientti Janika Merikallio ja Vaskivuoren musiikkilukion 2. luokkalainen Aada Pietikäinen innostuivat ensimmäisten joukossa hyödyntämään tilaisuuden.

Syksyllä 2019 tuli voimaan uusi lukiolaki (714/2018), joka velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Vantaan kaupunki alkoi edelläkävijänä tarjoamaan korkeakouluopintoja lukiolaisilleen jo ennen lain voimaan astumista.

Janika Merikallio ja Aada Pietikäinen halusivat heti hyödyntää tilaisuuden, kun he kuulivat opinto-ohjaajiltaan mahdollisuudesta osallistua Avoimen yliopiston opintojaksoille. Molemmille Avoin yliopisto oli konseptina entuudestaan tuttu. Janika oli harkinnut jo aiemmin opiskelua Avoimen yliopiston kautta ja Aada taas oli kiinnostunut Avoimesta yliopistosta kuultuaan siitä yläasteikäisenä isältään.

Hyötyä, iloa ja oivalluksia

Janikalle ja Aadalle oli helppoa tehdä valinnat Avoimen yliopiston opintotarjonnasta. Aada on aina pitänyt kemiasta ja luonnontieteistä, mikä ohjasi ratkaisua. Johdatus astrobiologiaan (3 op), opintojakso oli vastaus toiveisiin.
– Kun saimme listan tarjolla olevista opinnoista, yritin heti bongata astrobiologian kurssin ja oli tosi ihana fiilis kun se löytyi!

Janika puolestaa suoritti jopa kaksi kurssia hyödyntäen niitä ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (5 op) -luentokurssin Janika suoritti ennen filosofian kirjoituksia ja Sosiaalipsykologiset silmälasit: ensisovitus (5 op) -verkkokurssi taas oli tukena ennen psykologian kirjoituksia.

– Aika monet jaksot kiinnostivat, mutta priorisoin. Filosofian kurssi oli ikään kuin yksi kurssi, johon oli tiivistettynä koko lukion oppimäärä filosofiasta. Opiskelu ei ollut yhtään niin teoreettista kuin olin luullut ja yllätti, miten tuttua sisältö jo oli. Myös verkko-opiskelu sosialipsykologian jaksolla oli positiivinen yllätys. Olin etukäteen ajatellut, etten tykkää verkko-opinnoista vuorovaikutuksen puuttumisen vuoksi. Oppiminen olikin tosi tehokasta hyvin strukturoidulla verkkokurssilla ja keskustelufoorumin kautta tavoitti muut opiskelijat ja opettajan. Sain suorittaa opintoja omaan tahtiin, eikä tarvinnut käyttää aikaa matkustamiseen, Janika kertoo.

Pelko pois

Janikalla ja Aadalla on yhteinen toive, kynnystä yliopisto-opintoihin osallistumiseen olisi madallettava. Tässä Avoimen yliopiston opinnot voivat olla avuksi. Lukiolaisille yliopisto voi näyttäytyä helposti hyvinkin vaativana opiskelupaikkana. Hyvä olisi myös korostaa yliopistoa mahdollisuutena, ei velvollisuutena.

– Yliopistoista luodaan kuvaa isoina, pelottavina paikkoina, joissa pitää valmiiksi tietää kaikki ja olla tosi virallinen. Unohdetaan että siellä pääsee keskittymään just niihin juttuihin jotka itseään kiinnostavat. Se voi tehdä opiskelusta jopa helpompaa kuin lukiossa, jossa on opiskeltava kaikkea muutakin, Janika toteaa.
– Yliopisto-opinnoissa huomasin heti että tärkeintä on oppia pääpointit, sillä pärjää, Aada kertoo.

Lukion jälkeen Janikan suunnitelmissa on hakeutua opiskelemaan psykologiaa. Sosiaalipsykologian opintojakso vahvisti sen, että juuri yksilöön keskittyvä psykologia on se oma juttu. Jos yliopiston tutkintopuolen ovet eivät heti ensi yrittämällä aukenisikaan, voi opintoja edistää nyt jo tutun Avoimen yliopiston kautta.

Kurssin suorittaminen Avoimessa oli huippukokemus!

Aadan sydän taas sykkii musiikille, jonka parissa hän näkee oman tulevaisuutensa.
– Kurssin suorittaminen Avoimessa oli huippukokemus! Musiikki on vienyt sieluni, mutta uskon että aion silti jatkaa tulevaisuudessa myös luonnontieteiden parissa. Luonnontieteet ovat ihanan mielenkiintoisia, ei tämä tähän jäänyt!

Onnistuneiden kokemusten myötä Avoin yliopisto ja Vantaan kaupunki ovat juuri uudistamassa yhteistyösopimuksensa. Näin varmistetaan, että Vantaan kaupungin lukioiden lukiolaiset pääsevät jatkossakin tekemään tutustumisretkiä yliopisto-opintojen maailmaan jo lukioaikana. Tervetuloa!
Lue lisääMais­tiai­sia yliopisto-opin­nois­ta – Avoi­men yli­opis­ton lu­kio­yh­teis­työn uu­det tuu­let