Avoimessa yliopistossa ennätysmäärä opiskelijoita vuonna 2018

Halu jatkuvaan oppimiseen näkyy myös Avoimen yliopiston opiskelijamäärissä. Vuonna 2018 opiskelijoita oli yli 31 000.

Edellisvuoteen nähden opiskelijamäärä kasvoi noin 24 prosenttia. Opiskelijoista valtaosa (66 prosenttia) oli naisia. Miespuolisten opiskelijoiden osuus opiskelijoista kuitenkin kasvoi edellisvuodesta 27 prosentista 34 prosenttiin. Opiskelijoista 49 prosenttia oli alle 30 –vuotiaita. 30-50 –vuotiaiden osuus oli 41 prosenttia. 

Koodaripula näkyy myös Avoimessa yliopistossa  

Vuonna 2018 Avoin yliopisto järjesti opintoja kaiken kaikkiaan Helsingin yliopiston yhdeksästä eri tiedekunnasta ja 24 kandiohjelmasta, yhdeksästä eri tiedekunnasta. Koulutusohjelmien opintojen lisäksi tarjolla oli yliopiston kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskelua tukevia opintoja.  

Opiskelijamäärältään suosituimmat opinnot olivat tietojenkäsittelytiede, sosiaalitieteet, politiikka ja viestintä sekä oikeustieteet. Erityisesti tietojenkäsittelytieteen opintojen opiskelijamäärä kasvoi moninkertaiseksi aiempiin vuosiin nähden. 

Lähes kolmannes Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoista opiskeli myös Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opinnot ovat suosittuja myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2018 heidän osuutensa kaikista opiskelijoista oli 30 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että lähes joka kolmas Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoista opiskeli viime vuonna myös Avoimessa yliopistossa.

Tutkinto-opiskelijat arvostavat erityisesti Avoimen yliopiston runsaita kesäopintoja, jotka ovat maksuttomia oman yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Osa myös syys- ja kevätlukukauden opinnoista järjestetään yhteisopetuksena tiedekuntien kanssa, jolloin samoille kursseille osallistuu sekä tutkinto- että Avoimen yliopiston opiskelijoita. 

Kesäopinnot ovat alkaneet! Tarjolla on myös lukiolaisille sopivia opintoja

Avoimen yliopiston kesäopinnoissa on tarjolla yli kolme sataa luentosarjaa, verkkokurssia ja tenttiä toukokuun alusta elokuun loppuun. Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua ja opinnot aloittaa joustavammin omassa aikataulussaan. 

Avoimen yliopiston opinnot eivät tunne ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia. Myös lukiolaiset ovat tervetulleita tutustumaan Helsingin yliopistoon, eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Lukiolaisille soveltuvat opinnot löytyvät helposti kesän opintotarjonnasta ja opetushausta. 

Lukuvuoden 2019–2020 opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.7.2019 alkaen. Ennakkotietoihin voi tutustua jo nyt. 

Lue lisää opiskelusta Avoimessa yliopistossa:

*) Sukupuoli tilastoidaan opiskelijan henkilötunnuksen perusteella, jonka vuoksi tilastointi tuottaa tietoa vain kahdesta sukupuolesta.