12 juhla-arvoitusta

TIETOVISA (3/2015) | Paljon onnea Helsingin yliopisto! 375-vuotias tasokkaan tutkimuksen talo on syntynyt Turussa, kokenut kolme valtiomallia ja jatkaa pontevasti eteenpäin itsenäisenä oikeushenkilönä. Mitä muuta historia kuljettaa mukanaan? Tarkista oma yliopisto-osaamisesi ja opi lisää!

1 | Mistä Turun akatemian ranskan kielen harjoitusmestari Jacob de l´Ecluse sai konsistorin varoituksen 1700-luvulla?
a) salavuoteudesta
b) pahoinpitelystä
c) professorien penkissä istumisesta Tuomiokirkossa

2 | Mikä oli yleisin työ, jolla opintoja rahoitettiin 1800-luvulla?
a) maatyöt
b) opettaminen
c) tarjoileminen

3 | Mihin tarkoitukseen Carl Ludwig Engel suunnitteli vuonna 1831 Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan alueella sijainneen rakennuksen?
a) kuninkaanlinnaksi
b) professorin virka-asunnoksi
c) navetaksi

4 | Kuka kuuluisa kirjailija asui opiskeluaikanaan Johan Ludvig Runebergin alivuokralaisena?
a) Sakari Topelius
b) Aleksis Kivi
c) Minna Canth

5 | Miksi historioitsija Alma Söderhjelm (1849–1949) ei saanut vuonna 1911 professuuria Keisarillisesta Aleksanterin-Yliopistosta?
a) Hän ei ollut pätevä tehtävään.
b) Hän oli nainen.
c) Häntä pidettiin poliittisesti epäluotettavana.

6 | Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Mikä seuraavista ei pidä paikkaansa?
a) Tvärminnen biologisen aseman perustajan, lintutieteilijä Johan Axel Palménin ryhmän laatima maailman ensimmäinen kansalliskartasto napsi Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 palkintoja. Keisarikunnan viranomaiset kartasto kuitenkin hermostutti: Suomen ja emo-Venäjän välille ei olisi pitänyt piirtää samanlaisia rajaviivaa kuin Ruotsin vastaiselle rajalle.
b) Tohtori A. I. Virtasen paluuta Nobel-palkintomatkalta oli määrä juhlia näyttävästi vuonna 1945. Virtanen esitti kuitenkin niin kärkeviä vaatimuksia Karjalan palauttamiseksi, että joutui napit vastakkain Kekkosen kanssa ja juhlat peruttiin.
c) J. A. Palménin pojanpoika, biologi, professori, kansleri Ernst Palmén käytti Urho Kekkosen ja Juri Andropovin kosteassa saunaillassa tekemiä hiukkaskiihdytinkauppoja hyväkseen vauhdittaakseen Kumpulan kampuksen rakentamista. Kekkonen myöntyi hankkimaan idästä laitteen, joka ei mahtunut silloiselle fysiikan laitokselle. Niin Palmén sai puhuttua sille kiihdytinluolan Kumpulaan.

7 | Mikä filosofi Ludwig Wittgensteinille kuulunut esine ei ole yliopiston hallussa?
a) kävelykeppi
b) hiilihanko
c) nenäliina, jolla peitettiin kuolleen Wittgensteinin kasvot

8 | ”Ihmisestä tulee kokonainen, kun hän kohtaa persoonansa varjopuolet, kasvaa ja on lopulta valmis riisumaan koko persoonansa naamion ja tulee — itsekseen.” Onko äänessä Helsingin yliopistossa vuonna 2008 luennoinut.
a) isä Pampas
b) isä Humpas
c) isä Tympas?

9 | Mitä eläimiä kiusaa virus nimeltä University of Helsinki?
a) Lampaita
b) Käärmeitä
c) Hiiriä

10 | Mitkä ovat nykyään naisten osuudet Helsingin yliopiston opiskelijoista? Entä tohtoreista? Entä professoreista ja tutkimusjohtajista?
a) 50 %, 29% ja 12 %
b) 75 %, 52 % ja 15 %
c) 68 %, 61 % ja 28 %

11 | Mikä seuraavista nimikkeistä ei löydy Helsingin yliopiston palkkalistoilta?
a) sensori
b) kursori
c) kvestori

12 | Kuinka monta vuodepaikkaa yliopisto voi tarjota vierailijoilleen Helsingissä? Entä kuinka monta saunaa ja lehmää yliopistolla on?
a) 477, 56 ja 140
b) 79, 14 ja 231
c) 295, 10 ja 66

Vastaukset

1 c: Konsistori antoi varoituksen l´Ecluselle, joka istui Tuomiokirkossa professorien penkkiin. L´Ecluse vaati koko järjestystä muutettavaksi. Salavuoteudesta ja pahoinpitelystä l´Ecluse oli syytettynä oikeudessa.

2 b: Kotiopettajan työllä. Lauantaiseuralaiset perustivat Helsingfors Lyceumin 1830-luvulla, jotta opiskelijoiden ei tarvitsisi mennä maaseudulle töihin, vaan he saisivat opettaa kaupungissa.

3 c: Navetaksi. Goottilaistyylinen rakennus sisälsi kahden lehmän navetan, kahden hevosen tallin, kuuden hengen käymälän, lantahuoneen ja heinävaraston.

4 a: Sakari Topelius asui Runebergin alivuokralaisena nuorena ylioppilaana 1830-luvulla, niin myös Matthias Castrén, josta tuli myöhemmin yliopiston ensimmäinen suomen kielen professori.

5 b: Professorin virkaan liittyi tuomarinvelvollisuuksia, jotka hallitusmuoto salli vain miehille. Yliopistolla kiisteltiin, voitaisiinko Alma Söderhjelmille myöntää karsittu professuuri, mutta näin ei haluttu luoda ennakkotapausta, jonka varjolla keisari olisi voinut nimittää Suomeen epäpäteviä venäläisiä virkamiehiä. Poliittinen kiista johti asetuksenmuutokseen, joka avasi oppituolit myös naisille. Söderhjelmistä tuli vuonna 1927 Suomen ensimmäinen naisprofessori Åbo Akademissa.

6 c: Kekkonen teki hiukkaskiihdytinsopimuksen Tamminiemessä Andropovin edeltäjän, Leonid Brežnevin kanssa.

7 b: Hiilihanko. Filosofi Georg Henrik von Wrightin leski Elisabeth lahjoitti vuonna 2011 Helsingin yliopistolle Wittgensteinin kävelykepin sekä nenäliinan, joka asetettiin Wittgensteinin kasvoille hänen menehdyttyään. Wittgensteinin kuoleman jälkeen 1951 esineet päätyivät hänen ystävänsä, silloisen Cambridgen professorin G. H. von Wrightin haltuun.

8 c: Äänessä on entinen Athos-vuoren pappi, Essexin yliopiston tutkija Grigorios Chrysostamos Tympas.

9 b: Käärmeitä. Virus aiheuttaa niille aidsin kaltaisen taudin.

10 c: HY:n perustutkinto-opiskelijoista 68 % on naisia ja tohtoreista 61 %, mutta professoreista ja tutkimusjohtajista vasta 28 %.

11 a: Sensori on ylioppilastutkintolautakunnan jäsen. Kursori on yliopiston vahtimestari, samoin kuin pedelli. Nimikkeet juontavat 1600-luvulta. Yliopiston pää­rakennuksessa työskentelee yksi kursori ja kaksi pedelliä. Kvestori on yliopiston talousjohtaja.  

12 a: 477 vierasvuodepaikkaa lisävuoteineen, 56 saunaa ja 140 lehmää. Vieraspaikat on tarkoitettu alle puolen vuoden asumiseen. Saunoista suurin osa on liikuntatiloissa ja tutkimus­asemilla. Lehmät asuvat Viikissä. 50 märehtijää viettää talvet Haalin hieho­hotellissa Salossa.