Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

19.3.2020
Sivua päivitetty viimeksi 30.11. | Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3.2020 koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä Kumpulan kampuksella.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston sivua on päivitetty viimeksi  30.11. (TutkijalleTilat), 27.11. (Uusimmat päätöksetKasvomaskisuositusOpis­ke­li­jal­le ja ope­tus­hen­ki­lös­töl­leTut­ki­jal­leYliopiston tilatTi­lai­suu­det ja ta­pah­tu­matEtä­työ, Työs­ken­te­ly yli­opis­ton ti­lois­sa, Työ­ai­ka).

Tähän uutiseen alle päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Ohjeita päivitetään ja muutetaan tilanteen mukaan. 

Helsingin yliopisto on 30.11. alkaen siirtynyt tiukempiin järjestelyihin taudin leviämisen estämiseksi. Kumpulan tilannekeskus päätti tarkemmista järjestelyistä Kumpulassa alkaen 1.12 ja kestäen ainakin 10.1.2021 asti: 

1. Chemicumin ulko-ovet pidetään päivisin auki tavarantoimituksia ja laboratorio-opetusta varten. 

2. Physicumin ja Exactumin ulko-ovet suljetaan. Jos näissä rakennuksissa järjestetään tilannekeskuksen poikkeusluvalla* opetusta tai niihin tulee vierailijoita, henkilökunnan jäsen voi tulla ulko-ovelle ja päästää opiskelijat tai vieraat sisään. 

3. Pääsääntöisesti yliopistolle ei oteta lainkaan vierailijoita. Poikkeuslupa välttämättömiä vierailijoita varten tulee pyytää tilannekeskukselta*.  

4. Etätyötä tulee tehdä aina kun se on mahdollista. Laboratoriotyölle ja muulle läsnäoloa vaativalle toiminnalle tulee olla esihenkilön lupa. Esihenkilöt vastaavat siitä, että hygieniasuosituksia ja minimietäisyyksiä noudatetaan ja ettei samassa tilassa oli liikaa henkilöitä. Tarvittaessa käytetään jaettuja kalentereita tai taulukoita, joihin kirjataan läsnäolo laboratorioissa tai muissa yhteiskäyttöisissä tiloissa. Näitä ylläpitää laboratorion esihenkilö tai hänen nimeämänsä henkilö. 

5. Lähtökohtaisesti kaikki opetus siirretään etäopetukseksi. 

6. Mikäli opetusta ei voida järjestää etänä, koulutusohjelman johtaja voi pyytää hyvin perusteluin tilannekeskuksen poikkeusluvan* korkeintaan noin 10 hengen opetustilaisuuksille. 

Viikonloppuna jo lähetettyjä poikkeuspyyntöjä ei tarvitse lähettää uudelleen, vaan ne käsitellään ja vastaus lähetetään tiedoksi myös kyseisen koulutusohjelman johtajalle.  

7. Opiskelijat voivat ilmoittautua Examinarium-tentteihin, jotka on jo viety järjestelmään.  Opettajat eivät saa perustaa uusia tenttejä Examinariumiin 30.11.2020-10.1.2021. Jos tentti on välttämätöntä perustaa, täytyy siihen pyytää poikkeuslupa tilannekeskukselta*. 

8. Muutkin opiskelijoille jo ilmoitetut tentit pidetään, ellei opettaja ilmoita toisin. Jos tenttejä oli suunniteltu yli 10 hengen ryhmille, ne täytyy jakaa eri saleihin, niin että salia kohden paikalla on max. 10 henkeä. 

9. Muut kuin jo opiskelijoille ilmoitetut tentit tulee pitää etänä ainakin 10.1.2021 asti, ellei tenttiä ole välttämätöntä pitää kampuksella. 

* Tilannekeskuksen poikkeuslupapyynnöt lähetetään sähköpostissa opetusasioissa Anne Palo-Kaupille, Hannu Toivoselle, Tiina Väisäselle ja Kai Nordlundille. Muissa asioissa poikkeuslupapyynnöt lähetetään Hanna Nurmelalle, Tiina Väisäselle ja Kai Nordlundille

OPETUS, YLEISIÄ OHJEITA

Tenttijärjestelyt

Katso erillinen sivu: Tentit Kumpulassa koronatilanteessa

Ohjeita opettajalle

Ohjeita opiskelijalle

Ohjeita syksyllä 2020 aloittaville uusille opiskelijoille

Ohjeita syksyllä 2020 aloittaville vaihto-opiskelijoille

Ohjeita koulutusohjelmille

  • Kevään 2021 suunnittelu
    • Opetustilaisuuden maksimikoko on 50 henkeä. Fyysisten etäisyyksien pitämisen vuoksi opetustilojen kapasiteetti on paljon tavallista pienempi. Tämän vuoksi suurin osa opetuksesta on pidettävä etäopetuksena.

Koulutusohjelmakohtaisia ohjeita

(Lisätiedot ohjelmien johtajilta tai varajohtajilta)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma,
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, 
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma,
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, 
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma:

Geotieteiden kandiohjelma,
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma:

Maantieteen kandiohjelma,
Maantieteen maisteriohjelma:

Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma:

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma,
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma,
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelma,
Life Science Informatics-maisteriohjelma:

Kemian kandiohjelma,
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma:

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma:

  • Kurssit ja tutkielmien ohjaukset järjestetään etäyhteyksin. Kursseille on nimetty varaopettajat.
  • Peruuntuneiden erilliskokeiden osalta opiskelijoita pyydetään seuraamaan kurssikohtaisia ohjeita (kurssin viimeisimmän instanssin kotisivu) tai kiirellisissä tapauksissa ottamaan yhteyttä kurssin vastuuopettajaan
  • Apua ongelmatilanteissa, jotka eivät ratkea tutkielman ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kautta, on saatavilla lähettämällä postia osoitteeseen grp-csm-management@helsinki.fi; osoite tavoittaa ohjelman johtajan sekä muita keskeisiä toimijoita. 

Datatieteen maisteriohjelma:

Tällä ohjelmalla ei ole erityisohjeita. Ota tarvittaessa yhteys ohjelman johtajaan tai koulutussuunnittelijaan.

***

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisällöstä vastaa Kumpulan kampuksen tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Kai Nordlund
Varadekaanit Marja-Liisa Riekkola, Hannu Toivonen, Samuli Siltanen
Kampuksen kehittämispäälikkö Tiina Väisänen
HR-päällikkö Hanna Nurmela
Opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi
Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen
Talouspäällikkö Niko Ossberg