Pietarin Eurooppalainen yliopisto saa jälleen opettaa 

375 päivää kestänyt katko opetuksessa päättyi viimein 10.8. Venäjän opetusviraston palauttaessa opetusluvan yhdelle menestyneimmistä venäläisistä korkeakouluista.

Pietarin Eurooppalainen yliopisto (EUSP) on taistellut venäläisten viranomaisten kanssa pitkään. Sitkeys palkittiin viimein elokuun 10. päivänä, kun opetusvirasto (Rosobrnadzor) neljännen hakukierroksen jälkeen myönsi yliopistolle jälleen opetusluvan. EUSP toivottaa vanhat opiskelijansa tervetulleeksi heti syyslukukauden alkaessa, ja käynnistää uusien opiskelijoiden rekrytoinnin jo elokuussa.

Tärkeä akateeminen kumppani

EUSP on yksityinen yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin aloihin keskittynyt yliopisto, joka on menestynyt hyvin kansainvälisissä arvioinneissa. Sen opiskelijat ovat tutkimussuuntautuneita ja jatkavat usein akateemista uraansa läntisissä huippuyliopistoissa kuten Oxfordissa ja Stanfordissa. Helsingin yliopisto on ollut EUSPin tärkeä kumppani sen perustamisesta, vuodesta 1996, saakka. Professori Anna Temkina, eräs EUSPin perustajista ja kiitetyn gender studies ohjelman johtajista, tuli suoraan Helsingin yliopistosta. Yhteisprofessuurit, molemminpuolinen tutkintojen hyväksyminen, tutkijavierailut ja yhteisjulkaisut ovat pitäneet yhteyden tiiviinä.

Tuorein yhteistyömuoto on vuodesta 2015 Koneen Säätiön tuella toiminut tohtoriverkosto FRRESH, ja siihen vuonna 2018 liitetty YRUSH-vaihto-ohjelma.

Pitkä taistelu olemassaolosta

EUSPin ongelmat alkoivat vuonna 2008, kun yliopiston tiloissa yllättäen suoritettiin palotarkastus, joka johti välittömään sulkemiseen. Moni piti sulkemista ylimitoitettuna toimena ja turvallisuuspuutteita epäiltiin tekosyyksi vaikeuttaa kriittisiä mielipiteitä ilmaisseen laitoksen toimintaa. Syntyi kansallinen ja kansainvälinen tukiliike, ja tiukkojen neuvottelujen jälkeen yliopisto sai jatkaa toimintaansa.

Vuonna 2016 Eurooppalainen yliopisto joutui uudelleen opetustarkastusviraston hampaisiin. Tällä kertaa epäilyt kohdistuivat sen opetuksen tasoon ja opetustilojen puutteisiin – mm. liikuntapaikkojen ja alkoholin nauttimisesta varoittavien kylttien määrä arvioitiin riittämättömäksi. Rosobrnadzor nosti sarjan syytteitä, ja onnistui lopulta peruuttamaan yliopiston opetusluvan.

Venäjän lain mukaan ilman valtiollista lisenssiä toimivilla organisaatioilla ei ole oikeutta tarjota opetusta. EUSP joutui siis ilmoittamaan opiskelijoilleen, että opetus on toistaiseksi tauolla.

Osa maisteriopiskelijoista pystyi jatkamaan opintojaan muissa venäläisissä yliopistoissa, osa löysi paikan ulkomailta. Helsingin yliopisto tarjosi edistyineimmille jatko-opiskelijoille mahdollisuuden viimeistellä väitörkirjansa sen tohtoriohjelmissa. Monet jäivät kuitenkin myös toiveikkaina odottamaan opetusluvan palautumista, ja etenkin jatko-opiskelijat värväytyivä väitöskirja-aihettaan lähellä oleviin tutkimusryhmiin tutkimusavustajiksi.

Uudet tilat ja valoisat toiveet

Eräs raskaimmista symbolisista iskuista pitkässä taistelussa oli, kun Pietarin kaupunki päätti lunastaa itselleen yliopiston pitkäaikaisen, Marmorilinnaksi kutsutun, rakennuksen kaupungin keskustassa. Opiskelijoista tyhjentyneen arvorakennuksen ottaminen muuhun käyttöön oli helppo perustella, mutta EUSPille rakennus oli koti ja osa yliopiston identiteettiä. Uudeksi sijoituspaikaksi oli tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Lopulta uusi kiinteistö löytyi kuitenkin läheltä, ja kun opetuslupa elokuun alussa myönnettiin, tilat saatiin nopeasti kunnostettua niin, että ne sopivat opetustarkoituksiin jopa paremmin kuin entiset.

Uusi alku uusissa tiloissa herättää myös uusia toiveita. Moni uskoo, että meneillään on positiivinen käänne, joka vähitellen johtaa parempaan yhteistyöhön yksityisten yliopistojen ja valtiollisen koulutussektorin välillä. Kansainvälinen yhteistyö, tutkimuksen kansainvälistyminen ja tutkimuksen laadun kansaivälinen taso ovat kaikkien toimijoiden tavoitteita, ja EUSPin kaltaiset menestyneet korkeakoulut on helppo nähdä tienraivaajina koko venäläiselle korkeakoulumaailmalle.