Tutkimusavustajaksi Toimi ja opi -hankkeeseen

Haemme tutkimusavustajia Toimi ja opi -hankkeeseen tuntitöihin.

Haemme tutkimusavustajia Kasvatustieteellisen tiedekunnan Liiku, laske ja opi -tutkimusryhmään Toimi ja opi –hankkeeseen (tuntityö). Tehtävät sijoittuvat Suomen kulttuurirahaston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen ”Toimi ja opi – Motoristen ja matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja vuorovaikutus päiväkodissa”. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tutkimushankkeessa pyrimme ymmärtämään lasten motoristen ja matemaattisten taitojen kehityksen, kognitiivisten tekijöiden ja fyysisen aktiivisuuden suhdetta päiväkoti-ikäisillä (4-6 v.) lapsilla. Päiväkodeissa toteutettavassa interventiotutkimuksessa tutkimme myös matemaattisten ja motoristen valmiuksien aivoperustaa. Nyt palkattavien tutkimusavustajien tehtävänä on lasten osaamisen arvioiminen ja aineiston koodaus.

Hakijalta vaadittava osaaminen:

  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen, tai liikuntatieteen syventävät opinnot käynnissä
  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen, tai liikuntatieteen tutkimusmenetelmien hallinta ja taito käyttää sujuvasti tavallisimpia tilastolaskentaohjelmia (esim. Excel, SPSS)
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • hyvä organisoimiskyky ja huolellisuus
  • kokemus lasten kanssa toimimisesta ja lapsiryhmien ohjaamisesta
  • sujuva suomen ja englannin kielen taito

Eduksi katsotaan osaaminen koskien:

  • lasten motoristen ja/tai matemaattiset taitojen ja/tai kognitiivisten taitojen kehitystä sekä niissä esiintyviä oppimisvaikeuksia

Hakijoita pyydetään lähettämään CV ja motivaatiokirje (max 1 A4 liuska) osoitteeseen pirjo.aunio@helsinki.fi

Paikat täytettään heti kun sopivat tutkimusapulaiset löytyvät. 
Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pirjo Aunio, pirjo.aunio@helsinki.fi