Toivo lasten tiede- ja teknologiakerhoa 30.4. mennessä – ZAU-kerhoja alakouluikäisille eri puolilla Suomea syksystä alkaen

Myös hakemuksia kerhojen ohjaajaksi otetaan vastaan 30.4. saakka.

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2019–2020. 

ZAU-hankkeella halutaan korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tarvetta ja haastaa niin miehet kuin naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta korkeampiin koulutusasteisiin ja auttaa tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä sekä valitsemaan ja harrastamaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. 

ZAU-kerhoissa pyritään herättämään alakouluikäisten ja erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla. Vaikka kerhot on suunnattu erityisesti tytöille, ovat pojatkin lämpimästi tervetulleita näiden innostavien ja uutta luovien ZAU-kerhojen toimintaan.

Zonta-järjestön toteuttaman varainkeruun tuotoilla tuetaan kerhojen järjestymistä. 

Etsimme nyt kerhon järjestämisestä kiinnostuneita tahoja

ZAU-kerho voidaan järjestää esimerkiksi koulussa tai kirjastossa. Kerhon järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat toivoa omiin tiloihinsa pidettäväksi kerhoa erillisen verkkolomakkeen avulla. Kerhoa toivovan tahon tehtävänä on tarjota kerholle tila ja hankkia kerhoon osallistujat, sekä mahdollisesti tarjota kerhon käyttöön materiaaleja kuten piirustusvälineitä. Muut kerhokulut katetaan Zonta-järjestön varainkeruun tuotoilla, eli tilaa ja pieniä materiaalikuluja lukuunottamatta ZAU-kerhot ovat kerhoa toivovalle taholle ja kerholaisille ilmaisia. Toivottavaa olisi myös, että joku kerhon järjestävän tahon edustaja, kuten koulussa luokanopettaja, osallistuisi kerhoon ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäisi jatkossa kerhossa kohtaamiaan uusia opetusmenetelmiä ja aktiviteetteja.

LUMA-keskus Suomi rekrytoi kerhoihin ohjaajia erityisesti verkostonsa korkeakoulujen opiskelijoiden parista. Kuka tahansa täysi-ikäinen tiede- ja teknologiakasvatustoiminnasta kiinnostunut henkilö voi kuitenkin toimia kerhojen ohjaajana ja saa työstään ohjaajana palkkion. Tämä mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon etenkin silloin, jos kerhoa ollaan järjestämässä paikkakunnalla, jossa ei sijaitse LUMA-keskus Suomi -verkoston korkeakoulua, sillä kerhon järjestymiseen vaikuttaa myös sopivan ohjaajan löytyminen. ZAU-kerhojen ohjaajat perehdytetään tehtäviinsä kaikille avoimen Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOOC-kurssin kautta. Kurssilla tutustutaan yleisemmin LUMA-keskus Suomen toimintaan sekä tiede- ja teknologiakasvatukseen ja sen eri muotoihin. Lisäksi kurssille on rakennettu oma ZAU-moduulinsa, johon on koottu valmiita materiaaleja kerhojen suunnittelun tueksi ja inspiraation lähteeksi viiden ilmiöpohjaisen oppimisen teeman alle. 

Hae mukaan näin, 30.4. mennessä

Työskenteletkö esimerkiksi koulussa ja haluaisit ilmaisen ZAU-kerhon koulullesi?

LUMA-keskus Suomi rekrytoi kerhoihin ohjaajiksi korkeakouluopiskelijoita, teidän tulee vain tarjota kerholle tilat ja etsiä siihen osallistujat. Kerhot voidaan järjestää esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa tai päiväkodeissa.

Toivo järjestettäväksesi kerhoa täyttämällä toivelomake. LUMA-keskus Suomi ei voi vielä tässä vaiheessa taata, että toivottu kerho järjestyy. 

Oletko itse kiinnostunut ohjaamaan ZAU-kerhoa? 

Täytä hakemus ZAU-kerhojen ohjaajaksi sekä suorita kaikille avoin Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOOC-kurssi (2 op) ja sinne rakennettu ZAU-kerhomoduuli elokuun 2019 loppuun mennessä. 

* * *

Tieto valinnasta ilmoitetaan valituille kerhon järjestäville tahoille ja kerho-ohjaajille 21.5.2019 sähköpostitse.

Toiveita kevään 2020 aikana järjestettävistä ZAU-kerhoista ja hakemuksia niiden ohjaajiksi aletaan ottaa vastaan lokakuussa 2019.

Lisätietoja ZAU-hankkeesta sekä hankkeen koordinaattorin yhteystiedot »