Tiedekasvatuskeskuksessa kehitettiin vuonna 2018 useita innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja

Tutustu käytännön opetustyötä palveleviin uusiin konkreettisiin materiaaleihin ja toimintamalleihin.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus kehittää tukimuspohjaisia ratkaisuja lasten ja nuorten innostamiseksi tieteiden pariin sekä opettajien työn ja ammatillisen kehittymisen tueksi. Tutkimuspohjaisessa kehittämisessä keskitytään tiettyihin temaattisiin ja muihin painopisteisiin, jotka perustuvat strategiakauden 2017–2020 painoaloihin yliopistossa ja sen tiedekunnissa sekä LUMA-keskus Suomi -verkoston valtakunnalliseen, tieteenaloja eheyttävään StarT-toimintaan

Yhdessä eri alojen tutkijoiden kanssa tiedekasvatuskeskus jalostaa uusinta tutkimustietoa ja tieteen uusimpia sovelluksia eri asteilla käyttökelpoisiin muotoihin.

Vuonna 2018 tiedekasvatuskeskuksessa kehitettiin seuraavia konkreettisia materiaaleja ja toimintamalleja laajasti hyödynnettäväksi ja tueksi kasvatus- ja opetustyössä eri asteilla:

Luonnontieteiden opetuksen tueksi kehitettiin mm. uusia perusopetukseen soveltuvia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, kuten Lämpösäteily ja ilmastonmuutos ja Ääni ja sähkömagnetismi (nämä uudet aktiviteetit ovat tarjolla myös toiminnallisilla opintokäynneillä F2k-tiedeluokassa). Uusia kokeellisten töiden ohjeita kehitettiin konteksteissa Arkipäivän kemia, Kestävä kemia ja kehitys ja Moderni teknologia (nämä ovat tarjolla myös opintokäynneillä Gadolin-tiedeluokassa). Lisäksi kehitettiin toimintamalli ja konkreettinen ohjeistus drone-koptereiden hyödyntämiseen paikkatiedon keruussa osana opetusta

Matematiikan opiskelun relevanssin lisäämiseksi kehitettiin kaikille avoin verkkokurssi (eli MOOC) Matematiikkaa kaikkialla, jonka tavoitteena on muodostaa suorittajalle kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista ja lisätä hänen valmiuksiaan ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. Lisäksi matematiikan ja taiteen integroimiseksi opetuksessa kehitettiin uusia toiminnallisia oppimiskokonaisuuksia, kuten Valokuvien matematiikkaa ja Fibonaccin luvut ja kultainen leikkaus, joita on hyödynnetty jo mm. toiminnallisilla opintokäynneillä Summamutikka-tiedeluokassa. Lisäksi kehitettiin uusia soveltavan matematiikan tehtäviä, kuten Viipalekuvauspulmat, Impedanssitomografia ja Tee-se-itse-tekoäly.

Ohjelmoinnin opetukseen kehitettiin yhteistyössä Helsingin matematiikkalukion kanssa Tie koodariksi -kokoelmaan Ohjelmoinnin alkeet -kurssille materiaalia.

Pienten lasten monialaisen tiedekasvatuksen tueksi kehitettiin konseptia tutkimussalkuista. Tutkimussalkussa on ohjeet ja tarvikkeet kymmenen tutkimuksen tekemiseen esimerkiksi tiedekerhossa. Salkussa on myös ohjaajan ohjeet taustatietoineen ja vinkkeineen. Tutkimussalkkuja on kehitetty kolme erilaista; siistit, sotkuiset ja ulkona tehtävät tutkimukset. Tutkimussalkkuja hyödynnetään tiedekasvatuskeskuksen pienten lasten tiedekasvatuksessa. Lisäksi verkossa on avoimesti julkaistu ohjeet, joilla kuka tahansa voi rakentaa itse tällaiset tutkimussalkut esimerkiksi tiedekerhoissa tai varhaiskasvatuksen tiedeopetuksessa hyödynnettäväksi. 

Lisäksi kehitettiin eteenpäin tiedejuhlapaketteja, kaikille avointa Tiede- ja teknologiakasvatuksen verkkokurssia sekä mm. LUMA SUOMI -ohjelman verkkokursseja.

Näiden lisäksi vuoden 2018 kuluessa valmistui lukuisia tiedekasvatukseen liittyviä opinnäytetöitä. Niistä monissa on opetustyössä hyödyllistä tietoa ja materiaaleja.

Kaikki tiedekasvatuskeskuksen sähköiset materiaalit kootusti »