Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen mahdollisen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Uudet koepäivät  
ma 14.9. alkuperäiset kokeet jaettu kemia, terveystieto

ke 16.9. alkuperäiset kokeet jaettu

vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti

to 17.9. uusi koepäivä

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede

pe 18.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 21.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 24.9. alkuperäiset kokeet jaettu filosofia, biologia
pe 25.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 28.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

ti 29.9. uusi koepäivä psykologia, historia, fysiikka
ke 30.9. saamen äidinkielen koe
to 1.10. uusi koepäivä

vieras kieli, pitkä oppimäärä: ranska, espanja, saksa, venäjä